Oaths tjenestebetingelser

I juni 2017 annonserte vi at Yahoo og AOL hadde slått seg sammen i Oath, et digitalt og mobilt medieselskap og del av Verizon.  Nå slår vi Oath og Yahoo sammen under disse tjenestebetingelsene.  Disse tjenestebetingelsene vil gjelde fra 25. mai 2018 for tjenester og produkter du ikke trenger å logge inn for.  For produkter du trenger å logge inn for, gjelder de fra 25. mai 2018 med mindre du har mottatt informasjon som sier noe annet.  De eldre tjenestebetingelsene for Yahoo finner du her, og de eldre tjenestebetingelsene for Oath (for AOL) finnes her. Hvis du oppretter en ny konto, gjelder betingelsene nedenfor fra og med registreringen.
 

Oaths tjenestebetingelser
 1. Velkommen til Oath

  Oath og alle tilhørende varemerker som er oppført i avsnitt 13 (inkludert Yahoo- og AOL-merker), og selskapsenhetene som er oppført i avsnitt 13 og avsnitt 14 (kollektivt omtalt som «Oath», «oss», «vi» eller «våre»), er en del av Verizon-familien av selskaper. Merkene våre, nettstedene, appene, produktene, tjenestene og teknologiene («tjenestene») leveres av enhetene som er listet opp i avsnitt 13 nedenfor. Vennligst les avsnittene 1 til og med 13, 14.1 og 14.13, som er avsnitt som gjelder for deg. 

  Ved å bruke tjenestene godtar du disse betingelsene, retningslinjene i Oaths  personvernsenter og alle retningslinjer for nettsamfunnet og tilleggsvilkår som er levert til deg for tjenestene du bruker (samlet kalt «betingelsene»). Disse betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Oath, så det er viktig at du leser dem nøye. 

  DISSE BETINGELSENE INNEHOLDER BEGRENSNINGER AV OATHS ANSVAR I DEL 9.

  BRUKERE I USA: DISSE BETINGELSENE INNEHOLDER EN BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE OG KLAUSULER OM AVKALL PÅ RETTEN TIL GRUPPESØKSMÅL OG RETTSAK MED JURY I AVSNITT 14.2 NEDENFOR, SOM GJELDER FOR ALLE BRUKERE I USA.
 2. Bruk av tjenestene
  1. Tillatelse. Du er enig i at du har tillatelse til å bruke tjenestene i henhold til gjeldende lover. Hvis du bruker tjenestene på vegne av et selskap, en bedrift eller en annen enhet, tilkjennegir du at du har juridisk fullmakt til å godta disse betingelsene på vegne av denne enheten, hvilket innebærer at denne enheten godtar disse betingelsene, og at «du» betyr den enheten. Hvis du bruker en konto på vegne av kontoens eier (f.eks. som administrator, konsulent, analytiker e.l.), gjelder betingelsene for aktivitetene dine på vegne av kontoens eier. 
  2. Skadesløsholdelse. Hvis du bruker tjenestene på vegne av et selskap, en bedrift eller en annen enhet, eller hvis du bruker tjenestene til kommersielle formål, holder du og enheten Oath-enhetene (definert i avsnitt 8 nedenfor) skadesløs fra alle typer søksmål, krav eller handlinger som har sitt utspring i eller er relatert til bruken av tjenestene eller brudd på disse betingelsene, inkludert erstatningsansvar eller utgifter som følge av krav (herunder krav om uaktsomhet), tap, skader, søksmål, domsavsigelser, saksomkostninger og advokatkostnader. 
  3. Alder. Dersom du er under minstealder (slik dette defineres for deg i avsnitt 14), kan du ikke registrere deg for en konto. Med mindre du har en eksisterende konto i USA som er en Yahoo-familiekonto, må du minst ha nådd minstealder for å bruke tjenestene. Noen deler av tjenestene inneholder voksent og/eller modent innhold. Ikke gå til dette innholdet med mindre du er en voksen (med andre ord minst har nådd myndighetsalder i landet ditt).
  4. Medlemmers atferd. Du godtar at du ikke skal bruke tjenestene til å
   1. skaffe eller forsøke å skaffe uautorisert tilgang til tjenestene eller til Oaths servere, systemer, nettverk eller data
   2. gjøre tilgjengelig innhold som er skadelig for barn, truende, fornærmende, trakasserende, rettsstridig, ærekrenkende, vulgært, obskønt, injurierende, invaderer andres privatliv, er hatefullt eller rasistisk, etnisk eller på andre måter støtende
   3. bryte gjeldende lover eller forskrifter
   4. etterligne personer eller enheter eller forfalske eller manipulere overskrifter eller identifiserende elementer for å skjule opprinnelsen til innhold overført via tjenestene 
   5. gjøre tilgjengelig innhold som du ikke har rett til å gjøre tilgjengelig eller som krenker patenter, varemerker, forretningshemmeligheter, opphavsrett eller andre eiendomsrettigheter til en hvilken som helst person eller enhet
   6. publisere innhold som inneholder annonser eller andre kommersielle anmodninger uten skriftlig tillatelse på forhånd
   7. gjøre tilgjengelig virus eller annen datamaskinkode, filer, programmer eller innhold som er laget for å forstyrre, ødelegge eler begrense funksjonaliteten til tjenestene eller påvirke andre brukere
   8. forstyrre eller avbryte tjenestene eller serverne, systemene eller nettverkene som er knyttet til tjenestene, på noen som helst måte
  5. Bruk av tjenestene. Du må følge alle retningslinjer eller policyer tilknyttet tjenestene. Du må ikke misbruke eller forstyrre tjenestene eller forsøke å skaffe tilgang til dem ved å bruke en metode som er annerledes enn det grensesnittet og de instruksjonene vi gir. Du kan bare bruke tjenestene i henhold til gjeldende lover. Med mindre annet er uttrykkelig angitt kan du ikke få tilgang til eller gjenbruke tjenestene eller deler av dem for noe kommersielt formål. 
  6. Eksportkontroll. Du samtykker i å overholde USAs lover og forskrifter for eksportkontroll og andre gjeldende lands handelskontroller, inkludert, uten begrensning, eksportadministrasjonsforskriftene fra Bureau of Industry and Security i det amerikanske handelsdepartementet og programmene for handelsblokader og handelssanksjoner som administreres av Office of Foreign Asset Control i det amerikanske finansdepartementet. Du bekrefter og garanterer at du (1) ikke er en forbudt aktør identifisert på noen liste fra myndighetene som gjelder eksklusjon fra eksport (se f.eks. http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm), (2) ikke re-eksporterer eller bruker tjenestene til å overføre programvare, teknologi eller andre tekniske data til forbudte parter eller land, og (3) ikke bruker tjenestene for sluttformål som involverer militære, kjernefysiske, rakettbaserte, kjemiske eller biologiske våpen eller utfører aktiviteter som bryter eksport- og importlovene i USA eller andre gjeldende land. 
  7. Antikorrupsjonslover. Du samtykker i å overholde alle antikorrupsjonslover som kommer til anvendelse, inkludert lover som forbyr ulovlige betalinger til noen for et korrupt formål i relasjon til disse betingelsene. 
  8. Eierskap og gjenbruk. Bruk av tjenestene gir deg ikke eierskap til noen intellektuelle eller andre eiendomsretter eller interesser i tjenestene eller innholdet du har tilgang til. Du kan ikke bruke merker eller logoer som brukes i tjenestene, med mindre Oath har gitt deg en separat, eksplisitt skriftlig tillatelse. Du kan ikke fjerne, skjule eller endre juridiske merknader som vises i eller sammen med tjenestene. Med mindre du har eksplisitt skriftlig tillatelse, kan du ikke reprodusere, modifisere, leie ut, selge, handle, distribuere, oversende, kringkaste, offentlig utføre, skape derivatarbeider basert på eller utnytte noen del av eller bruk av eller tilgang til tjenestene for noe kommersielt formål (inkludert innhold, annonseringer, API-er og programvare). 
  9. Programvarelisens. Under betingelse av forsatt overholdelse av disse betingelsene gir Oath deg en personlig, royaltyfri, ikke-overførbar, ikke-tildelbar, tilbakekallelig og ikke-eksklusiv lisens til å bruke programvaren og API-er som leveres til deg av Oath som del av tjenestene. Hensikten med denne lisensen er å gjøre det mulig for deg å bruke og ha glede av tjenestene slik de leveres av Oath, på den måten som tillates av disse betingelsene og andre tilleggsbetingelser eller retningslinjer. Du kan ikke foreta omvendt utvikling eller forsøke å trekke ut kildekoden til programvaren vår, med mindre gjeldende lover forbyr disse restriksjonene eller du har eksplisitt skriftlig tillatelse. Oath-programvare kan laste ned og installere sikkerhetsoppdateringer og andre oppdateringer uten å varsle deg om dette på forhånd.
  10. Kundestøtte. Med mindre annet er uttrykkelig angitt, gir ikke Oath noe løfte om å levere støtte for tjenestene. Dersom Oath gir deg kundestøtte, er det basert på Oaths beslutning om å gjøre dette og betyr ikke at vi vil fortsette å gi deg kundestøtte i fremtiden. 
  11. Priser. Oath forbeholder seg retten til etter eget skjønn å kreve avgifter for bruk av eller tilgang til tjenestene (og all tilknyttet støtte), uansett om disse for øyeblikket eksisterer eller ikke. Hvis Oath bestemmer seg for å kreve avgifter, er det Oaths betalingsvilkår som gjelder, og Oath kommer til å varsle deg på forhånd. 
  12. Ulike versjoner av tjenestene. Forskjellige funksjoner kan være tilgjengelig i ulike versjoner av tjenestene, og det er mulig at ikke alle funksjonene er tilgjengelig i ditt land eller område. I tillegg er det mulig at ikke alle funksjonene er tilgjengelig hvis brukeren du kommuniserer med, bruker en annen versjon av tjenestene eller bruker tredjeparts programvare. 
  13. Retningslinjer mot misbruk. Oath forbyr sending av uønskede e-poster eller meldinger ved hjelp av tjenestene. Du kan ikke i forbindelse med tjenestene ta del i kommersielle aktiviteter på ikke-kommersielle ressurser eller apper eller aktiviteter med høyt volum uten å ha fått skriftlig tillatelse fra Oath på forhånd. Du kan ikke ta del i oppførsel eller aktivitet som er forstyrrende for tjenestene eller for opplevelsen til andre brukere. 
  14. Envrmnt 360-betingelser. Brukere i USA: Envrmnt 360-betingelsene gjelder for deg og er tilgjengelig her på engelsk og her på spansk.   
  15. RSS-strømmer. Hvis du bruker en RSS-strøm levert av Oath («Oath RSS-strøm»), har du bare tillatelse til å vise innholdet som leveres i strømmen uten modifisering, og du må opplyse om Oath-nettstedet som er kilden og ha med en lenke til hele artikkelen på Oath-nettstedet. Du kan ikke fjerne informasjonen om at Oath er kilden eller tilbakelenken eller på andre måter modifisere Oath RSS-strøminnhold.  Du kan ikke legge inn annonsering i noen Oath RSS-strøm. Oath forbeholder seg retten til å avslutte enhver Oath RSS-strøm når som helst og til å kreve av enhver at bruken av en Oath RSS-strøm avsluttes når som helst av en hvilken som helst grunn. Oath-produkter eller -tjenester kan også ha mer spesifikke betingelser for bruk av Oath RSS-strømmene.
 3. Din konto, varslinger
  1. Kontoinformasjon. Det kan hende du må ha en konto for å kunne bruke noen av tjenestene. Du må sørge for at kontoinformasjonen din (informasjonen du oppga da du registrerte deg for eller abonnerte på en tjeneste) alltid er oppdatert, komplett, korrekt og sannferdig. Men unntak av AOL-kontoer er alle Oath-kontoer ikke-overførbare, og alle rettigheter til dem opphører ved kontoeierens død.
  2. Tilgang til kontoen din. Du er ansvarlig for all aktivitet som finner sted på eller gjennom kontoen din. For å beskytte kontoen må du holde passordet ditt hemmelig. Ikke gjenbruk kontopassordet ditt i andre tjenester. Uten at det påvirker de lovbestemte rettighetene dine, erkjenner og godtar du at hvis du glemmer passordet ditt og ellers ikke kan validere kontoen din overfor Oath, kan kontoen bli utilgjengelig for deg, og at alle data tilknyttet kontoen kanskje ikke er gjenopprettelig. 
  3. Meldinger. Oath kan levere deg meldinger, blant annet tjenesteannonseringer og meldinger angående endringer i disse betingelsene, via, men ikke begrenset til, e-post, vanlig post, tekstmeldinger eller SMS, MMS, push-varsler eller meldinger i apper, meldinger i tjenestene, telefon eller andre rimelige midler som er kjent i dag eller som utvikles i fremtiden. Du samtykker i å motta disse meldingene via alle mediene nevnt ovenfor. Det kan hende at du ikke mottar varslinger hvis du bryter betingelsene ved å gå inn på tjenestene på en uautorisert måte. Du blir ansett for å ha mottatt alle merknader som ville ha blitt levert hvis du hadde gått inn på tjenestene på en autorisert måte.
 4. Personvern og beskyttelse av data 

