Annonsvisning

Annonser utgör en mycket viktig inkomstkälla för Oath. Anpassade annonser utgör en av grundstenarna i tjänsterna som vi tillhandahåller i enlighet med vårt avtal med dig.  Många av de varumärken, webbplatser, appar, annonstjänster, produkter, tjänster och tekniker (”Tjänster”) som vi tillhandahåller utan kostnad finansieras av de annonser som vi och andra visar.  Vi tillhandahåller ett flertal olika annonseringstjänster online till andra företag som vill annonsera på våra Tjänster eller på andra ställen.  Utan anpassade annonser skulle Oath inte ha möjlighet att tillhandahålla alla sina tjänster. 

Oath visar annonser på såväl Tjänster som vi äger och driver som på webbplatser, appar och tjänster som inte tillhör andra än Oath. Oath visar bildannonser i form av bilder, animeringar och videor. Oath visar även textannonser i form av textlänkar. Oaths annonseringsplattformar gör det möjligt för annonsörer, reklambyråer, publicister och annonsnätverk att bedriva sin verksamhet.

Annonsval och anpassning

 • Annonser är mer intressanta och ändamålsenliga när de visas för personer som med största sannolikhet är intresserade av produkten eller tjänsten som bjuds ut. Vi använder data som vi samlar in eller erhåller rörande dig (inklusive information som vi erhåller både i och utanför våra Tjänster) för att avgöra vilka annonser som ska visas för dig.  Mer information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig finns i Oaths integritetspolicy.
 • Vi väljer ut annonser utifrån innehållet på den sida eller app som annonsen ska visas på.  Om du t.ex. läser en färsk skivrecension kan Oath välja att visa reklam från en skivhandlare. Om du läser om ekonomi visar vi istället reklam för finansiella tjänster. Sådana annonser kallas ibland för ”kontextannonser”.  
 • Annan annonsvisning kan baseras på information som vi samlar in eller erhåller angående aktiviteter och intressen via webbplatser och appar som används på länkade enheter (t.ex. datorer, mobiltelefoner, surfplattor etc.) både i och utanför våra Tjänster. Sådana annonser kallas ibland ”intressebaserade annonser” eftersom de anpassas efter dig. Några intressebaserade annonser baseras på en specifik onlineaktivitet, t.ex. att du har besökt en bokhandel på nätet och tittat på en viss bok.  I sådana fall vill bokhandlaren troligen visa annonser om boken i fråga för dig, eftersom du troligen är mer intresserad av att köpa just den boken än vad andra besökare är. Sådana typer av intressebaserad annonsering benämns ibland som ”retargeting” eller ”remarketing” – även kallat ”ominriktning” eller ”återmarknadsföring” på svenska.   
 • Visningen av andra intressebaserade annonser bygger på dina onlineaktiviteter över tid, på flera olika webbplatser och appar, med olika enheter – både i och utanför våra Tjänster. Vi samlar in information om dina onlineaktiviteter i syfte att göra förutsägelser om vilka produkter och tjänster du är mest intresserad av. Vi och andra företag använder dessa förutsägelser till att segmentera användarna, d.v.s. att dela upp användarna i olika kategorier som man sedan kan rikta specifika typer av annonser till. Om du besöker en webbplats som ägs av en bilförsäljare kan du t.ex. hamna i segmentet ”Auto Intenders” (potentiell bilköpare), en kategori som är extra intressant för en bilförsäljare som vill köpa annonsplats hos oss. En lista över våra standardkategorier i reklamsammanhang finns här. Observera att kategorierna på listan inte inkluderar några anpassade kategorier skapade av en viss annonsör.
 • Vi väljer också ut anpassade annonser utifrån information som du själv tillhandahåller eller som vi samlar in från andra källor, t.ex. kön, ålder, ort, sökningar, rekommendationer från dina vänner och kontakter, appar på din enhet eller andra intressen. Mer om vilken information vi inhämtar om dig från andra källor finns i Oaths integritetspolicy.  

Vi använder data för att visa mer relevanta annonser

 • Som vi nämner ovan använder vi data som vi samlar in eller erhåller rörande dig för att visa annonser om produkter och tjänster som du med största sannolikhet är intresserad av. Detta görs i syfte att visa mer relevanta annonser.  
 • Oath kan komma att använda information som du själv tillhandahåller, inklusive information som kan användas för att identifiera dig, för att skräddarsy annonser som visas när du använder våra eller andras tjänster. Oath kan också komma att analysera din användning av Tjänsterna, inklusive din interaktion med de annonser som visas, för att förbättra effektiviteten hos våra annonseringsplattformar, begränsa antalet gånger en och samma annons får visas samt för att mäta effektiviteten hos de annonser som vi visar.
 • När vi visar annonser på en sida med sökresultat använder vi ibland information om dina surfvanor och sökningar för att visa mer relevanta annonser. Mer information om hur dina sökningar används för att visa mer relevanta annonser finns i avsnittet om sökningar i integritetspolicyn.
 • Oaths automatiserade system analyserar allt innehåll (inklusive e-post och Messenger-meddelanden) för att kunna tillhandahålla bättre matchningar i samband med visning av riktade annonser. Mer information om hur innehållet på tjänsterna analyseras finns på sidan om kommunikationstjänster och sidan med vanliga frågor om kommunikationstjänster och analyser av foton, bilagor och annat innehåll. 
 • Oath skräddarsyr annonser beroende på var du befinner dig. Mer information om hur Oath använder platsinformation finns i avsnittet om platser i Oaths integritetspolicy.
 • Oath använder information som du själv tillhandahåller – t.ex. ålder och kön – för att skräddarsy annonser när du är inloggad. Vi använder även information som finns lagrad hos en Oath-tjänst – även när du är utloggad. Oath kan använda denna information till att skräddarsy annonser som visas för dig när du använder våra Tjänster.
 • Oath använder en mängd olika verktyg och datapunkter, inklusive, men inte begränsat till, IP-adresser, webb-beacons, SDK:er, cookies och liknande teknik för att driva Oaths annonseringstjänster. Klicka på länkarna för att få reda på mer.
 • Oath kan komma att anpassa och skräddarsy annonser riktade till dig utifrån vilka personer du har haft kontakt med och deras intressen, såväl beteenden som öppet redovisade intressen.
 • Oath kan komma att anpassa annonser utifrån kontoaktiviteter och de enheter som du använder.
 • Vi använder information från andra källor för att kunna tillhandahålla mer ändamålsenliga annonser.  Vi kan t.ex. komma att använda data från offentliga eller kommersiella källor och kombinera dessa med andra data som vi har samlat in eller tagit del av rörande en viss användare eller dennes enhet. Detta görs enbart i de syften som anges ovan.  
 • Vi använder inte och tillåter heller inte att andra använder ekonomisk information (som kan vara länkad till ditt konto) eller annan känslig information (enligt branschorganisationernas definition nedan) för att avgöra om du kvalificerar dig för sjukförsäkringar, livförsäkringar, A-kassa eller liknande. Vi visar aldrig annonser baserade på uppgifter om användarens hälsotillstånd, sexliv, sexuell läggning eller annan känslig information. 

Mer information

Dina val och kontroller

Mer information om dina val och hur du tar kontroll över dina personuppgifter finns i Sekretesskontroller.

FRÅGOR OCH FÖRSLAG

Om du har frågor, förslag eller klagomål ber vi dig fylla i ett feedbackformulär eller kontakta oss på följande sätt:

Kundtjänst – frågeställningar kring integritetspolicyn
Oath (EMEA) Limited
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1