Flickr

Na tejto stránke sa popisujú naše postupy pri ochrane osobných údajov týkajúce sa služby Flickr. Ďalšie informácie o tom, ako spoločnosť Oath narába s vašimi osobnými informáciami, nájdete v našich zásadách ochrany osobných údajov.

Informácie o účtoch

 • V nastaveniach ochrany osobných údajov môžete ovládať, komu sa majú zobrazovať rôzne časti vášho profilu, napríklad vaša e-mailová adresa, súčasné mesto a iné informácie, ktoré sa rozhodnete zverejniť.
 • V časti Nastavenia môžete tiež skryť fotky alebo svoj profil vo vyhľadávaniach na stránke flickr.com, ako aj vo vyhľadávaniach na lokalitách tretích strán, ktoré používajú rozhranie API Yahoo vrátane vyhľadávania obrázkov Yahoo. Od týchto tretích strán vyžadujeme, aby rešpektovali vaše nastavenia, no nepodliehajú našej kontrole a ich informovanie môže chvíľu trvať. Pri používaní služby Flickr pre nás nie ste anonymným používateľom.

Postupy pri zhromažďovaní, používaní a zdieľaní informácií

 • V časti Nastavenia ochrany osobných údajov môžete svoje fotky predvolene nastaviť ako verejné, takže k nim bude mať prístup každý, môžete obmedziť prístup k fotkám na obmedzený počet iných používateľov služby Flickr alebo môžete nastaviť fotky ako súkromné, takže k nim budete mať prístup len vy. Ak svoje nastavenia nezmeníte, fotky sú predvolene nastavené ako verejné s výnimkou prípadov, keď ich odovzdáte pomocou funkcií automatického odovzdávania v mobilnom zariadení alebo počítači. Na stránke každej fotky nájdete tiež podrobnejšie ovládacie prvky, pomocou ktorých môžete zmeniť nastavenia jednotlivých fotiek. Informácie, ktoré zozbierame z verejných fotiek, môžeme použiť na priradenie a prezentovanie cielenej reklamy (v rôznych zariadeniach a v rámci našich služieb aj mimo nich) a poskytovanie relevantnej reklamy na základe vašej aktivity, z nej vyplývajúcich záujmov a údajov o polohe. Reklama, ktorá sa vám zobrazuje, môže súvisieť aj s analýzou vašich fotiek a textových informácií, napríklad metaúdajmi (vrátane poznámok) spojenými s fotkou, ktorú si zobrazujete, alebo vyhľadávaným pojmom, ktorý ste zadali.  
 • Informácie zhromaždené zo všetkých fotiek v službe Flickr používame na tieto všeobecné účely: 
  • poskytovanie, udržiavanie a vylepšovanie obsahu a služieb – a vyvíjanie relevantných funkcií v produktoch; súčasťou toho je aj analyzovanie obsahu a iných informácií, ktoré počas používania našich služieb ukladáte alebo prenášate; 
  • plnenie vašich požiadaviek a požiadaviek vo vašom mene; 
  • vylepšenie svojich služieb; 
  • vykonávanie výskumu, aby sme aj naďalej pokračovali v inováciách zaujímavých produktov a služieb; 
  • poskytovanie výkazov a analýz zbavených osobných údajov interným a externým klientom vrátane partnerov, tretích strán a verejnosti; to môže zahŕňať správy týkajúce sa trendov používania a obsahu v rámci služby Flickr;
  • poskytovanie služieb, výsledkov vyhľadávania a ďalšieho obsahu podľa geografickej polohy tak, aby boli pre vás relevantné a
  • zlepšenie schopnosti našich zabezpečovacích systémov zisťovať podvodné, nekorektné alebo nezákonné aktivity a účinne pred nimi chrániť.
 • Ak v službe Flickr zapnete funkciu automatického odovzdávania, všetky fotky a videá v danom zariadení sa automaticky odovzdajú do služby Flickr. Tieto fotky a videá sa v službe Flickr uložia ako súkromné, pokiaľ sa ich nerozhodnete zdieľať. Automatické odovzdávanie môžete kedykoľvek vypnúť v nastaveniach aplikácie. Automaticky odovzdané fotky je možné použiť na účely uvedené vyššie.  
 • Keď nám poskytnete povolenie, môžeme mať tiež prístup k vášmu fotoaparátu alebo zariadeniu a poskytovať ďalšie funkcie a služby alebo zlepšovať svoje ponuky a produkty. 