  Oaths personvernsenter forklarer hvordan vi behandler personlige data. Ved å bruke tjenestene godtar du retningslinjene for personvern og at Oath kan bruke informasjonen din i samsvar med disse. Ved å bruke og dra nytte av Oaths tjenester anerkjenner du at personlig tilpassing er sentralt i mange av tjenestene våre. Vi kan bare levere mange av disse tjenestene ved å bruke dine personlige data til å levere individuelt tilpasset innhold og annonsering. Gå til personvernsenteret vårt for å lære mer om personlig tilpassing.
 5. Prosedyre for krav vedrørende brudd på opphavsretten eller andre immaterielle rettigheter

  Oath respekterer andres åndsverk, og vi forventer at brukerne våre gjør det samme. Oath kan, under passende omstendigheter og etter eget skjønn, deaktivere, avslutte og/eller iverksette hensiktsmessige tiltak knyttet til kontoer til brukere som kan være overtredere. Hvis du mener at opphavsretten din eller åndsverket ditt er blitt krenket, må du følge instruksjonene her.
 6. Innhold i tjenestene og lisensoverdragelse til Oath
  1. Innhold. Tjenestene våre viser noe innhold som ikke tilhører Oath. Dette innholdet har den enheten eller personen som gjør det tilgjengelig, det hele og fulle ansvar for. Oath tar ikke noe ansvar for oppførselen til tredjeparter, inkludert enheter eller personer som du kommuniserer med mens du bruker tjenestene. Mange av tjenestene gjør det mulig for deg å legge inn innhold. Du – ikke Oath – er fullt ut ansvarlig for ethvert innhold som du laster opp, publiserer, sender i e-post, overfører eller på andre måter gjør tilgjengelig via tjenestene. Vi kan fjerne eller nekte å vise innhold som bryter betingelsene eller gjeldende lover eller forskrifter, men det betyr ikke at vi overvåker tjenestene eller vurderer eller siler innhold. Ved å bruke tjenestene forstår og samtykker du i at du kan bli eksponert for støtende, uanstendig eller upassende innhold. 
  2. IP-eierskap og lisensbevilgning. Med unntak av det som ellers er angitt i betingelsene for det spesifikke Oath-produktet eller retningslinjene for en tjeneste, beholder du eierskap av immaterielle rettigheter til innholdet som du laster opp, deler med eller sender til tjenestene, og du gir Oath en verdensomfattende, royaltyfri, ikke-eksklusiv, evigvarende, ugjenkallelig, overførbar og viderelisensierbar lisens til å (a) bruke, være vert for, lagre, reprodusere, modifisere, lage deriverbare produkter (for eksempel oversettelser, tilpasninger, sammendrag eller andre endringer), kommunisere, publisere, oppføre offentlig, vise offentlig og distribuere dette innholdet på en hvilken som helst måte og via alle typer levering eller medier som er kjent i dag eller som blir utviklet i fremtiden, og (b) tillate andre brukere å få tilgang til, reprodusere, distribuere, vise offentlig, lage derivatprodukter av og offentlig oppføre innholdet ditt via tjenestene, slik det kan tillates av funksjonaliteten til disse tjenestene (f.eks. at brukere kan gjenbruke innholdet ditt i blogger, republisere det eller laste det ned). I noen av tjenestene kan det være spesielle betingelser eller innstillinger som gir mulighet for et annet anvendelsesområde for innholdet som sendes i disse tjenestene. Du må ha de nødvendige rettighetene til å gi oss lisensen som er beskrevet i avsnitt 6(b) for alt innhold du laster opp til, deler med eller sender til tjenestene. 
 7. Endre og avslutte tjenestene – avslutte kontoer
  1. Vi fornyer, endrer og forbedrer tjenestene kontinuerlig. Med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14, kan vi uten varsel legge til eller fjerne funksjoner, etablere nye rammer for tjenestene eller avbryte eller avslutte en tjeneste midlertidig eller permanent. 
  2. Du kan slutte å bruke tjenestene når som helst. Du kan avslutte eller slette AOL-kontoen din når som helst her, og du kan avslutte eller slette Yahoo-kontoen din her. Gå til det relevante hjelpesenteret hvis du vil ha mer informasjon. 
  3. Med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14, kan vi når som helst avbryte eller avslutte kontoen din midlertidig eller permanent eller begrense tilgangen din til deler av eller alle tjenestene, uten varsel og av en hvilken som helst grunn, inkludert, men ikke begrenset til, brudd på disse betingelsene, en rettsordre eller inaktivitet.
  4. Med forbehold om eventuelle lovbestemte rettigheter du måtte ha, kan, dersom kontoen din blir avsluttet, tilgang til brukernavn, passord og all relatert informasjon, filer, og innhold assosiert med kontoen din bli avsluttet og brukernavnet ditt frigitt til bruk for andre. Hvis tjenesten er en betalt tjeneste, må du lese Oaths betalingsvilkår her.
 8. Våre garantier og ansvarsfraskrivelser
  1. I DEN HØYESTE GRAD DET ER TILLATT I RELEVANTE LOVER, AVSTÅR OATH, DETS EIERSELSKAPER, DATTERSELSSKAPER, TILKNYTTEDE SELSKAP, STYREMEDLEMMER, LEDERE, ANSATTE, KONTRAKTØRER, AGENTER, PARTNERE, KONSESJONSGIVERE OG DISTRIBUTØRER (KOLLEKTIVT «OATH-ENHETER») FRA Å FREMSTILLE, LOVE ELLER GI GARANTIER, EKSPLISITTE ELLER IMPLISITTE, OM TJENESTENE. VI LEVERER TJENESTENE VÅRE «SOM DE ER», «MED ALLE FEIL» OG «SOM TILGJENGELIG». DIN BRUK AV TJENESTENE, HERUNDER INNHOLD I TJENESTENE, SKJER PÅ DIN EGEN RISIKO OG VI REPRESENTERER IKKE, LOVER IKKE OG GARANTERER IKKE AT TJENESTENE IKKE VIL BLI AVBRUTT, ELLER AT DE VIL BLI LEVERT TIL RETT TID, VÆRE SIKRE ELLER FRIE FOR FEIL. DU FORSTÅR OG AKSEPTERER AT INGEN DATAOVERFØRING OVER INTERNETT ELLER LAGRINGSTEKNOLOGI KAN GARANTERES Å VÆRE SIKKER, OG AT OATH EKSPLISITT UNNLATER Å GI GARANTIER, UTTRYKTE ELLER IMPLISITTE, FOR DETTE. VI VIL IKKE FORPLIKTE OSS, GI LØFTER ELLER GARANTIER OM INNHOLDET INNE I TJENESTENE ELLER INNHOLD SOM DET ER LENKET TIL FRA TJENESTENE, OM STØTTEN VI GIR FOR TJENESTENE, OM DE SPESIFIKKE FUNKSJONENE TIL TJENESTENE, TJENESTENES SIKKERHET ELLER TJENESTENES FUNKSJONSSTABILITET, KVALITET, NØYAKTIGHET, TILGJENGELIGHET ELLER EVNE TIL Å MØTE BEHOVENE DINE, LEVERE BESTEMTE RESULTATER ELLER OPPNÅ BESTEMTE RESULTATER. 
  2. NOEN JURISDIKSJONER FORUTSETTER BESTEMTE IMPLISITTE GARANTIER, SLIK SOM EN IMPLISITT GARANTI FOR SALGBARHET, TILPASNING TIL ET BESTEMT FORMÅL OG UKRENKELIGHET. I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I GJELDENDE LOVER, FRASIER VI OSS ENHVER OG ALLE IMPLISITTE ELLER EKSPLISITTE LØFTER ELLER GARANTIER FOR TJENESTENE. 
 9. Begrensinger av erstatningsansvaret 

