Informacje o opcjach dostępnych dla użytkownika

Firma Oath kieruje się zasadą, że użytkownicy powinni mieć dostęp do ustawień związanych z informacjami na ich temat, które gromadzimy w celu tworzenia rozwiązań oferowanych w ramach marek, witryn internetowych, aplikacji, usług reklamowych, produktów, usług i technologii („Usługi”) firmy Oath. Poniżej znajduje się szczegółowy opis tych ustawień.  Więcej informacji o zarządzaniu ustawieniami Usług firmy Oath można znaleźć na stronie kontroli prywatności w usługach firmy Oath.

Pliki cookie i podobne technologie

 • Użytkownik może być w stanie skonfigurować przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookie były akceptowane lub odrzucane albo przeglądarka wyświetlała powiadomienie o ustawieniu takiego pliku. Każda przeglądarka jest inna. Informacji o zmianie jej ustawień dotyczących plików cookie najlepiej poszukać w menu „Pomoc” przeglądarki. Odrzucenie wszystkich plików cookie i podobnych technologii może uniemożliwić korzystanie z Usług firmy Oath, które wymagają zalogowania się na konto, oraz ograniczyć możliwości takich Usług. W niektórych sytuacjach usunięcie plików cookie w przeglądarce może anulować rezygnację. Organizacja Digital Advertising Alliance oferuje rozszerzenie Protect My Choices, które pozwala upewnić się, że ustawienia rezygnacji wybrane na stronie DAA pozostają aktywne nawet po usunięciu plików cookie.
 • Niektóre technologie korzystają z informacji dotyczących urządzenia użytkownika lub nawiązanego na nim połączenia, które wykraczają poza dane udostępniane przez przeglądarkę, przez co użytkownik może nie mieć kontroli nad zastosowaniem takich technologii za pomocą narzędzi i ustawień przeglądarki związanych z plikami cookie. Na przykład Adobe Flash Player to aplikacja i narzędzie internetowe, które umożliwia szybkie tworzenie dynamicznych treści. Aplikacja Flash (i podobne) zachowuje ustawienia, preferencje i dane dotyczące użycia za pomocą technologii, która przypomina pliki cookie w przeglądarce, ale działanie tej technologii jest kontrolowane w oddzielnym interfejsie, który nie jest częścią przeglądarki. 
  • Firma Oath korzysta z plików cookie oprogramowania Adobe Flash zgodnie ze standardami organizacji Network Advertising Initiative. Firma Oath korzysta z plików oprogramowania Adobe Flash w określonych sytuacjach, gdy oprogramowanie Flash jest używane do udostępniania treści, na przykład klipów wideo i animacji. Narzędzia do zarządzania oprogramowaniem Flash są dostępne bezpośrednio w witrynie internetowej firmy Adobe.

Personalizacja reklam

 • Całkowite wyłączenie reklam nie jest możliwe, ale użytkownik może zmieniać niektóre funkcje kontrolujące ich działanie: 
  • Firma Oath jest członkiem kilku regionalnych organizacji samoregulacyjnych. Jej działania związane z reklamami online są prowadzone zgodnie z zasadami tych organizacji. Mimo że te organizacje stanowią oddzielne podmioty, każda z nich współpracuje z firmami, które zobowiązały się do tworzenia i przestrzegania zasad odpowiedzialnego prezentowania reklam w Internecie. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Prezentowanie reklam.
  • Usługi i aplikacje firmy Oath zawierają wbudowane elementy sterowania, które umożliwiają personalizowanie ich działania. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania od nas reklam opartych na zainteresowaniach podczas przeglądania Internetu za pomocą narzędzi firmy Oath do kontroli prywatności. O ile użytkownik nie zarejestrował się w naszych Usługach i zalogował na swoje konto, zmiany ustawień rezygnacji są stosowane tylko w tym środowisku (w przeglądarce lub na urządzeniu), w którym zostały wprowadzone. Jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania od nas reklam opartych na zainteresowaniach, nie będziemy korzystać z jego informacji w celach związanych z dołączaniem informacji i dopasowywania ich w bazach danych. Dodatkowo użytkownik nie będzie otrzymywał reklam opartych na zainteresowaniach.
  • Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z personalizacji reklam, to nadal będą mu wyświetlane reklamy, ale nie będą one dostosowywane przez firmę Oath do jego zainteresowań lub historii wyszukiwania.
  • Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z otrzymywania reklam opartych na zainteresowaniach, nadal możemy korzystać z informacji uzyskiwanych w związku z używaniem przez niego naszych Usług, aby wykrywać oszustwa oraz prowadzić działania dotyczące ochrony, analizy, badań, ulepszania i modernizowania Usług oraz atrybucji marketingowej.
  • Firma Verizon Wireless może umieszczać unikatowy identyfikator w niektórych typach ruchu sieciowego wysyłanego z urządzenia przenośnego użytkownika.  Ten identyfikator nosi nazwę „UIDH” i jest używany do prezentowania reklam na urządzeniach przenośnych (za pośrednictwem programów reklamowych Relevant Mobile Advertising i Verizon Selects firmy Verizon). Jeśli użytkownik zrezygnuje z uczestnictwa w programie Relevant Mobile Advertising i nie zarejestruje się w programie Verizon Selects, firma Verizon przestanie umieszczać identyfikator UIDH w ruchu sieciowym z jego urządzeń, a firma Oath nie będzie miała dostępu do tego identyfikatora.  Użytkownik może zdecydować, czy chce uczestniczyć w programach firmy Verizon. Więcej informacji o metodach udostępniania informacji przez firmę Oath grupie Verizon (i otrzymywania informacji od niej) można znaleźć w Polityce prywatności.  
  • W wielu przypadkach użytkownik może zrezygnować z otrzymywania dopasowanych reklam od innych firm, które prezentują reklamy w Usługach firmy Oath. Odpowiednie instrukcje można znaleźć na stronie poświęconej stronom trzecim w usługach firmy Oath.
  • W dowolnym momencie użytkownik może edytować na swoim koncie Oath informacje, które mogą być używane do wybierania reklam.