Informácie o polohe a údaje EXIF

 • Keď odovzdáte fotku alebo video, ktoré zahŕňajú geografické údaje (t. j. z mobilného zariadenia), alebo ich manuálne geograficky označíte, poloha danej fotky alebo videa sa dá zobraziť na mape.
 • Údaje EXIF
  • Údaje EXIF (Exchangeable Image File Format) predstavujú záznam nastavení a ďalších relevantných metaúdajov vložených digitálnym fotoaparátom alebo zariadením pri zhotovení fotky alebo videa. Tieto informácie môžu okrem iného zahŕňať typ fotoaparátu, clonu, rýchlosť uzávierky, ohniskovú vzdialenosť a polohu.
  • Pokiaľ údaje EXIF vo fotoaparáte alebo zariadení nevypnete alebo ich z obrázka neodstránite pred jeho odovzdaním do služby Flickr, služba Flickr údaje EXIF pre všetky tieto fotky alebo videá prijme a uloží. Služba Flickr predvolene zobrazí prepojenie zobrazujúce údaje EXIF o vašich odovzdaných fotkách alebo videách. Toto prepojenie sa zobrazí na stránke každej fotky alebo videa a bude uvádzať značku a model fotoaparátu alebo zariadenia, pomocou ktorého bol daný záber zhotovený. Toto prepojenie môžete pred používateľmi skryť v časti Nastavenia na karte Ochrana osobných údajov a povolenia.
  • Niektoré fotoaparáty alebo zariadenia ukladajú v hlavičke údajov EXIF fotografie súradnice GPS (polohu). Ak chcete, služba Flickr môže tieto údaje importovať a používať ich na automatické umiestňovanie vašich fotiek na mapu.
 • Ohraničené geografické oblasti
  • Ohraničená geografická oblasť (tzv. geofence) je miesto na mape, ktoré má špeciálne predvolené nastavenia ochrany geografických údajov. Tieto oblasti sa používajú na označenie rôznych miest, ako je napríklad „domov“ alebo „škola“, pre ktoré sa majú používať prísnejšie nastavenia ochrany údajov, než aké určuje globálne predvolené nastavenie. Ak si chcete vytvoriť ohraničené geografické oblasti, kliknite sem.
  •  Nastavením predvolieb geografických údajov môžete tiež určiť, komu sa môžu predvolene zobrazovať informácie o polohe vašich fotiek. Kliknutím na mapu napravo od fotky môžete nastavenie predvolených geografických údajov zmeniť aj pre jednotlivé fotky.

Rozpoznávanie obrázkov

 • Pomocou algoritmov na rozpoznávanie obrázkov môžeme analyzovať a skenovať všetky vaše fotky a videá, aby sme vám ich pomohli zorganizovať, uľahčili ich vyhľadávanie a mohli ich používať na účely uvedené v časti Postupy pri zhromažďovaní, používaní a zdieľaní informácií. Algoritmy môžu napríklad identifikovať a označovať scény, akcie, objekty, verejne známe osobnosti aj iné objekty záujmu.

Zdieľanie s tretími stranami

 • Svoj účet môžete pripojiť k iným lokalitám, čo vám umožní zdieľať fotky priamo do iných sociálnych sietí a blogov.
 • Môžete nastaviť predvoľbu, ktorá určuje, či sa iným ľuďom majú vo vašom verejnom obsahu zobrazovať funkcie zdieľania, ako je napríklad zdieľanie v službe Facebook, Twitter, Tumblr a iných. Prístup k tejto predvoľbe umožňuje nastavenie "Povoliť zdieľanie". Keď máte účet pripojený k týmto lokalitám, predvoleným nastavením je povolenie zdieľania, čím spoločnosť Oath a ďalší používatelia získavajú právo na zdieľanie vášho verejného obsahu.
 • História vstupov hostí vám umožňuje spravovať prepojenia pre hostí, ktoré ste vytvorili na zdieľanie svojich fotiek s inými používateľmi.
 • V rozhraní služby Flickr pre počítače môžete určitým aplikáciám spoločnosti Oath a aplikáciám tretích strán poskytnúť rôzne úrovne povolení na interakciu s vaším účtom, na zdieľanie informácií a na využívanie rôznych funkcií, ako sú napríklad nástroje na úpravu fotiek. Ak chcete niektorú z týchto aplikácií prestať používať a zrušiť jej povolenie, kliknite na stránke účtu na prepojenie Odstrániť povolenie v časti “Zdieľanie a rozšírenie” a odstráňte príslušné povolenie. 

Postupy týkajúce sa možnosti aktualizovania alebo vymazania informácií

 • Fotky uložené v službe Flickr môžete vymazať. Stačí, ak vyberiete fotky, ktoré chcete vymazať, a potom kliknete na tlačidlo vymazania. Pomocou hromadných operácií môžete tiež vymazať skupiny fotiek.
 • V časti Nastavenia môžete upraviť svoj profil, predvolené nastavenia ochrany osobných údajov súvisiacich s fotkami a ďalšie možnosti.

Marketing a predplatné

Flickr Pro

Iné