Välkommen till Oath-sekretesscenter

I juni 2017 annonserade vi att Yahoo och AOL har gått ihop och blivit Oath, en digital och mobil mediaorganisation som är en del Verizon.  Vi sammanför nu Oath och Yahoo under en enda integritetspolicy.  Vissa saker har inte förändrats, såsom kontrollverktygen vi tillhandahåller för att hjälpa dig hantera din upplevelse hos oss.  Om du har ett befintligt Yahoo- eller AOL-konto måste du godkänna delar av denna Integritetspolicy.  Om du ännu inte har godkänt och samtyckt till denna integritetspolicy gäller den äldre Yahoo-integritetspolicyn eller den äldre Oath-integritetspolicyn (för AOL) fortfarande för ditt konto.  För Oath-produkter eller -tjänster med åtkomst utan inloggning till ett konto gäller denna integritetspolicy produkter och tjänster som börjar användas från och med 25 maj 2018.  Om du skapar ett nytt konto börjar villkoren nedan gälla idag.  

Senast uppdaterad: maj 2018

Vårt sekretesslöfte

Vårt åtagande är att sätta användare på första platsen.  Vi strävar efter att vara transparenta om hur vi samlar in och använder din information, för att hålla din information säker och tillhandahålla dig med meningsfulla val.  Denna integritetspolicy avser att hjälpa dig förstå vilken information Oath, dess dotterbolag och dess hus med globala varumärken samlar in, varför vi samlar in den och vad vi gör med den. Om du befinner dig i Europa, Mellanöstern eller Afrika (”EMEA”) gäller denna policy dig.  Den lägger fram hur Oath (EMEA) Limited (”Oath”), som har sitt säte i Irland och tillhandahåller Oath-tjänsterna till dig, kontrollerar och behandlar din information i sina varumärken, webbplatser, appar, reklamtjänster, produkter, tjänster eller teknik (kollektivt kallade ”Tjänster”).  Ytterligare integritetspraxis för vissa tjänster finns i Information om specifika produkter och tjänster.  

Denna Integritetspolicy gäller inte praxis av Oaths dotterbolag eller företag som Oath inte äger eller kontrollerar.

Dina kontroller och integritetsrättigheter 

Vi anser att du bör ha kontroll över din information.  Du kan granska eller redigera din kontoinformation inklusive dina reklampreferenser, platsdata, mobilval, reklaminställningar och sökhistorik och kontroller för kontoradering genom att besöka integritetskontrollerna.  Vissa av våra tjänster tillhandahåller ytterligare kontroller.  Vänligen se våra detaljer för specifika produkter och tjänster.

I många fall där vi behandlar din information kan du också ha rätten att inskränka eller reducera sättet på vilket vi använder din information. Under vissa omständigheter när vi förlitar oss på ‘legitima intressen’ för att bearbeta din information som är beskrivet i ‘Rättsliga grunder’-sektionen nedan så har du också rätten att invända mot bearbetningen av din information av oss.

Du kan även begära att vi rättar din information.  Du kan begära att vi tar bort din information och Oath kommer att utföra denna begäran såvida det inte uppstår exceptionella orsaker som tillåter Oath att bevara vissa information om dig.

Du har också rätt att erhålla en kopia av din information i ett lättillgängligt format.  Under vissa omständigheter kan du också begära att vi överför en del av denna informationen till en tredje part..   Oath kommer att hjälpa dig utöva dessa viktiga rättigheter.Vänligen använda återkopplingsformuläret tillgängligt i Frågor och förslag sektionen under för att lära dig hur du kan få hjälp med att utöva dessa rättigheter.

Ta tillbaka medgivande

Du har rätten att  när som helst ta tillbaka ditt medgivande till att vi bearbetar din information och din användning av våra tjänster. Du kan utöva denna rätt genom att gå till kontroller tillgängliga i vår Integritets översikt eller genom att använda återkopplingsformuläret som är tillgängligt i Frågor och förslag [LINK] sektionen nedan för att få hjälp med att utöva dina rättigheter.    På ett liknande sätt som du ger ditt medgivande genom att interagera med våra tjänster kan du också ta tillbaka ditt medgivande i våra tjänster.  Du kan välja att ta bort ditt Oath-konto via våra kontoinställningar och då tar vi bort din information.