  I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I GJELDENDE LOVER, ER DU ENIG I OG FORSTÅR AT OATH-ENHETER IKKE SKAL HOLDES ANSVARLIG FOR: ALLE INDIREKTE SKADER, SPESIELLE SKADER, TILFELDIGE SKADER, FØLGESKADER, TRIPLE SKADER ELLER SKADER MED ANDRE MULTIPLIKATORER SOM INNTREFFER I FORBINDELSE MED DISSE BETINGELSENE ELLER DIN BRUK AV TJENESTENE. OATH-ENHETER ER IKKE ANSVARLIG FOR TAPT FORTJENESTE, INNTEKTSTAP, TAPTE FORRETNINGSMESSIGE MULIGHETER, VERDIREDUKSJON, INKLUDERT PÅSTÅTT SKADE ELLER VERDIREDUKSJON I VERDIEN AV PERSONLIG INFORMASJON, ELLER ANDRE TAP (KOLLEKTIVT «TAP») SOM STAMMER FRA ELLER HAR FORBINDELSE MED DISSE TJENESTEBETINGELSENE ELLER DIN BRUK AV ELLER TILGANG TIL TJENESTENE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, TAP SOM FØLGER AV ELLER I FORBINDELSE MED: SLETTINGEN AV, ENDRING AV, FEILLEVERING AV, ELLER FEIL I LAGRING AV DATA VEDLIKEHOLDT AV ELLER OVERFØRT AV TJENESTENE; BEGRENSNING, MIDLERTIDIG STENGING ELLER AVSLUTNING AV KONTOEN DIN; DIN NEDLASTING ELLER DELING AV INFORMASJON, INKLUDERT PERSONLIG INFORMASJON, VIA TJENESTENE; IKKE-AUTORISERT TILGANG TIL KONTOEN DIN ELLER DATA VEDLIKEHOLDT ELLER OVERFØRT VIA TJENESTENE; LENKER GITT AV TJENESTENE ELLER TREDJEPARTER TIL EKSTERNE NETTSTEDER ELLER RESSURSER; DINE FORRETNINGER MED ELLER DELTAKELSE I PROMOTERINGER AV ANNONSØRER FUNNET PÅ ELLER GJENNOM TJENESTENE; ELLER VARER ELLER TJENESTER SOLGT AV SLIKE ANNONSØRER. OATH-ENHETER ER IKKE ANSVARLIG FOR PROBLEMER FORÅRSAKET AV ANDRE, FEILAKTIGE ELLER ULOVLIGE HANDLINGER FORETATT AV TREDJEPARTER, ELLER FORCE MAJEURE-HENDELSER. BEGRENSINGENE OG UTELUKKELSENE I DISSE BETINGELSENE ER GJELDENDE ENTEN OATH HAR BLITT INFORMERT ELLER IKKE ELLER BURDE VÆRE KLAR OVER MULIGHETEN FOR AT TAP KAN INNTREFFE.

  I DEN UTSTREKNING DET ER TILLATT I GJELDENDE LOVER OG MED UNNTAK AV SLIK DET ELLERS ER ANGITT I AVSNITT 14, ER OATH-ENHETER IKKE ANSVARLIG I FORBINDELSE MED TVISTER SOM FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE BETINGELSENE ELLER TJENESTENE, FOR BELØP STØRRE ENN DET DU BETALTE OSS FOR TJENESTENE.
 10. Tilbakemeldinger

