Flickr

Denna sida beskriver våra sekretessrutiner för Flickr. Mer information om hur Oath behandlar dina personuppgifter finns i vår Integritetspolicy.

Kontoinformation

 • Om du går till sekretessinställningarna för din profil kan du styra över vem som får se de olika delarna av din profil, inklusive men inte begränsat till e-postadress, namn, ort och annan information som du valt att göra offentlig.
 • I inställningarna kan du även välja att dölja foton eller din profil i samband med sökningar på flickr.com eller sökningar på tredjepartswebbplatser som använder Yahoos API, inklusive Yahoo Bildsökning. Vi uppmanar alla tredjeparter att respektera dina inställningar, men vi har ingen möjlighet att styra över dessa och det kan ta tid innan uppdateringar slår igenom. Du kan aldrig vara anonym när du använder Flickr, vi måste alltid veta vem du är.

Rutiner för insamling, användning och delning av information

 • I dina sekretessinställningar kan du ange att dina foton som standard ska vara offentliga, begränsa åtkomsten till ett begränsat antal Flickr-användare eller göra dem privata så att endast du har tillgång till dem. Om du inte ändrar inställningarna blir alla dina foton offentliga som standard, såvida de inte har överförts med automatisk uppladdning via stationär dator eller mobil enhet. På varje fotosida kommer du även att finna mer detaljerade kontrollfunktioner och kunna ändra inställning för vart foto. Vi kan komma att använda den information som vi samlar in från offentliga foton för att visa personanpassade annonser (på olika enheter samt i anslutning till eller oberoende av våra tjänster). Relevanta annonser tas fram utifrån data som aktiviteter, intressen och platsinformation. Vilka annonser som visas bygger även på vår analys av dina foton och annan textinformation som t.ex. metadata (inklusive anteckningar) kopplade till de foton som du tittar på eller sökord som du skriver in.  
 • Den information som vi samlar in från foton på Flickr används till följande ändamål: 
  • För att tillhandahålla, underhålla och förbättra innehåll och tjänster samt utveckla relevanta produktfunktioner. Detta innefattar även analys av innehåll och annan information som du lagrar eller överför i samband med användningen av våra tjänster. 
  • För att svara på förfrågningar från dig med ditt godkännande. 
  • För att förbättra våra tjänster. 
  • För att utföra undersökningar och få underlag i samband med utvecklingen av nya produkter och tjänster. 
  • För att kunna tillhandahålla anonymiserade analyser och rapporter till både interna och externa parter, inklusive partners, tredje part och allmänheten. Sådana rapporter kan innefatta användnings- och innehållstrender på Flickr.
  • För att kunna tillhandahålla platsbaserade tjänster, sökresultat och annat innehåll som kan vara relevant för dig.
  • För att underlätta för våra säkerhetssystem att upptäcka och försvara sig mot bedrägeri, missbruk eller olagliga aktiviteter.
 • Om du aktiverar automatisk uppladdning någonstans på Flickr kommer alla foton och videor på den enheten att överföras till Flickr per automatik. Dessa foton kommer att lagras som privata på Flickr tills du väljer att dela dem. Du kan när som helst stänga av den automatiska uppladdaren i dina appinställningar. Automatisk uppladdning av foton kan företas för de ändamål som anges ovan.  
 • När du beviljar oss tillstånd får vi även tillgång till din kamera eller enhet och vi kan komma att göra detta för att tillhandahålla nya funktioner och tjänster eller förbättra våra erbjudanden och produkter. 

Platsinformation och EXIF-data

 • När du laddar upp ett foto eller en video med geografisk information (t.ex. från en mobil enhet) eller när du manuellt geotaggar ett foto eller en video, kan fotot eller videon komma att visas på en karta.
 •  EXIF-data
  • Data i EXIF-format (Exchangeable Image Format) är ett register över de inställningar och andra relevanta metadata som infogas av en digitalkamera eller annan enhet när du tar ett foto eller spelar in en video, t.ex. kamera- eller enhetstyp, bländare, slutarhastighet, fokuslängd, plats med mera.
  • Om du inte inaktiverar EXIF-data på din kamera eller enhet eller tar bort den från bilden innan du lägger upp den på Flickr, mottar och lagrar Flickr EXIF-data för alla foton och videor. Som standard kommer Flickr att visa en länk med EXIF-data om foton eller videor som du laddar upp. Länken blir synlig på alla dina olika foto- eller videosidor och visar kamerans eller enhetens märke och modell. Du kan välja att dölja länken från användarna i dina inställningar under fliken Sekretess och tillåtelse.
  • Vissa kameror eller enheter kan lagra GPS-koordinater (plats) i ett fotos EXIF-sidhuvud. Om du vill kan Flickr importera dessa data och automatiskt placera fotona på din karta.
 • Platsgränser
  • En platsgräns är en hotspot på en karta som har särskilda förinställningar för platssekretess. Det är användbart för platser som ”hem” eller ”skola” som du skulle vilja hålla lite mer privata än din globala förinställning. Klicka här för att skapa en platsgräns.
  • Du kan även ange geoinställningar för att styra över vem som ska få se platsinformationen för fotona. Dessutom kan du ändra geoinställningarna på enskilda foton genom att klicka på kartan till höger om varje foto.

Bildigenkänning

 • Vi använder algoritmer för bildigenkänning för att analysera och genomsöka alla foton och videor. Detta gör vi för att du ska få lättare att sortera dem, söka efter dem och för de ändamål som anges under rubriken ”Rutiner för insamling, användning och delning av information”. Algoritmer kan t.ex. identifiera och tagga situationer, handlingar, föremål, offentliga personer eller annat som kan vara av intresse.

Delning med tredje part

 • Om du vill kan du koppla ditt konto till andra webbplatser och dela dina foton direkt på andra sociala medier och bloggar.
 • Du kan ange en inställning som avgör om delningsfunktioner, som t.ex. Facebook, Twitter, Tumblr med flera, visas för andra i ditt offentliga innehåll, som kan tillgås via inställningarna för att tillåta delning. När du använder ett konto som är kopplat till dessa webbplatser är standardinställningen att tillåta delning, vilket ger Oath och andra användare rätten att dela ditt offentliga innehåll.
 • Med din Gästkortshistorik kan du hantera Gästkort som du har skapat för att dela dina foton med andra.
 • På Flickr på datorn kan du ge vissa Oath- och tredjepartsappar olika tillståndsnivåer vad gäller interaktion med ditt konto, delning av information och möjligheten att dra nytta av t.ex. fotoredigeringsverktyg. Om du vill sluta använda någon av dessa appar och återkalla tillståndet klickar du på länken ”Ta bort tillstånd” under ”delning och utökning” på din kontosida och ta bort tillståndet i fråga. 

Rutiner för uppdatering eller borttagning av information

 • Du kan ta bort enskilda foton som du har på Flickr genom att markera fotona som du vill ta bort och sedan klicka på ta bort-knappen. Eller också kan du ta bort fotogrupper genom att använda batchåtgärder.
 • Gå till dina inställningar för att redigera din profil, standardinställningar för fotosekretess med mera.

Marknadsföring och prenumerationer

Flickr Pro

 • Vi kommer aldrig att använda innehåll från ditt aktiva Flickr Pro-konto i reklamsammanhang. När du använder Flickr Pro är du underkastad användarvillkoren för Flickr Pro.  

Övrigt