Zarządzanie informacjami o lokalizacji

Na stronie narzędzi firmy Oath do kontroli prywatności szczegółowo opisano sposób zarządzania informacjami o lokalizacji.

 • Użytkownik może mieć możliwość zrezygnowania z udostępniania firmie Oath informacji o swojej dokładnej lokalizacji oraz przekazywania tych informacji stronom trzecim przez dostosowanie ustawień na swoim urządzeniu. Zrezygnowanie z udostępniania firmie Oath swojej dokładnej lokalizacji może wymagać wprowadzenia zmian w kilku ustawieniach (a nie tylko edytowania preferencji związanych z lokalizacją). Jeśli następnie użytkownik zgodzi się na udostępnianie informacji o swojej lokalizacji w określonej usłudze, informacje o jego położeniu będą przekazywane do tej usługi. Nawet jeśli użytkownik zrezygnuje z udostępniania firmie Oath swojej dokładnej lokalizacji, możemy nadal określać jego przybliżone położenie na podstawie adresu IP i innych zgromadzonych przez nas danych. Aby dowiedzieć się więcej, należy zapoznać się z ustawieniami aplikacji i urządzenia. Dodatkowe informacje są dostępne na stronie rezygnacji z programu gromadzenia danych o lokalizacji.
 • Użytkownik może wyświetlać, dodawać i usuwać informacje o swojej lokalizacji za pomocą ustawień dostępnych na stronie kontroli prywatności w usługach firmy Oath

Jeśli dana aplikacja oferuje taką opcję, użytkownik może zarządzać swoimi lokalizacjami bezpośrednio w jej interfejsie. Należy pamiętać, że jeśli użytkownik wyrazi zgodę na udostępnianie informacji o swojej lokalizacji w określonej aplikacji, to takie dane zgromadzone za pośrednictwem aplikacji mogą być udostępniane nawet wtedy, gdy użytkownik zrezygnuje z ich udostępniania na urządzeniu.

Więcej informacji

 • Jeśli użytkownik nie zaloguje się w aplikacji mobilnej firmy Oath na swoim urządzeniu ani nie otworzy strony rezygnacji w aplikacji mobilnej firmy Oath i chce zrezygnować z personalizowanych reklam, musi w tym celu użyć ustawień systemu operacyjnego urządzenia. Nawet gdy użytkownik nie jest zalogowany na swoje konto, firma Oath może używać identyfikatora urządzenia lub innych danych identyfikacyjnych, aby przypisywać użytkowników, urządzenia i konta do podobnej lokalizacji, np. jednego gospodarstwa domowego.
 • Gdy użytkownik zaloguje się w dowolnej Usłudze lub marce firmy Oath na swoim urządzeniu, firma Oath może rozpoznać jego urządzenie i udostępnić mu spersonalizowane funkcje (których działanie może być dostosowane nawet po wylogowaniu). W większości przypadków gromadzenie i używanie takich informacji odbywa się zgodnie z ustawieniami Usług firmy Oath. Ustawienia prywatności dostępne na urządzeniu mogą nie zapewniać pełnej kontroli nad prywatnością, ale użytkownik może zmieniać opcje związane z dostosowywaniem i personalizacją reklam prezentowanych przez firmę Oath bezpośrednio w ustawieniach prywatności w usługach firmy Oath.
 • Aby zatrzymać gromadzenie informacji przez aplikację firmy Oath, użytkownik może ją odinstalować, postępując zgodnie ze standardową procedurą odinstalowywania aplikacji ze swojego urządzenia lub korzystając z odpowiedniego sklepu z aplikacjami lub za pośrednictwem sieci, z której aplikacja została zainstalowana. Więcej informacji o dostępnych ustawieniach i prawach użytkownika dotyczących prywatności można znaleźć w Polityce prywatności.