  Du er enig i at alle anbefalinger, ideer, fremlegg, forslag, tilbakemeldinger eller andre innspill («tilbakemeldinger») du sender til Oath relatert til Oaths produkter, tjenester, nettsteder, apper eller teknologi, kan brukes av Oath uten varsel, forpliktelse, begrensning, tilbakebetaling eller kompensasjon til deg, og at du fraskriver deg (eller samtykker i ikke å forfølge) alle rettigheter som eksisterer nå eller i fremtiden (inkludert moralske og tilsvarende rettigheter) i enhver tilbakemelding.
 11. Betalingsbaserte tjenester og fakturering. Med mindre annet er angitt i tilleggsbetingelsene som gjelder for tjenestene du bruker, gjelder betingelsene i avsnitt 11 for deg. 
  1. Vi tilbyr produkter og abonnementer mot betaling («betalingsbaserte tjenester»). Disse betalingsbaserte tjenestene reguleres av tilleggsbetingelser du aksepterer når du registrerer deg for den betalingsbaserte tjenesten og disse betingelsene. Hvis du registrer deg for en betalingsbasert tjeneste, må du oppgi en betalingsmåte og gi oss nøyaktig fakturerings- og betalingsinformasjon, og du er også forpliktet til å holde denne informasjonen oppdatert. Mange betalingsbaserte tjenester krever at du har, eller registrerer deg for, en Yahoo- eller AOL-ID eller en annen Oath-ID. Hvis du er AOL-kunde med oppringt tilkobling, kan du finne tilleggsvilkår her
  2. Følgende viktige bestemmelser gjelder for alle de betalingsbaserte tjenestene våre:
   1. Produkter fra tredjeparter. Hvis den betalingsbaserte tjenesten inkluderer et produkt fra en tredjepart, forstår og samtykker du i at kjøpet ditt og bruken av tjenesten også er underlagt tredjepartens betingelser for tjenesten og retningslinjer for personvern. Du bør lese disse nøye før du samtykker.
   2. Betalinger. Du bekrefter at du minst har nådd minstealder for inngåelse av en juridisk avtale. Du samtykker i å betale oss for alle betalingsbaserte tjenester fra oss, samt alle andre kostnader som påløper under kontoen din, inkludert gjeldende skatter og avgifter. Du er ansvarlig for alle kostnader som påløper under kontoen din, inkludert kjøp som er gjort av deg eller personer som har fått tillatelse av deg til å bruke kontoen din eller andre underkontoer eller tilknyttede kontoer (inkludert alle personer med implisitt, faktisk eller tilsynelatende tillatelse), eller alle som har tilgang til kontoen din som følge av at du ikke har beskyttet påloggingsinformasjonen din. 
   3. Betalingsmåter. Du gir oss fullmakt og instruerer oss til å benytte den angitte betalingsmåten for disse kostnadene, eller, hvis dette mislykkes, å benytte en av de andre betalingsmåtene du har registrert hos oss, selv om vi mottok den i forbindelse med andre betalingsbaserte tjenester. Du er ansvarlig for alle kostnader selv om betalingsmåten din ikke fungerer eller avvises. Du gir oss fullmakt og instruerer oss til å ta vare på all informasjon om enhver betalingsmåte assosiert med kontoen din. Vi kan importere betalingsinformasjon du la inn under et tidligere kjøp og gi deg mulighet til å bruke den betalingsinformasjonen ved kjøp av et nytt produkt. Du tillater oss å skaffe oss og bruke oppdatert informasjon fra utstederen av betalingsmåten din i samsvar med policyene og prosedyrene til relevante kortmerker. Vi kan i enkelte tilfeller etter eget skjønn fortsette å belaste en betalingsmåte etter utløpsdatoen, i den grad dette tillates av de som behandler betalingene eller banken som er utsteder. Ekstrabetaling kan påløpe om du bruker bestemte betalingsmåter, slik som betaling fra sjekk- eller sparekonto.
   4. Betalingsbetingelser. Vi kan kreve betalt for betalingsbaserte tjenester på forskudd og som et daglig, månedlig eller årlig oppgjør eller engangsoppgjør eller på annen måte, i samsvar med de angitte betingelsene og så lenge abonnementet ditt er aktivt, selv om du ikke har lastet ned eller brukt tjenesten eller brukt den nettbaserte kontoen din.
   5. Automatisk fornyelse. Vi bruker automatisk fornyelse for mange av de betalingsbaserte tjenestene våre. Ved utgangen av hver abonnementsperiode for slike betalingsbaserte tjenester, kommer vi automatisk til å fornye abonnementet ditt og belaste kredittkortet eller eventuell annen betalingsmåte du har gitt oss, med mindre du kansellerer abonnementet minst 48 timer før gjeldende periode utløper. Med mindre noe annet er angitt i avsnitt 14 fornyes abonnementet ditt automatisk til den prisen som gjelder på det tidspunktet, uten kampanje- eller rabattpriser. Vi kan, etter eget skjønn, legge inn belastninger i betalingsmåten som individuelle belastninger eller som samlede belastninger for noen eller alle de betalingsbaserte tjenestene fra oss.
   6. Beskyttelse mot svindel. Vi kan iverksette tiltak for å bekrefte gyldigheten av kredittkortinformasjonen du gir oss, blant annet ved å debitere et beløp på mindre enn USD 1,00 fra kredittkortet for så umiddelbart å kreditere beløpet tilbake. Du gir oss fullmakt til å gjøre dette for verifiserings- og antisvindelformål.
   7. Gratis prøve. Vi kan tilby deg gratis prøveperioder, slik at du kan prøve ut et abonnement på en betalingsbasert tjeneste uten betaling eller forpliktelser («gratis prøve»). Med mindre det er oppgitt og med mindre du kansellerer abonnementet ditt forut for utløpet av den gratis prøveperioden, vil periodisk betaling for abonnementet bli krevet til den pris som gjelder på tidspunktet når prøveperioden utløper og vil fortsette å bli belastet inntil abonnementet kanselleres. Hvis du ikke er tilfreds med en bestemt betalingsbasert tjeneste, må du kansellere abonnementet før prøveperioden utløper for å unngå krav om betaling. Vi forbeholder oss retten til å begrense tilbudet til én gratis prøve eller ett kampanjetilbud for en betalingsbasert tjeneste og til å forby kombinering av gratis prøver og andre kampanjetilbud.
   8. Ingen refusjon. Alle betalinger er ikke-refunderbare med mindre noe annet er skrevet i de betingelsene du samtykker i når du registrerer deg for en betalingsbasert tjeneste, med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14 eller på andre måter angitt nedenfor.
   9. Avslutning. Vi kan etter eget skjønn endre, avbryte eller avslutte noen av eller alle aspektene i en betalingsbasert tjeneste uten varsel, inkludert tilgang til kundestøttetjenester, innhold og andre produkter eller tjenester som kommer i tillegg til den betalingsbaserte tjenesten, gitt en rimelig refundering for enhver andel av en spesifisert, men ikke lenger tilgjengelig, tidsperiode. Du kan når som helst kansellere en betalingsbasert tjeneste ved å logge på kontoen på nettet og avslutte abonnementet.
   10. Endringer i priser og faktureringsmåte. Vi kan endre priser og faktureringsmåter når som helst. Vi vil varsle deg om prisendringer minst 30 (tretti) dager på forhånd. I henhold til gjeldende lov, (i) hvis du er uenig i en foreslått endring, er den eneste løsningen å kansellere den betalingsbaserte tjenesten før prisendringen trer i kraft, og (ii) den fortsatte bruken din av eller abonnementet på tjenesten etter at prisøkningen har trådt i kraft, innebærer at du godtar den nye prisen for tjenesten. 
   11. Gjeld som har forfalt. Etter 30 dager fra datoen for eventuelle ubetalte kostnader, blir den betalingsbaserte tjenesten ansett som forfalt, og vi kan da avslutte eller midlertidig sperre kontoen din og den betalingsbaserte tjenesten på grunn av manglende betaling. Du er ansvarlig for eventuelle gebyrer, inkludert advokat- og innkrevingskostnader, som påløper for oss mens vi forsøker å kreve inn utestående balanse fra deg.
   12. 90-dagers varslingperiode. Du må varsle oss om eventuelle faktureringsproblemer eller uoverensstemmelser innen 90 dager etter at de først vises i fakturautskriften. Hvis du ikke gjør oss oppmerksom på dette innen 90 dager, godtar du at du mister retten til å betvile slike problemer eller uoverensstemmelser.
 12. Om disse betingelsene
  1. Begunstigede tredjeparter og konflikter. Disse betingelsene styrer relasjonen mellom Oath og deg. De utgjør ingen rettigheter for begunstigede tredjeparter. Hvis det er en konflikt eller inkonsekvens mellom betingelsene i dette dokumentet og tilleggsbetingelsene som er tilknyttet en bestemt tjeneste, er det tilleggsbetingelsene som er enestyrende for den konflikten eller inkonsekvensen.
  2. Endringer i betingelsene. Med mindre noe annet er angitt for ditt område i avsnitt 14, kan vi endre betingelsene fra tid til annen. Med mindre vi indikerer noe annet, vil endringer være gjeldende fra den dagen de publiseres på denne siden eller en side som erstatter denne. Du bør se på betingelsene regelmessig. Vi vil gi varsel på forhånd (i samsvar med avsnitt 3(c) ovenfor) om materielle endringer. 
  3. Fortsatt bruk av tjenestene. Du kan når som helst slutte å bruke tjenestene, men fortsatt bruk av eller abonnement på en tjeneste etter den effektive datoen for endringer av betingelsene betyr at du samtykker i de endrede betingelsene. 
  4. Enkelte bestemmelsers ugyldighet. Oaths unnlatelse av å utøve eller håndheve rettigheter eller bestemmelser i disse betingelsene utgjør ikke et frafall av disse rettighetene eller bestemmelsene. Hvis en bestemmelse (eller del av en bestemmelse) i disse betingelsene blir funnet å være ugyldig, er Oath og du likevel enige om å rette dere etter intensjonene slik de kommer til uttrykk i bestemmelsen, og at de andre bestemmelsene i disse betingelsene fortsatt skal ha full kraft og virkning. 
  5. Overdragelse av Oath. Oath kan fritt overdra disse betingelsene og alle retningslinjene og andre dokumenter som det refereres til eller som er innlemmet i dem (inkludert alle rettigheter, lisenser og forpliktelser underlagt dem), i sin helhet eller delvis og uten varsel, av en hvilken som helst grunn, inkludert for formål om intern restrukturering (for eksempel sammenslåinger eller avviklinger).
 13. Leverandør av tjenester 
  1. Tjenestene leveres av selskapet som tilbyr tjenestene i ditt område, som angitt i avsnitt 14.13 (det «gjeldende Oath-selskapet»), med unntak av tjenestene som er angitt nedenfor i avsnitt 13(b). Det kan hende at enkelte tjenester eller funksjoner ikke er tilgjengelig i ditt land eller område. Ulike funksjoner kan være tilgjengelig i forskjellige versjoner av tjenestene. 
  2. Følgende tjenester leveres til deg av det samme Oath-selskapet uansett hvor du befinner deg i verden:
   1. For tjenestene i avsnitt 13(b)(i) er det bestemmelsene i avsnitt 14.2 (USA) som gjelder. 
    1. Følgende tjenester leveres av Oath Inc.:
     1. Engadget (med mindre noe annet er spesifisert i avsnitt 14)
     2. TechCrunch (med mindre noe annet er spesifisert i avsnitt 14)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Tanda fra Yahoo Finance
    2. Følgende tjenester leveres av Oath (Americas) Inc.:
     1. AOL On. 
     2. Gemini
    3. Følgende tjenester leveres av Yahoo Fantasy Sports LLC:
     1. U.S. Daily Fantasy
     2. U.S. Fantasy Cash Leagues
     3. U.S. Fantasy Pro Leagues
    4. Andre Fantasy Sports-tjenester leveres av Oath Inc. 
    5. Style Me Pretty leveres av Style Me Pretty, LLC.
    6. Ryot Studio leveres av TheHuffingtonPost.com Inc. 
    7. Flurry leveres av Flurry, Inc. 
   2. Yahoo Cricket leveres av Yahoo India Private Limited.  
 14. Kontrahent, valg av lov, sted for løsing av tvister og andre regionale bestemmelser
  1. Gå til avsnitt 13 ovenfor og finn leverandøren av tjenestene du bruker. Det er den leverandøren du er under kontrakt med for tjenestene. Valget av lov, stedet for løsing av tvister, bestemte definerte begreper (inkludert det gjeldende Oath-selskapet) og andre viktige regionale bestemmelser finner du i dette avsnittet 14. Hvis du har spørsmål, kan du kontakte kundestøtte ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor for det området som gjelder for deg.