Om du tar tillbaka ditt medgivande till användningen eller delningen av information i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy har du kanske inte åtkomst till alla (eller några) av våra tjänster och vi kanske inte kan tillhandahålla dig med alla (eller några) av tjänsterna under denna integritetspolicy och våra användarvillkor.  I vissa fall kan vi komma att fortsätta behandla din information efter att du tagit tillbaka ditt medgivande om vi har juridiska skäl att göra så eller om ditt tillbakatagande av medgivande begränsas till vissa behandlingsaktiviteter.  Vi kan exempelvis behålla information om vi behöver göra detta för att lyda våra juridiska plikter, för att lösa tvister eller för att driva igenom våra avtal.

Metoder för insamling och användning av information – Allmänt

Vissa informationskategorier som samlas in av Oath är nödvändiga för att använda våra tjänster såsom information du måste ange när du registrerar dig för vissa tjänster.  Vi kan samla in och kombinera information när du interagerar med Oath-tjänster, inklusive informationen som beskrivs nedan

 • Information du tillhandahåller oss. Vi samlar in informationen du tillhandahåller oss för att kunna driva och tillhandahålla våra tjänster inklusive: 
  • När du skapar ett konto med en Oath-tjänst eller ett Oath-varumärke. (Observera att vi ,när du använder våra tjänster, kan känna igen dig eller våra enheter även om du inte är inloggad på våra tjänster.) 
  • Oath kan komma att använda enhets-ID, cookies och andra signaler inklusive information som samlas in från tredje parter för att koppla ihop konton och/eller enheter med dig.  
  • När du använder våra tjänster för att kommunicera med andra eller lägger upp, laddar upp eller sparar innehåll (såsom kommentarer, foton, röstinlägg, videor, e-postmeddelanden och bilagor).
  • När du använder våra tjänster på ett annat sätt, såsom tittar på innehåll vi gör tillgängligt, gör sökningar eller installerar Oath-program såsom insticksprogram.
  • När du registrerar dig för betaltjänster, använder tjänster som kräver din ekonomiska information eller utför transaktioner med oss eller våra affärspartner kan vi komma att samla in din betalnings- och faktureringsinformation för att tillhandahålla dig dessa betaltjänster. Vi kan komma att spara betalningsinformationen du angivit under ett tidigare inköp för betaltjänster och ge dig alternativet att använda denna betalningsinformation vid köpet av en ny produkt. 
 • Enhetsinformation.  Vi samlar in information från dina enheter (datorer, mobiltelefoner, surfplattor osv.) för att tillhandahålla dig våra tjänster, inklusive information om hur du interagerar med våra tjänster och tjänster från våra tredjepartspartner och information som låter oss känna igen och associera dina aktiviteter på våra enheter och tjänster.  Denna information inkluderar enhetsspecifika identifierare och information såsom IP-adresser, cookie-information, mobilenhet och reklamidentifierare, webbläsarversion, operativsystems typ och version, information om mobilt nätverk, enhetsinställningar och programdata.  
 • Platsinformation.  Vi samlar in platsinformation från ett stort antal källor.  Du kan läsa mer om och hantera dina platsbehörigheter på vår Platssida och genom att besöka verktyget för platsinställning på dina enheter.  
 • Information från cookies och annan teknik.
  • Vi samlar in information när du tillgår innehåll, reklam, webbplatser, interaktiva widgetar, program och andra produkter (både på och utanför våra tjänster) där Oaths teknik för datainsamling finns (såsom pixeltaggar, utvecklingsverktyg, cookies och annan teknik osv.). Denna datainsamlingsteknik låter oss förstå din aktivitet på och utanför våra tjänster och att samla in och lagra information när du interagerar med tjänster som vi erbjuder våra partner.
  • Denna information inkluderar typen av innehåll eller reklam som tillhandahålls, ses eller klickas på; dina aktiviteters frekvens och längd; webbplatserna eller apparna du använde innan du använde våra tjänster och vart du gick sedan; vare sig du engagerade dig i specifikt innehåll eller reklam och vare sig du besökte en annonsörs webbplats, laddade ner en annonsörs app, köpte en produkt eller tjänst som utannonserades eller utförde några andra åtgärder. 
 • Information från andra.  Vi samlar in information om dig när vi får den från andra användare, tredje parter och dotterbolag, såsom: 
  • När du ansluter ditt konto till en tredje partstjänst eller loggar in med en tredjepartspartner (som Facebook eller Twitter).
  • Från allmänt tillgängliga källor.
  • Från annonsörer om dina erfarenheter eller interaktioner med deras erbjudanden.
  • När vi hämtar information från tredje parter eller andra företag, såsom dem som använder våra tjänster. Detta kan inkludera din aktivitet på andra webbplatser och appar såväl som information som dessa tredje parter tillhandahåller dig eller oss. 
  • Information vi tar emot från Verizon kommer att användas i enlighet med Verizons sekretesspolicy.

