Flickr

Na tej stronie są opisane nasze zasady zachowania prywatności odnoszące się do serwisu Flickr. Więcej informacji o sposobie przechowywania danych osobowych przez firmę Oath zawiera nasza polityka prywatności.

Dane konta

 • Korzystając z ustawień prywatności profilu, możesz określić, dla kogo są widoczne (upublicznione) części Twojego profilu, między innymi adres e-mail, imię i nazwisko oraz miasto.
 • Na ekranie Ustawienia możesz wybrać opcje ukrywania zdjęć lub swojego profilu przed wyszukiwaniem w witrynie flickr.com, a także przed wyszukiwaniem w witrynach stron trzecich, które korzystają z interfejsu API Yahoo, takich jak Yahoo Szukaj obrazów. Żądamy, aby witryny stron trzecich stosowały Twoje ustawienia, ale nie mamy nad nimi kontroli, a aktualizacja zmian może trochę potrwać. Kiedy korzystasz z serwisu Flick, znamy Twoją tożsamość.

Gromadzenie informacji, zasady używania i udostępniania

 • W ustawieniach prywatności możesz wybrać, czy Twoje zdjęcia będą domyślnie publicznie dostępne dla wszystkich, ograniczyć dostęp do nich tylko dla niektórych użytkowników serwisu Flickr lub uznać je za zdjęcia prywatne, do których tylko Ty masz dostęp. Jeśli nie zmienisz swoich ustawień, zdjęcia będą domyślnie publiczne, chyba że zostaną przekazane przez użycie funkcji Auto-Uploadr na urządzeniu mobilnym albo komputerze. Na każdej stronie ze zdjęciami masz możliwość dokładnego sterowania tymi ustawieniami dla poszczególnych zdjęć. Informacji uzyskanych z publicznych zdjęć możemy używać do dostosowywania i prezentowania indywidualnie dobranych reklam (również na innych urządzeniach i poza naszymi usługami), a także do prezentowania dopasowanych reklam zależnych od Twoich działań, wywnioskowanych zainteresowań i danych lokalizacji. Prezentowane reklamy mogą również być powiązane z naszą analizą Twoich zdjęć i informacji tekstowych, takich jak metadane (w tym notatki) związane z wyświetlanym zdjęciem lub wprowadzony termin wyszukiwania.  
 • Zgromadzonych informacji powiązanych z wszystkimi zdjęciami w serwisie Flickr używamy w następujących celach: 
  • Udostępnianie, konserwacja i udoskonalanie treści oraz usług, a także rozwijanie odpowiednich funkcji produktów Obejmuje to analizowanie treści i innych informacji, które przechowujesz lub przesyłasz podczas używania naszych usług. 
  • Realizowanie Twoich żądań i autoryzowanych przez Ciebie działań 
  • Udoskonalanie naszych usług 
  • Prowadzenie badań i rozwoju atrakcyjnych produktów oraz usług 
  • Oferowanie anonimizowanych analiz i raportów na potrzeby wewnętrzne oraz poza firmę Oath, w tym partnerom, stronom trzecim i publicznie. Może to obejmować raporty dotyczące trendów użytkowania serwisu Flickr i dostępnych w nim treści.
  • Oferowanie usług, wyników wyszukiwania i innych treści odpowiednich dla Ciebie w zależności od lokalizacji oraz
  • Ulepszanie naszych systemów bezpieczeństwa w celu wykrywania oszustw, nieuczciwych działań i nadużyć oraz przeciwdziałania im.
 • Jeśli włączysz funkcję automatycznego przekazywania, znajdując się gdziekolwiek w serwisie Flickr, wszystkie zdjęcia i wideo z danego urządzenia zostaną przekazane do serwisu Flickr. Takie zdjęcia i wideo są przechowywane w serwisie Flickr jako prywatne, dopóki nie udostępnisz ich innym. W każdej chwili możesz wyłączyć funkcję Auto-Uploadr w ustawieniach aplikacji. Automatycznie przekazane zdjęcia mogą być używane do opisanych wyżej celów.  
 • Jeśli udzielisz nam stosownego pozwolenia, możemy także korzystać z Twojej kamery lub Twojego urządzenia w celu oferowania innych funkcji lub usług, a także w celu udoskonalania naszych ofert i produktów. 