OMRÅDESNARVEIER:
Amerika
Stillehavsregionen i Asia
Europa, Midtøsten og Afrika

Amerika

 1. USA (us): 
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: 
    1. For Yahoo Søk er det gjeldende Oath-selskapet Oath Holdings Inc. (Adresse: 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA).
    2. For alle andre tjenester er Oath Inc. det gjeldende Oath-selskapet (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA). 
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE. AVTALE OM VOLDGIFT FOR USA. BRUKERE. DU OG OATH ER BEGGE ENIGE OM Å AVGJØRE ALLE TVISTER, KONTROVERSER ELLER KRAV SOM PÅ NOEN MÅTE FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE BETINGELSENE, ELLER FRA TJENESTER DU MOTTAR FRA OSS (ELLER FRA REKLAME FOR SLIKE TJENESTER), INKLUDERT ALLE TVISTER MELLOM DEG OG VÅRE ANSATTE ELLER AGENTER («TVIST(ER)»), BARE VED VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER I FORLIKSRÅD. DU FORSTÅR AT SAMTYKKE I DISSE BETINGELSENE MEDFØRER AT VOLDGIFT ELLER ET FORLIKSRÅD ER DEN ENESTE MÅTEN Å AVGJØRE EVENTUELLE TVISTER MELLOM OSS PÅ. DU FORSTÅR OGSÅ AT SAMTYKKE I DISSE BETINGELSENE BETYR AT DU OG OATH GIR OPP RETTEN TIL Å BRINGE ET KRAV INN FOR RETTEN ELLER FORAN EN JURY (UNNTATT FOR SAKER SOM KAN FREMLEGGES I ET FORLIKSRÅD), OG AT DU OG OATH GIR OPP RETTEN TIL Å FORTSETTE MED ET GRUPPESØKSMÅL ELLER ANDRE KLASSESØKSMÅL. VOLDGIFTSPROSEDYRER KAN VÆRE FORSKJELLIGE FRA RETTSAKSPROSEDYRER, OG EN VOLDGIFTSDOMMER KAN GI DEG INDIVIDUELT DEN SAMME SKADEERSTATNINGEN OG OPPREISNINGEN SOM EN VANLIG DOMSTOL, OG BELØPET I DOMSAVSIGELSEN I VOLDGIFTEN KAN FORFØLGES I ALLE DOMSTOLER SOM HAR JURISDIKSJON. PARTENE FORSTÅR AT DE UTEN DENNE OBLIGATORISKE BESTEMMELSEN VILLE HA RETT TIL Å SAKSØKE I EN VANLIG DOMSTOL OG HA EN RETTSAK MED JURY. DE FORSTÅR VIDERE AT I ENKELTE TILFELLER KAN KOSTNADENE KNYTTET TIL VOLDGIFT VÆRE STØRRE ENN KOSTNADENE FORBUNDET MED VANLIG DOMSTOLSBEHANDLING, OG AT RETTEN TIL FREMLEGGING AV DOKUMENTER KAN VÆRE MER BEGRENSET I VOLDGIFT ENN I VANLIG DOMSTOLSBEHANDLING. Vi er også begge enige i følgende:
   1. Varsel om tvister. Hvis enten du eller Oath har til hensikt å gå til voldgiftssak i henhold til disse betingelsene, må den parten som ønsker dette, først varsle den andre parten i tvisten om dette minst 30 dager før igangsetting av en voldgiftssak. Varsel til Oath skal sendes til Oath enten i post til Oath, Attn: Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA; eller disputes@oath.com. Varsel til deg vil bli sendt til e-postadressen(e) din(e) og postadressen(e), om noen, som Oath har i sine fortegnelser på det tidspunktet varselet sendes. Varselet må beskrive kravets innhold og avlastningen som søkes. Om vi ikke er i stand til å løse tvisten innen 30 dager, kan begge partene gå videre med saken og sende inn krav om voldgift. 
   2. Voldgiftsprosedyre. Federal Arbitration Act gjelder for disse betingelsene. Med unntak av saker i forliksrådet blir samtlige tvister avgjort ved voldgift administrert av American Arbitration Association («AAA»). AAA anvender Commercial Arbitration Rules for voldgift i alle tvister i henhold til disse betingelsene, med mindre du er en privatperson og bruker tjenestene til personlig bruk eller husstandsbruk. Hvis dette er tilfelle, gjelder AAAs Consumer Arbitration Rules (unntatt regler eller prosedyrer som regulerer eller tillater gruppesøksmål). Du kan få prosedyrer (blant annet prosessen for påbegynning av en voldgiftsbehandling), regler og avgiftsinformasjon fra AAA (www.adr.org). Disse betingelsene regulerer i hvilken grad de er i konflikt med AAAs Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules. 
   3. Forliksrådsalternativet. Som et alternativ til voldgift kan du opprette en individuell sak i forliksrådet i landet du bor i (eller, hvis det gjelder en bedrift, der hovedsetet for virksomheten ligger) eller i Santa Clara County i California, forutsatt at tvisten din tilfredsstiller kravene til forliksrådet.
   4. Sted for voldgift. Med mindre du og Oath er enige om noe annet, må voldgift finne sted, eller forliksrettssaken innleveres, i landet der du har ditt primære oppholdssted eller i Santa Clara County, California. 
   5. Voldgiftsgebyrer og kostnader. Vi refunderer alle saksanleggsavgifter som AAA belaster deg for voldgift i tvisten. Hvis du gir oss et skriftlig, signert varsel om at du ikke kan betale saksanleggsavgiften, betaler vi avgiften direkte til AAA. Hvis voldgiften fortsetter, betaler vi også alle administrative avgifter og voldgiftsavgifter som kreves senere. 
   6. Tilbud om forlik. Vi kan, men er ikke forpliktet til å, komme med et skriftlig tilbud om forlik når som helst før eller under voldgiftsbehandlingen. Beløpet eller betingelsene for ethvert forlik kan ikke videregis til voldgiftsdommeren med mindre eller inntil voldgiftsdommeren fastsetter en pris for kravet. Dersom du ikke aksepterer tilbudet, og voldgiftsdommeren gir deg et beløp som er større enn tilbudet vårt, men mindre enn USD 5000, er vi enige i å: (a) betale deg USD 5000 i stedet for det lavere beløpet dommen lyder på, (b) dekke eventuelle rimelig utlegg til advokat som du har hatt, og (c) refundere ethvert gebyr for voldgiften, til voldgiftsdommeren og til utgifter du har pådratt deg i forbindelse med voldgiften i tvistesaken din. Dersom voldgiftsdommeren gir deg mer enn USD 5000 og vi ikke påklager beslutningen, vil vi betale deg beløpet.
   7. Enkelte bestemmelsers ugyldighet. Dersom noen del av denne avtalen om voldgift blir funnet ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil domstolen endre avtalen i den grad det er nødvendig for å avhjelpe delen(e) som ikke er gyldig(e), og partene vil gå til voldgift med tvisten(e) sin(e) uten referanse til eller uten å avhenge av de ugyldig(e) delen(e). Dersom oppgivelsen av gruppesøksmål fremsatt nedenfor i underartikkel 14.2.c ikke er gyldig i forhold til hele eller deler av tvisten, da vil avtalen om voldgift ikke komme til anvendelse for den tvisten eller delen av den dette gjelder. Enhver tvist som dekkes av ethvert gruppesøksmål som anses som urettskraftig, kan bare rettsforfølges i en domstol med kompetent jurisdiksjon, men resten av avtalen om voldgift er bindende og rettskraftig. For å unngå enhver tvil eller usikkerhet er partene ikke enige om gruppesøksmål eller voldgift når det gjelder krav fremsatt av andre.
  3. OPPGIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL FOR BRUKERE I USA. DISSE TJENESTEBETINGELSENE TILLATER IKKE GRUPPESØKSMÅL ELLER KOLLEKTIV VOLDGIFT, SELV OM AAA-PROSEDYRER ELLER -REGLER VILLE TILLATE DETTE. UAVHENGIG AV EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE KAN VOLDGIFTSDOMMEREN TILDELE PENGER ELLER OPPREISNING BARE TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART SOM SØKER OPPREISNING, OG BARE I DEN GRAD DETTE ER NØDVENDIG FOR Å GI DEN OPPREISNINGEN SOM ER BERETTIGET I DEN PARTENS KRAV. VOLDGIFTS- ELLER DOMSTOLSPROSESSER HOLDT UNDER DISSE TJENESTEBETINGELSENE KAN IKKE FREMLEGGES, VIDEREFØRES ELLER AVGJØRES PÅ VEGNE AV ELLER VED EN GRUPPE, SOM PRIVAT STATSADVOKAT ELLER I NOEN ANNEN REPRESENTATIV KAPASITET. I TILLEGG KAN IKKE INDIVIDUELLE PROSESSER KOMBINERES UTEN SAMTYKKE FRA ALLE PARTER. ETHVERT SPØRSMÅL ANGÅENDE RETTSKRAFTEN TIL ELLER FORTOLKNINGEN AV DENNE PARAGRAFEN SKAL AVGJØRES AV EN DOMSTOL OG IKKE VOLDGIFTSDOMMEREN.
  4. AVKALL PÅ RETTEN TIL RETTSAK MED JURY FOR BRUKERE I USA. DERSOM EN TVIST BEHANDLES AV EN DOMSTOL I STEDET FOR GJENNOM VOLDGIFT, ER DU OG OATH ENIGE OM AT DET IKKE VIL BLI EN RETTSAK MED JURY. DU OG OATH OPPGIR UBETINGET ENHVER RETTIGHET TIL RETTSAK MED JURY I ENHVER SAK, PROSESS ELLER MOTKRAV SOM PÅ NOEN MÅTE STAMMER FRA ELLER ER RELATERT TIL DISSE TJENESTEBETINGELSENE. I TILFELLE RETTSTVIST, KAN DENNE PARAGRAFEN MELDES TIL RETTEN FOR Å VISE ET SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL RETTSBEHANDLING.
  5. Valg av lov. Disse betingelsene og relasjonene mellom partene, herunder ethvert krav eller enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, uansett om de angår kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller noe annet, styres av lovene i staten New York uten hensyn til dens klausuler med hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover. Ikke under noen omstendigheter skal partene fremme krav mot hverandre under noen annen jurisdiksjon. 