Hur vi använder denna information

För att kunna leverera, anpassa och förbättra våra tjänster kombinerar och använder vi informationen vi har om dig (inklusive information vi får på och från våra tjänster) för att förstå hur du använder och interagerar med våra tjänster och personerna eller sakerna du är anknuten till eller intresserad av. Vi kan också komma att använda informationen vi har om dig på följande sätt och i följande syften:

 • För att tillhandahålla, underhålla, förbättra och utveckla relevanta funktioner, innehåll och tjänster.  
 • För att analysera ditt innehåll och annan information (inklusive inkommande och utgående e-postmeddelanden, snabbmeddelanden, inlägg foton, bilagor och annan kommunikation) för att kunna hålla våra tjänster skyddade och säkra och för att hjälpa oss göra det innehåll, de tjänster och de annonser vi tillhandahåller dig mer anpassade.  Du kan granska och kontrollera vissa typer av information som är knutna till ditt Oath-konto genom att använda Integritetskontroller.
 • För att uppfylla dina förfrågningar och när du godkänner det. 
 • För att hjälpa annonsörer och utgivare ansluta för att kunna erbjuda relevant reklam i sina appar och på sina webbplatser.
 • För att visa personanpassade annonser (på olika enheter samt i anslutning till eller oberoende av våra tjänster). Personanpassad reklam tas fram utifrån data som aktiviteter på enheter, intressen och platsinformation.  
 • Kontakta dig med information om ditt konto eller med marknadsföringsmeddelanden som du också kan kontrollera
 • För att sammansluta din aktivitet i våra tjänster och på dina olika enheter såväl som att sammansluta alla konton du använder på alla Oath-tjänster. Vi kan sammansluta aktivitet och konton under ett och samma användar-ID. 
 • För att utföra eller stödja kampanjer.
 • För att utföra forskning och stödja innovation. 
 • För att skapa analyser och rapporter för externa parter, inklusive partner, utgivare, annonsörer, appar, tredje parter och offentliga organ angående användningen av och trender inom våra tjänster och annonser, inklusive visning av trender för partner om allmänna preferenser, annonsers effektivitet och information om användarerfarenheter. Dessa analyser och rapporter inkluderar aggregerad eller pseudonym information, men inkluderar inte information om en identifierad eller identifierbar användare.
 • För att tillhandahålla platsbaserade tjänster, reklam, sökresultat och annat innehåll i överensstämmelse med dina platsinställningar.
 • För att kombinera information vi har om dig med information vi får från affärspartner eller andra företag, såsom dina aktiviteter på andra webbplatser eller appar för att kunna säkerställa att annonserna, tjänsterna och innehållet vi tillhandahåller dig är passande för dina intressen.  .
 • För att upptäcka och skydda mot bedrägeri, missbruk eller olagliga aktiviteter och för att hålla våra tjänster skyddade och säkra.

Vi förser dig med kontroller för att hantera din upplevelse hos oss. För att granska och hantera dina integritetsinställningar, vänligen besök vår Integritetspanel.  

Vilken laglig rätt har vi för att använda informationen.

Vi förlitar oss huvudsakligen på tre separata grunder för att lagligt bearbeta din information.  För det första måste vi bearbeta din information på vissa sätt för att tillhandahålla dig våra tjänster i enlighet med våra användarvillkor.  Bearbetningen är nödvändig för att utföra kontraktet mellan dig och oss och våra användarvillkor gör det tydligt att bearbetningen av din information för syftet av personligt innehåll och annonser är en nödvändig del av tjänsterna vi tillhandahåller.  För det andra kommer vi att förlita oss på ditt medgivande där du har gett oss tillåtelse att använda din information på vissa sätt. Tredje, i vissa fall kan vi komma att bearbeta din information där det är nödvändigt för legitima intressen eller för legitima intressen för tredje part, där dessa legitima intressen inte överträder dina rättigheter och intressen.   Ibland kan Oath förlita sig på andra juridiska grunder för att bearbeta din information. Exempelvis för att skydda en användares vitala intressen (där det kan finnas en risk för överhängande fara) eller för att lyda en juridisk plikt. Vänligen läs mer på vår sida med juridisk information.

