Prenos podatkov

Prizadevamo si, da zaščitili vaše podatke, zato uporabljamo zaščitne ukrepe v skladu z veljavno zakonodajo. Več informacij o varnosti, vključno z varnostnimi ukrepi, ki smo jih izvedli, in ukrepi, ki jih lahko izvedete sami, najdete v članku Varnost v podjetju Yahoo.

Prenos osebnih podatkov iz EGP 

Oath lahko obdela osebne podatke posameznikov v Evropskem gospodarskem prostoru (»EGP«) in jih prenese v države zunaj območja EGP za namene, opisane v pravilniku o zasebnosti družbe Oath
Za Združene države in druge države zunaj območja EGP veljajo drugačni zakoni o varstvu podatkov in drugačna pravila v zvezi z vladnim dostopom do podatkov. Če imate stalno prebivališče v območju EGP, ko so vaši podatki preneseni iz domače države v tretjo državo, ki je zunaj območja EGP, v nekaterih od teh držav morda ne veljajo enaki zaščitni ukrepi za varstvo podatkov kot v vaši domači državi. 

Če družba Oath prenese vaše podatke državam zunaj območja EGP, se Oath ločeno, alternativno in neodvisno sklicuje na spodaj navedene pravne podlage za prenos vaših podatkov: 

Standardne pogodbene klavzule Evropska komisija je sprejela standardne klavzule o varstvu podatkov, ki zagotavljajo zaščitne ukrepe za varstvo podatkov, prenesenih v države zunaj območja EGP. Te klavzule so pogosto uporabljene pri prenosu osebnih podatkov v države zunaj območja EGP, vključno z našimi pridruženimi podjetji. Kopijo naših standardnih pogodbenih klavzul lahko zahtevate tukaj .
Nujnost pogodbe Izberete lahko, ali želite uporabljati naše storitve. Če želite uporabljati naše storitve, se morate strinjati s pogoji storitve, v katerih so opredeljeni pogoji pogodbe, sklenjene med nami in vami. Ker poslujemo v državah po celem svetu (tudi v Združenih državah) in uporabljamo tehnično infrastrukturo v teh državah za zagotavljanje naših storitev v skladu s pogodbo, ki smo jo sklenili z vami, bomo morda po potrebi morali vaše podatke prenesti v druge pristojnosti. Naših storitev vam ne moremo zagotoviti brez prenosa podatkov v druge države po svetu.  
Zasebnostni ščit – v nekaterih državah Združenih držav, v katere lahko prenesemo vaše podatke, za prejemanje vaših podatkov morda velja program zasebnostnega ščita.