  6. Domstol. Hvis en tvist av noen grunn fortsetter i domstolene i stedet for gjennom voldgift, skal alle slike tvister (uansett teori) som stammer fra eller er relatert til disse betingelsene, eller relasjonen mellom deg og Oath, fremmes utelukkende for domstolene i fylket New York i New York eller i den amerikanske distriktsdomstolen for Southern District of New York. I slike tilfeller er du og Oath enige om å underordne dere den personlige jurisdiksjonen til domstolene i fylket New York, New York eller Southern District of New York, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot anvendelsen av jurisdiksjonen over partene ved disse domstolene og la behandling skje i disse domstoler.
  7. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 
   1. Kundestøtte for AOL-merkede produkter
   2. ACCTKundestøtte for andre produkter (engelsk)
   3. Kundestøtte for andre produkter (spansk)
  8. Retningslinjer for nettsamfunn. Oaths retningslinjer for nettsamfunn kan finnes nedenfor:
   1. Engelsk versjon
   2. Spansk versjon
  9. Tjenestene er «commercial computer software» og «commercial items» slik disse begrepene er brukt i Federal Acquisition Regulation-systemet, og rettighetene til USA er bare de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, og vil ikke overskride minimumsrettighetene fremsatt i FAR 52.227-19.
  10. Teksting for hørselshemmede. Oath overholder Federal Communications Commission-regler og -reguleringer som kommer til anvendelse angående teksting av videoinnhold for hørselshemmede. Gå til https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/cc/index.htm hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å registrere eventuelle bekymringer eller klager angående videoinnhold som er tilgjengelig via Yahoo-nettverket.
  11. I New Jersey gjelder alle begrensningene for ansvar som er angitt i avsnitt 9, bortsett fra at ingenting i disse betingelsene skal ekskludere eller begrense ansvar for skadeverk foretatt med vilje, viljestyrte handlinger, grov uaktsomhet eller brudd på lovfestede pålegg. 
  12. Du godtar at du ikke skal bruke tjenestene til å gi materiell støtte eller ressurser (eller skjule eller forkle egenskapene til, plasseringen av, kilden for eller eierskapet til materiell støtte eller ressurser) til noen organisasjon(er) som er utpekt som terroristorganisasjoner av USAs regjering i henhold til avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.
 2. Argentina (ar), Chile (cl), Colombia (co), Mexico (mx), Peru (pe) og Venezuela (ve): 
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: Oath Hispanic Americas LLC (adresse: One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134, USA)
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. BINDENDE VOLDGIFTSAVTALE. AVTALE OM VOLDGIFT. DU OG OATH ER BEGGE ENIGE OM Å AVGJØRE ALLE TVISTER, KONTROVERSER ELLER KRAV SOM PÅ NOEN MÅTE FØLGER AV ELLER ER RELATERT TIL DISSE BETINGELSENE, ELLER FRA TJENESTER DU MOTTAR FRA OSS (ELLER FRA REKLAME FOR SLIKE TJENESTER), INKLUDERT ALLE TVISTER MELLOM DEG OG VÅRE ANSATTE ELLER AGENTER («TVIST(ER)»), BARE VED VOLDGIFT PÅ INDIVIDUELL BASIS ELLER I FORLIKSRÅD. DU FORSTÅR AT SAMTYKKE I DISSE BETINGELSENE MEDFØRER AT VOLDGIFT ELLER ET FORLIKSRÅD ER DEN ENESTE MÅTEN Å AVGJØRE EVENTUELLE TVISTER MELLOM OSS PÅ. DU FORSTÅR OGSÅ AT SAMTYKKE I DISSE BETINGELSENE BETYR AT DU OG OATH GIR OPP RETTEN TIL Å BRINGE ET KRAV INN FOR RETTEN ELLER FORAN EN JURY (UNNTATT FOR SAKER SOM KAN FREMLEGGES I ET FORLIKSRÅD), OG AT DU OG OATH GIR OPP RETTEN TIL Å FORTSETTE MED ET GRUPPESØKSMÅL ELLER ANDRE KLASSESØKSMÅL. VOLDGIFTSPROSEDYRER KAN VÆRE FORSKJELLIGE FRA RETTSAKSPROSEDYRER, OG EN VOLDGIFTSDOMMER KAN GI DEG INDIVIDUELT DEN SAMME SKADEERSTATNINGEN OG OPPREISNINGEN SOM EN VANLIG DOMSTOL, OG BELØPET I DOMSAVSIGELSEN I VOLDGIFTEN KAN FORFØLGES I ALLE DOMSTOLER SOM HAR JURISDIKSJON. PARTENE FORSTÅR AT DE UTEN DENNE OBLIGATORISKE BESTEMMELSEN VILLE HA RETT TIL Å SAKSØKE I EN VANLIG DOMSTOL OG HA EN RETTSAK MED JURY. DE FORSTÅR VIDERE AT I ENKELTE TILFELLER KAN KOSTNADENE KNYTTET TIL VOLDGIFT VÆRE STØRRE ENN KOSTNADENE FORBUNDET MED VANLIG DOMSTOLSBEHANDLING, OG AT RETTEN TIL FREMLEGGING AV DOKUMENTER KAN VÆRE MER BEGRENSET I VOLDGIFT ENN I VANLIG DOMSTOLSBEHANDLING. Vi er også begge enige i følgende:
   1. Varsel om tvister. Hvis enten du eller Oath har til hensikt å gå til voldgiftssak i henhold til disse betingelsene, må den parten som ønsker dette, først varsle den andre parten i tvisten om dette minst 30 dager før igangsetting av en voldgiftssak. Varsel til Oath skal sendes til Oath enten i post til Oath, Attn: Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089, USA; eller disputes@oath.com. Varsel til deg vil bli sendt til e-postadressen(e) din(e) og postadressen(e), om noen, som Oath har i sine fortegnelser på det tidspunktet varselet sendes. Varselet må beskrive kravets innhold og avlastningen som søkes. Om vi ikke er i stand til å løse tvisten innen 30 dager, kan begge partene gå videre med saken og sende inn krav om voldgift. 
   2. Voldgiftsprosedyre. Federal Arbitration Act gjelder for disse betingelsene. Med unntak av saker i forliksrådet blir samtlige tvister avgjort ved voldgift administrert av American Arbitration Association («AAA»). AAA anvender Commercial Arbitration Rules for voldgift i alle tvister i henhold til disse betingelsene, med mindre du er en privatperson og bruker tjenestene til personlig bruk eller husstandsbruk. Hvis dette er tilfelle, gjelder AAAs Consumer Arbitration Rules (unntatt regler eller prosedyrer som regulerer eller tillater gruppesøksmål). Du kan få prosedyrer (blant annet prosessen for påbegynning av en voldgiftsbehandling), regler og avgiftsinformasjon fra AAA (www.adr.org). Disse betingelsene regulerer i hvilken grad de er i konflikt med AAAs Commercial Arbitration Rules eller Consumer Arbitration Rules. 
   3. Forliksrådsalternativet. Som et alternativ til voldgift kan du opprette en individuell sak i forliksrådet i landet du bor i (eller, hvis det gjelder en bedrift, der hovedsetet for virksomheten ligger) eller i Santa Clara County i California, forutsatt at tvisten din tilfredsstiller kravene til forliksrådet.
   4. Sted for voldgift. Med mindre du og Oath er enige om noe annet, må voldgift finne sted, eller forliksrettssaken innleveres, i landet der du har ditt primære oppholdssted eller i Santa Clara County, California. 
   5. Voldgiftsgebyrer og kostnader. Vi refunderer alle saksanleggsavgifter som AAA belaster deg for voldgift i tvisten. Hvis du gir oss et skriftlig, signert varsel om at du ikke kan betale saksanleggsavgiften, betaler vi avgiften direkte til AAA. Hvis voldgiften fortsetter, betaler vi også alle administrative avgifter og voldgiftsavgifter som kreves senere. 
   6. Tilbud om forlik. Vi kan, men er ikke forpliktet til å, komme med et skriftlig tilbud om forlik når som helst før eller under voldgiftsbehandlingen. Beløpet eller betingelsene for ethvert forlik kan ikke videregis til voldgiftsdommeren med mindre eller inntil voldgiftsdommeren fastsetter en pris for kravet. Dersom du ikke aksepterer tilbudet, og voldgiftsdommeren gir deg et beløp som er større enn tilbudet vårt, men mindre enn USD 5000, er vi enige i å: (a) betale deg USD 5000 i stedet for det lavere beløpet dommen lyder på, (b) dekke eventuelle rimelig utlegg til advokat som du har hatt, og (c) refundere ethvert gebyr for voldgiften, til voldgiftsdommeren og til utgifter du har pådratt deg i forbindelse med voldgiften i tvistesaken din. Dersom voldgiftsdommeren gir deg mer enn USD 5000 og vi ikke påklager beslutningen, vil vi betale deg beløpet.
   7. Enkelte bestemmelsers ugyldighet. Dersom noen del av denne avtalen om voldgift blir funnet ugyldig av en domstol med kompetent jurisdiksjon, vil domstolen endre avtalen i den grad det er nødvendig for å avhjelpe delen(e) som ikke er gyldig(e), og partene vil gå til voldgift med tvisten(e) sin(e) uten referanse til eller uten å avhenge av de ugyldig(e) delen(e). Dersom oppgivelsen av gruppesøksmål fremsatt nedenfor i underartikkel 14.1.f ikke er gyldig i forhold til hele eller deler av tvisten, da vil avtalen om voldgift ikke komme til anvendelse for den tvisten eller delen av den dette gjelder. Enhver tvist som dekkes av ethvert gruppesøksmål som anses som urettskraftig, kan bare rettsforfølges i en domstol med kompetent jurisdiksjon, men resten av avtalen om voldgift er bindende og rettskraftig. For å unngå enhver tvil eller usikkerhet er partene ikke enige om gruppesøksmål eller voldgift når det gjelder krav fremsatt av andre.