Hur vi delar denna information

Oath delar information med sina anknutna varumärken och företag och med Verizon. Vi delar också information vi har om dig i enlighet med denna integritetspolicy, inklusive för att tillhandahålla tjänster som du har begärt (inklusive när du ansluter med tredje parters appar och widgetar). Vi säljer, licenserar eller delar inte information som individuellt identifierar våra kunder med företag, organisationer eller individer utanför Oath såvida inte en av följande omständigheter gäller:

 • Med din samtycke. Vi kommer att dela information med företag, organisationer eller individer utanför Oath när vi har din tillåtelse. 
 • Med Verizon. Som en del av Verizon kan Oath, i den utsträckning det är tillåtet enligt lag och är konsekvent med användarkontroller, dela information med Verizon och Verizons dotterbolag.  Denna information kommer att vara i överensstämmelse med Verizons integritetspolicy.    
 • Inom Oath. Information kan också komma att delas inom Oath, inklusive med andra Oath-tjänster och dotterbolag. Oaths dotterbolag kan komma att använda informationen i enlighet med sina respektive sekretesspolicyer.
 • Med partner. Vi kan komma att dela din information med externa företag som är:
  • Förtrodda leverantörer. Vi tillhandahåller användarinformation till betrodda partner som arbetar å Oaths vägnar baserat på våra instruktioner och i överensstämmelse med tillämpliga konfidentialitetsåtgärder. Mer information
  • Annonserings-, analys- och företagspartner. Vi kan komma att dela aggregerad eller pseudonym information (inklusive demografisk information) med partner, såsom utgivare, annonsörer, mätanalyser, appar eller andra företag. Vi kan exempelvis rapportera till en annonsör hur deras annons presterat eller hur många personer som installerat en app efter att ha sett reklamen. Vi delar inte information som identifierar dig personligen (personligt identifierbar information är information som namn eller e-postadress) med dessa partner såsom utgivare, annonsörer, mätanalys, appar eller andra företag
   När du använder tredjepartsappar, webbplatser eller andra produkter integrerade med våra tjänster kan de samla in information om dina aktiviteter i enlighet med deras egna villkor och sekretesspolicyer. 
   Vi tillåter andra företag att visa reklam på våra webbplatser eller appar för att samla in information från dina webbläsare eller enheter. Andra företags användning av cookies och enhetsidentifierare är föremål för deras egen sekretesspolicy, inte den här. Likt många företag tillåter vi cookie-matchning med utvalda partner. Dessa parter har dock inte tillåtelse att komma åt Oath-cookies.  
 • I juridiskt syfte.  Vi kan hämta, bevara och avslöja information för att undersöka, förhindra eller ingripa i samband med: (i) juridiska processer.förfrågningar från rättsliga och regeringsmyndigheter; (ii) genomdrivande av Villkoren; (iii) påståenden att något innehåll bryter mot tredje parters rättigheter; (iv) kundtjänstförfrågningar; (v) tekniska frågor; (vi) skydda Oaths, dess användares eller offentlighetens rättigheter, egendom och personliga säkerhet; (vii) etablera eller utöva våra lagliga rättigheter eller försvara mot juridiska anspråk; eller (viii) då det annars krävs enligt lag.
 • Nytt ägarskap.  Om ägarskap eller kontroll av hela eller delar av Verizon, Oath eller en specifik tjänst förändras som ett resultat av en sammanslagning, ett köp eller försäljning av tillgångar kan vi komma att överföra din information till den nya ägaren. 

Information om specifika produkter och tjänster

Ytterligare sekretesspraxis för vissa Oath-tjänster finns inkluderade här.

Informationssäkerhet och dataförvaring
Oath har tekniska, administrativa och fysiska säkerhetsfunktioner på plats för att hjälpa till att skydda mot oauktoriserad åtkomst, användning eller utlämnande av kundinformation vi samlar in eller lagrar.
Läs mer om säkerhet, inklusive säkerhetsåtgärder vi har vidtagit och säkerhetsåtgärder du kan vidta, under Säkerhet på Oath.

Oath kommer endast att behålla din information så länge det är nödvändigt i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy, så länge ditt Oath-konto är aktivt eller så länge som behövs för att tillhandahålla dig tjänsten. Om du inte längre vill att Oath ska använda din information för att tillhandahålla dig tjänsten kan du stänga ditt konto och Oath kommer att ta bort informationen de har om dig såvida inte Oath behöver spara och använda din information för att följa våra juridiska plikter, för att lösa tvister och driva igenom våra avtal. 

