Locatie

Op deze pagina worden de privacyrichtlijnen van Oath beschreven met betrekking tot uw locatiegegevens.

Verzameling van gegevens

Oath kan gegevens over uw locatie verzamelen of afleiden, zodat wij u meer relevante ervaringen kunnen bieden. Dit kan op de volgende manieren:

 • Nauwkeurig vastgestelde fysieke locatie
  ​Als u toestemming geeft via uw apparaat, browser of direct aan Oath, kan Oath nauwkeurig vastgestelde locatiegegevens verkrijgen van technologieën zoals gps, wifi, bluetooth of afstand van gsm-mast.
 • Content die u verstrekt 
  • Oath kan locatiegegevens verzamelen uit content die u verstrekt, waaronder bijlagen, foto‘s, video‘s en andere gegevens
 • Locaties die u heeft ingevoerd 
  • Oath kan locaties verzamelen waar u een zoekopdracht naar heeft gedaan in bepaalde merken, websites, apps, advertentieservices, producten, services of technologieën ('services') (zoals Zoeken en Maps).
  • Locaties die door u worden toegevoegd aan de pagina Locatie-instellingen worden ook door Oath verzameld.
  • U kunt om locatiegegevens zoals uw postcode gevraagd worden. Oath kan deze gegevens gebruiken als basis voor locatiebewuste services.
 • IP-adres
 • Oath kan uw IP-adres gebruiken om daaruit af te leiden waar uw apparaat zich ongeveer bevindt. Raadpleeg voor meer informatie het gedeelte IP-adres .
 • De reeks bedrijven van Verizon en locatiegegevens van partners 
 • Oath en haar dochterondernemingen maken deel uit van de reeks bedrijven van Verizon en kan de locatiegegevens die zij ontvangt, delen met andere dochterondernemingen van Oath, met inbegrip van de reeks bedrijven van Verizon en andere bedrijven die dochterondernemingen worden.  De dochterondernemingen van Oath gebruiken de gegevens in overeenstemming met hun eigen privacybeleid. Voor meer informatie over de manier waarop Oath gegevens deelt met (en ontvangt van) de reeks bedrijven van Verizon, raadpleeg ons Privacybeleid
 • Oath kan met geselecteerde partners werken voor het verkrijgen van locatiegegevens over enkele van onze geregistreerde gebruikers. Voor meer informatie, raadpleeg Dataverzameling en -matching.
  • Oath kan locatiegegevens ontvangen van derden aan wie u uw account heeft gekoppeld. Raadpleeg de Privacyinstellingen van Oath voor meer informatie over uw opties met betrekking tot uw Oath-accounts.

Gebruik van gegevens

 • Oath heeft toegang tot de hiervoor beschreven locatiegegevens en kan deze opslaan en gebruiken om verbeterde services die op locatie gebaseerd zijn te leveren en om op locatie gerichte advertenties, zoekresultaten en andere content aan te bieden. Oath kan een geschiedenis bewaren van uw locaties. Raadpleeg hieronder het gedeelte 'Uw locatiegegevens beheren' voor meer informatie over uw beheer over deze gegevens.
 • Andere manieren van het gebruiken van locatiegegevens kunnen zijn het bepalen van de juiste taal voor het aanbieden van een website, het uitvoeren van een productanalyse en ter ondersteuning van detectie en terugdringing van fraude en misbruik.
 • Oath kan uw locatie classificeren als 'huidige' en/of 'favoriete' locaties. Ga naar de Hulppagina Locatie voor meer informatie.

Delen van gegevens

 • Met uw toestemming kan Oath exacte locatiegegevens en andere informatie waarmee u geïdentificeerd kunt worden, delen met derden. Houd er rekening mee dat het gebruik van locatiegegevens die u verstrekt aan derden onderhevig is aan het privacybeleid van die derden en niet aan het Privacybeleid van Oath.

Uw keuzes

Meer informatie over uw keuzes.
Wilt u meer weten over de manier waarop Oath met uw persoonlijke gegevens omgaat? Lees dan ons Privacybeleid.