  3. OPPGIVELSE AV GRUPPESØKSMÅL. DISSE TJENESTEBETINGELSENE TILLATER IKKE GRUPPESØKSMÅL ELLER KOLLEKTIV VOLDGIFT, SELV OM AAA-PROSEDYRER ELLER -REGLER VILLE TILLATE DETTE. UAVHENGIG AV EVENTUELLE ANDRE BESTEMMELSER I DISSE BETINGELSENE KAN VOLDGIFTSDOMMEREN TILDELE PENGER ELLER OPPREISNING BARE TIL FORDEL FOR DEN INDIVIDUELLE PART SOM SØKER OPPREISNING, OG BARE I DEN GRAD DETTE ER NØDVENDIG FOR Å GI DEN OPPREISNINGEN SOM ER BERETTIGET I DEN PARTENS KRAV. VOLDGIFTS- ELLER DOMSTOLSPROSESSER HOLDT UNDER DISSE TJENESTEBETINGELSENE KAN IKKE FREMLEGGES, VIDEREFØRES ELLER AVGJØRES PÅ VEGNE AV ELLER VED EN GRUPPE, SOM PRIVAT STATSADVOKAT ELLER I NOEN ANNEN REPRESENTATIV KAPASITET. I TILLEGG KAN IKKE INDIVIDUELLE PROSESSER KOMBINERES UTEN SAMTYKKE FRA ALLE PARTER. ETHVERT SPØRSMÅL ANGÅENDE RETTSKRAFTEN TIL ELLER FORTOLKNINGEN AV DENNE PARAGRAFEN SKAL AVGJØRES AV EN DOMSTOL OG IKKE VOLDGIFTSDOMMEREN.
  4. AVKALL PÅ RETTEN TIL RETTSAK MED JURY. DERSOM EN TVIST BEHANDLES AV EN DOMSTOL I STEDET FOR GJENNOM VOLDGIFT, ER DU OG OATH ENIGE OM AT DET IKKE VIL BLI EN RETTSAK MED JURY. DU OG OATH OPPGIR UBETINGET ENHVER RETTIGHET TIL RETTSAK MED JURY I ENHVER SAK, PROSESS ELLER MOTKRAV SOM PÅ NOEN MÅTE STAMMER FRA ELLER ER RELATERT TIL DISSE TJENESTEBETINGELSENE. I TILFELLE RETTSTVIST, KAN DENNE PARAGRAFEN MELDES TIL RETTEN FOR Å VISE ET SKRIFTLIG SAMTYKKE TIL RETTSBEHANDLING.
  5. Valg av lov. Disse betingelsene og relasjonene mellom partene, herunder ethvert krav eller enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, uansett om de angår kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller noe annet, styres av lovene i staten New York uten hensyn til dens klausuler med hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover. Ikke under noen omstendigheter skal partene fremme krav mot hverandre under noen annen jurisdiksjon. 
  6. Domstol. Hvis en tvist av noen grunn fortsetter i domstolene i stedet for gjennom voldgift, skal alle slike tvister (uansett teori) som stammer fra eller er relatert til disse betingelsene, eller relasjonen mellom deg og Oath, fremmes utelukkende for domstolene i fylket New York i New York eller i den amerikanske distriktsdomstolen for Southern District of New York. I slike tilfeller er du og Oath enige om å underordne dere den personlige jurisdiksjonen til domstolene i fylket New York, New York eller Southern District of New York, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot anvendelsen av jurisdiksjonen over partene ved disse domstolene og la behandling skje i disse domstoler.
  7. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 
   1. Argentina
   2. Chile
   3. Colombia
   4. Mexico
   5. Peru
   6. Venezuela
  8. Retningslinjer for nettsamfunn. Oaths retningslinjer for nettsamfunn finner du her
  9. Tjenestene er «commercial computer software» og «commercial items» slik disse begrepene er brukt i Federal Acquisition Regulation-systemet, og rettighetene til USA er bare de rettighetene som er gitt til alle andre sluttbrukere i samsvar med vilkårene og betingelsene i dette dokumentet, og vil ikke overskride minimumsrettighetene fremsatt i FAR 52.227-19.
  10. Teksting for hørselshemmede. Oath overholder Federal Communications Commission-regler og -reguleringer som kommer til anvendelse angående teksting av videoinnhold for hørselshemmede. Gå til https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/cc/index.htm hvis du vil ha mer informasjon eller ønsker å registrere eventuelle bekymringer eller klager angående videoinnhold som er tilgjengelig via Yahoo-nettverket.
  11. I New Jersey gjelder alle begrensningene for ansvar som er angitt i avsnitt 9, bortsett fra at ingenting i disse betingelsene skal ekskludere eller begrense ansvar for skadeverk foretatt med vilje, viljestyrte handlinger, grov uaktsomhet eller brudd på lovfestede pålegg. 
  12. Du godtar at du ikke skal bruke tjenestene til å gi materiell støtte eller ressurser (eller skjule eller forkle egenskapene til, plasseringen av, kilden for eller eierskapet til materiell støtte eller ressurser) til noen organisasjon(er) som er utpekt som terroristorganisasjoner av USAs regjering i henhold til avsnitt 219 i Immigration and Nationality Act.
 3. Brasil (br): 
  1. Definerte betingelser
   1. Gjeldende Oath-selskap: Oath do Brasil Internet Ltda. (Adresse: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brasil)
   2. Minstealder: 13 år. (Hvis du er mellom 13 og 18 år, må du imidlertid ha tillatelse fra foreldre eller foresatte for å kunne samtykke i betingelsene og bruke tjenestene.)
  2. Tjenester tilbudt: Yahoo Svar, Yahoo Grupper, Yahoo Mail, Yahoo Søk, Yahoo Nyheter, Yahoo Finans, Yahoo Sport, Yahoo Livsstil og Yahoo Together.
   1. Tjenestene ovenfor tilbys kun av Oath do Brasil Internet Ltda. (i) hvis betingelsene ble gitt deg på portugisisk da du registrerte deg for tjenesten, og (ii) når det ikke er nødvendig å registrere seg for tjenesten, er betingelsene tilgjengelige på portugisisk når du bruker tjenesten.
   2. Tjenestene tilbys ikke av Oath do Brasil Internet Ltda. (i) hvis betingelsene ikke ble gitt deg på portugisisk da du registrerte deg for tjenesten, (ii) når betingelsene ikke er nødvendige for å registrere seg for tjenesten, gjøres de ikke tilgjengelige for deg på portugisisk når du bruker tjenesten, eller (iii) hvis tjenesten ikke er nevnt i avsnitt 14.4.b ovenfor. I disse tilfellene er ikke Oath do Brasil Internet Ltda. ansvarlig for tjenesten og har ikke myndighet eller mulighet til å foreta seg noe i relasjon til tjenesten, inkludert å få tilgang til eller bringe videre brukerdata og/eller fjerne innhold generert av brukere.
  3. Valg av lov. Betingelsene og relasjonen mellom deg og Oath når det gjelder tjenester levert i Brasil, skal reguleres av lovene i Forbundsrepublikken Brasil uten hensyn til dets klausuler angående lovkonflikter.
  4. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.
  5. Beskyttelse av systemene våre og brukernes opplysninger er avgjørende for å sikre at Oath-brukerne får en sikker brukeropplevelse og for å opprettholde brukernes tillit til oss. Hvis du vil vite mer om sikkerhet, blant annet tiltak vi har iverksatt og som du kan iverksette, kan du lese siden om sikkerhet hos Oath.
  6. DU FORSTÅR OG GODTAR AT DIN BRUK OG LEVERANSEN AV TJENESTENE INNEBÆRER INNSAMLING, LAGRING, BEHANDLING, BRUK OG KUNNGJØRING AV INFORMASJON OG BRUKERDATA, BLANT ANNET OVERFØRING AV DISSE OPPLYSNINGENE OG DATAENE TIL ANDRE SELSKAPER OG OMRÅDER, SLIK DET ER OPPGITT I RETNINGSLINJENE FOR PERSONVERN.
 4. Canada (ca og cf): 
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: Oath (Canada) Corp. (Adresse: 99 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M5V 3P8, Canada). 
   2. Minstealder: Minstealderen for å kunne inngå en bindende kontrakt i din provins eller ditt bostedsområde.
  2. Valg av lov. Disse betingelsene og relasjonene mellom partene, herunder ethvert krav eller enhver tvist som måtte oppstå mellom partene, uansett om de angår kontrakt, erstatningsrettslig forhold eller noe annet, skal styres av lovene i provinsen Ontario uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover. Ikke under noen omstendigheter skal partene fremme krav mot hverandre under noen annen jurisdiksjon. 
  3. Domstol. Ethvert krav mot Oath skal fremmes utelukkende for domstolene lokalisert innen provinsen Ontario, Canada. I slike tilfeller er du og Oath enige om å underordne dere den personlige jurisdiksjonen til domstolene i provinsen Ontario, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot anvendelsen av jurisdiksjonen over partene ved disse domstolene og la behandling skje i disse domstoler.
  4. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 
   1. Kundestøtte (engelsk)
   2. Kundestøtte (fransk)
  5. Oppdateringer. Oath kan automatisk laste ned og installere den nyeste versjonen av tjenestene på enheten din når en ny versjon eller funksjon er tilgjengelig.
  6. Noen provinser og territorier tillater ikke at garantier utelukkes (herunder provinsen Quebec). I disse provinsene og territoriene har du bare de garantiene som er eksplisitt krevet levert i samsvar med gjeldende lover.
  7. Noen provinser og territorier tillater ikke utelukkelse av ansvarsbegrensning for alle typer skader (herunder provinsen Quebec). I disse provinsene er Oath kun ansvarlig overfor deg for skader som vi uttrykkelig er pålagt å være ansvarlig for i henhold til gjeldende lov.