Skydda barnens integritet

Våra tjänster är för en allmän publik. Vi samlar, använder eller delar inte information som skulle kunna användas för att identifiera barn under åldern av 16 år eller som på annat sätt överensstämmer med gällande lag. 

Databehandling och -överföring

När du använder eller interagerar med någon av våra tjänster godkänner du databehandling, delning, överföring och användning av din information såsom det beskrivs i denna Integritetspolicy.  Oavsett landet du bor i godkänner du att vi överför, bearbetar, lagrar och använder din information i andra länder än ditt eget i enlighet med denna Integritetspolicy och för att tillhandahålla dig tjänsterna.  Några av dessa länder kanske inte har samma dataskyddsgarantier som det land du bor i. 

Oath kan komma att behandla information som berör individer inom EU/EEA och överföra denna information från EU/EEA genom olika efterlevnadsmekanismer, inklusive databehandlingsavtal baserade på EU/EEA:s standardavtalsklausuler.  Genom att använda våra tjänster samtycker du till att vi överför din information till dessa länder.  Mer information finns på vår sida om Dataöverföring.

Oath är en del av en global tjänst och delar därmed information med sina dotterbolag och andra företag baserade utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EEA”) i de syften som beskrivs i denna integritetspolicy. 

Jämfört med EES kan USA och andra länder utanför EES tillämpa andra dataskyddslagar och -bestämmelser rörande myndigheters rätt att begära ut information. Om du är bosatt i ett land inom EES upplyses du härmed om att en del länder utanför EES som dina personuppgifter överförs till eventuellt inte har samma dataskydd som ditt hemland har. 

I de fall Oath överför information om dig till länder utanför EES bygger Oath sin databehandling på följande juridisk grund (separat, alternativt och oberoende): 

Standardavtalsklausuler. Den Europeiska kommissionen har antagit standardavtalsklausuler som ger skydd av personliga data som överförs utanför EEA.  Vi försöker att i största möjliga mån rätta oss efter dessa standardavtalsklausuler vid överföring av personuppgifter till länder utanför EES. 

Frivilligt ingående av avtal. Du kan välja om du vill använda våra Tjänster eller inte. Om du väljer att använda våra Tjänster måste du godkänna våra Användarvillkor, ett juridiskt dokument som reglerar avtalet mellan dig och oss. Vi bedriver verksamhet i flera olika länder (inklusive USA) och har därför teknisk infrastruktur i dessa länder för att kunna tillhandahålla Tjänsterna till dig. I enlighet med vad som anges i avtalsvillkoren kan vi vid behov behöva överföra din information till andra länder. Tyvärr kan vi inte tillhandahålla Tjänsterna utan att överföra data mellan olika länder.  

Privacy Shield Några av de företag som vi kan komma att överföra din information till i USA kan vara certifierade att ta emot din information enligt Privacy Shield Program. För mer information kan du läsa vår dataöverföringssida.

Annan viktig information

Denna integritetspolicy gäller endast Oath. Denna sekretesspolicy gäller inte praxis hos andra företag som Oath inte äger eller kontrollerar, eller för personer som inte är anställda av eller hanteras av Oath. Dessutom kan vissa anknutna produkter(såsom Tumblr) ha olika integritetspolicyer och praxis som inte lyder under denna integritetspolicy. 

Ändringar

Vi kan komma att ändra eller uppdatera denna integritetspolicy då och då, så du bör kontrollera den periodiskt.  Inför större ändringar kommer vi att meddela dig i skälig tid innan sådana ändringar träder i kraft.  

Frågor och förslag

Om du har frågor eller förslag om din information, eller vill inlämna ett klagomål, fyller du i ett feedbackformulär eller kontaktar oss på:

Kundtjänst – frågeställningar kring integritetspolicyn
Oath (EMEA) Limited
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1 

För frågor relaterat till hur vi hanterar din information så kan du kontakta vår Data Protection Officer här:
Oath (EMEA) Limited
Varning: Data Protection Officer
5–7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1 

Utan att inskränka mot några av dina andra rättigheter har du också rätten att lämna in ett klagomål mot oss hos den irländska dataskyddskommissionären, som är Oaths övervakningsmyndighet.  Du kan också inlämna ett klagomål till den övervakande myndigheten i den EU-medlemsstat där du är baserad [Klicka här] för att hitta din lokala övervakningsmyndighet.