Informacje o lokalizacji i dane EXIF

 • Kiedy przekazujesz zdjęcie lub wideo z danymi geograficznymi (na przykład z urządzenia mobilnego) lub ręcznie dodajesz geoznacznik do zdjęcia lub wideo, jego lokalizację można wyświetlić na mapie.
 • Dane EXIF
  • Dane w formacie EXIF (Exchangeable Image File Format) to zapis ustawień i innych powiązanych metadanych rejestrowanych przez aparat cyfrowy lub urządzenie podczas robienia zdjęć i nagrywania wideo, takich jak typ aparatu, przysłona, czas naświetlania, ogniskowa czy lokalizacja.
  • Jeśli nie wyłączysz danych EXIF w aparacie lub innym urządzeniu oraz nie usuniesz ich ze zdjęcia przed przekazaniem, dane EXIF wszystkich zdjęć i wideo będą przesyłane do serwisu Flickr i przechowywane w nim. Domyślnie w serwisie Flickr są wyświetlane łącza do danych EXIF przekazanych zdjęć i filmów. Łącza te są wyświetlane na wszystkich Twoich stronach ze zdjęciami i wideo. Zawierają one producenta i model aparatu lub urządzenia, którym zarejestrowano materiał. Możesz ukryć te łącza przed użytkownikami w obszarze Ustawienia na karcie Prywatność i uprawnienia.
  • Niektóre aparaty i urządzenia mogą przechowywać w nagłówku danych EXIF zdjęcia współrzędne GPS (lokalizację). Jeśli tak zdecydujesz, serwis Flickr może importować te dane i automatycznie umieszczać zdjęcia na mapie.
 • Funkcja Geofence
  • Funkcja Geofence tworzy punkt dostępowy na mapie, który ma specjalne domyślne ustawienia prywatności geograficznej. Są one użyteczne dla lokalizacji takich jak „dom” lub „szkoła”, których prywatność chcesz chronić bardziej, niż określono w globalnych ustawieniach domyślnych. Kliknij tutaj, aby utworzyć obszary chronione.
  • Możesz także ustawić preferencje funkcji Geofence – określić, kto domyślnie widzi lokalizacje Twoich zdjęć. Oprócz tego preferencje funkcji Geofence można ustawić dla każdego zdjęcia z osobna, klikając mapę prawym przyciskiem myszy obok zdjęcia.

Rozpoznawanie obrazów

 • Używamy algorytmów rozpoznawania obrazów do analizowania i skanowania wszystkich zdjęć i wideo w celu ich łatwiejszego porządkowania i przeszukiwania, a także w celach opisanych w sekcji „Gromadzenie informacji, zasady używania i udostępniania”. Algorytmy te pozwalają między innymi wykrywać i oznaczać sceny, działania, obiekty, osoby publiczne oraz inne interesujące elementy.

Udostępnianie stronom trzecim

 • Możesz połączyć swoje konto z innymi witrynami, aby udostępniać swoje zdjęcia bezpośrednio w innych serwisach społecznościowych oraz blogach.
 • Możesz ustawić preferencje, które określają opcje udostępniania w serwisach Facebook, Twitter, Tumblr i innych – innym użytkownikom lub publicznie – korzystając z ustawienia Włącz udostępnianie. Ustawienie domyślne przyznaje firmie Oath i innym użytkownikom uprawnienia do udostępniania Twoich publicznych treści.
 • Twoja historia przepustek gości pozwala zarządzać tymi przepustkami, które utworzono na potrzeby udostępniania zdjęć innym osobom.
 • Na komputerze, z którego uzyskujesz dostęp do serwisu Flickr, możesz korzystać z określonych aplikacji Oath i innych firm, których różne poziomy uprawnień umożliwiają korzystanie z Twojego konta, udostępnianie informacji oraz korzystanie z różnych narzędzi, na przykład do edycji zdjęć. Aby przestać używać tych aplikacji i cofnąć pozwolenie, kliknij łącze „Usuń uprawnienie” w obszarze udostępniania i rozszerzania na stronie konta. Spowoduje to usunięcie uprawnienia. 

Zasady dotyczące możliwości aktualizowania i usuwania swoich informacji

 • Możesz usuwać z serwisu Flickr pojedyncze zdjęcia przez ich zaznaczenie i kliknięcie przycisku usuwania. Możesz także usuwać grupy zdjęć, korzystając z operacji zbiorczych.
 • Odwiedź stronę Ustawienia, która umożliwia edytowanie profilu, domyślnych ustawień prywatności zdjęć oraz innych opcji.

Marketing i subskrypcje

Flickr Pro

Inne