Lokalizacja

Na tej stronie opisano praktyki firmy Oath w zakresie ochrony prywatności informacji o lokalizacji.

Gromadzenie informacji

Aby oferować produkty i usługi, które są lepiej dopasowane do potrzeb użytkowników, firma Oath może gromadzić informacje o ich lokalizacji lub ustalać ich położenie w inny sposób:

 • * Dokładna lokalizacja fizyczna
  ​Jeśli użytkownik zezwoli na to na urządzeniu, w przeglądarce albo w ramach bezpośredniego kontaktu z firmą Oath, firma Oath może określać jego dokładną lokalizację fizyczną przy użyciu technologii, takich jak GPS, Wi-Fi, Bluetooth, a także na podstawie sąsiedztwa nadajników sieci komórkowej.
 • Treści udostępniane przez użytkownika 
  • Firma Oath może gromadzić informacje o lokalizacji zawarte w treściach udostępnianych przez użytkowników, na przykład w załącznikach, na zdjęciach lub w materiałach wideo.
 • Informacje o lokalizacji podane przez użytkowników 
  • Firma Oath może gromadzić informacje o lokalizacjach wyszukiwanych przez użytkowników w ramach określonych marek, stron internetowych, aplikacji, usług reklamowych, produktów, usług i technologii („Usługi”), na przykład w wyszukiwarkach i na mapach.
  • Lokalizacje dodawane przez użytkowników na stronie ustawień lokalizacji również są gromadzone przez firmę Oath.
  • Możemy poprosić o podanie określonych informacji o lokalizacji, na przykład kodu pocztowego. Na podstawie tych informacji firma Oath może ustalić punkt początkowy dla Usług korzystających z lokalizacji.
 • Adres IP
 • Firma Oath może na podstawie adresu IP określać ogólną lokalizację urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w artykule na temat adresów IP.
 • Grupa Verizon i informacje o lokalizacji otrzymywane od partnerów 
 • Firma Oath należy do grupy Verizon. Dlatego firma Oath i jej podmioty zależne mogą udostępniać uzyskane informacje o lokalizacji innym podmiotom zależnym firmy Oath, w tym firmom z grupy Verizon i wszelkim firmom, które staną się ich podmiotami zależnymi.  Podmioty zależne firmy Oath używają tych informacji zgodnie ze swoją polityką prywatności. Więcej informacji o metodach udostępniania informacji przez firmę Oath grupie Verizon (i otrzymywania informacji od niej) znajdziesz w Polityce prywatności
 • Możemy współpracować z wybranymi partnerami, aby uzyskiwać informacje o lokalizacji niektórych naszych zarejestrowanych użytkowników. Więcej informacji znajdziesz w artykule Dołączone i dopasowane dane.

Wykorzystywanie informacji

 • Firma Oath może uzyskiwać dostęp do informacji opisanych wyżej, przechowywać takie informacje i używać ich w celu świadczenia Usług, takich jak ulepszone usługi oparte na lokalizacji, reklamy dopasowane do lokalizacji czy wyniki wyszukiwania. Firma Oath może przechowywać historię lokalizacji użytkownika. Szczegółowy opis procesów kontrolowania tych informacji można znaleźć w punkcie „Zarządzanie informacjami o lokalizacji” poniżej.
 • Inne sposoby używania informacji o lokalizacji mogą obejmować ustalanie właściwego języka do wyświetlenia witryny, przeprowadzanie analizy produktowej oraz wykrywanie oszustw i nadużyć.
 • Firma Oath może klasyfikować lokalizacje użytkowników jako „Aktualne” i/lub „Ulubione”. Więcej informacji można znaleźć na naszej stronie pomocy dotyczącej lokalizacji.

Udostępnianie informacji

 • Za zgodą użytkownika firma Oath może udostępniać stronom trzecim dokładną lokalizację i inne informacje, które mogą pozwolić na zidentyfikowanie użytkownika. Użycie przez strony trzecie informacji o lokalizacji użytkownika podlega polityce prywatności tych stron, a nie Polityce prywatności firmy Oath.

Your Choices

Learn more about your choices.
Więcej informacji o sposobie przetwarzana danych osobowych przez firmę Oath zawiera nasza Polityka prywatności.