Stillehavsområdet i Asia

 1. Australia (au):
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap:
    1. For Yahoo Answers, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV og Yahoo Weather er det gjeldende Oath-selskapet Verizon Media Australia Pty Ltd (adresse: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia) og de følgende vilkårene gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Verizon Media Australia Pty Ltd skal styres av lovene i staten New South Wales uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og (b) du og Verizon Media Australia Pty Ltd er enige om å underordne dere jurisdiksjonen til domstolene i staten New South Wales.
    2. For andre tjenester er det gjeldende Oath-selskapet Oath Inc. (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.
 2. Hongkong (hk):
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: 
    1. For Yahoo Svar, Yahoo Auksjoner, Yahoos kjendissider, Yahoo Charity, Yahoo Tilbud, Yahoo Dictionary, Yahoo Utdannelse, Yahoo Finans, Yahoo Mat, Yahoo Grupper, Yahoo Mail, Yahoo Filmer, Yahoo Nyheter, Yahoo Søk, Yahoo Sport, Yahoo Store, Yahoo Style, Yahoo Stylemen, Yahoo Together, Yahoo Reiser, Yahoo TV, Yahoo Været og Aviate er det gjeldende Oath-selskapet Yahoo! Hong Kong Limited (adresse: 15/F Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hongkong), og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo! Hong Kong Limited skal styres av lovene i Hongkong uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og (b) du og Yahoo! Hong Kong Limited er enige om å underordne dere jurisdiksjonen til domstolene i Hongkong.
    2. For andre tjenester:
     1. Det gjeldende Oath-selskapet er det Oath-selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Oath-selskapet skal styres av lovene på det stedet der det gjeldende Oath-selskapet er registrert, eller
     2. Hvis ingen Oath-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Oath-selskapet Oath Inc. (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.
 3. India (in):
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: 
    1. For Yahoo Svar, Yahoos kjendissider, Yahoo Cricket, Yahoo Finans, Yahoo Grupper, Yahoo Livsstil, Yahoo Mail, Yahoo Filmer, Yahoo Nyheter, Yahoo Søk, Yahoo Reiser og Yahoo Været er det gjeldende Oath-selskapet Yahoo India Private Limited (CIN: U72900MH2000PTC138698) (Adresse: Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India), og følgende vilkår gjelder: (a) «Minimumsalder» betyr 15 år, og forutsatt at du er mellom 15 og 18 år, må du ha tillatelse fra foreldre eller foresatte for å kunne bruke tjenestene eller registrere deg for en konto. (b) Du må være minst 15 år for å kunne samtykke i betingelsene våre, og hvis du er mellom 15 og 18 år, må du ha samtykke fra foreldre eller foresatte for å kunne gjøre dette. (c) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo India Private Limited skal styres av Indias lover uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover. (d) Du og Yahoo India Private Limited er enige om å underordne dere jurisdiksjonen til domstolene lokalisert i Mumbai, India.
    2. For andre tjenester:
     1. Det gjeldende Oath-selskapet er det Oath-selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Oath-selskapet skal styres av lovene på det stedet der det gjeldende Oath-selskapet er registrert, eller
     2. Hvis ingen Oath-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Oath-selskapet Oath Inc. (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA). 
  2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.
  3. Yahoo India Grievance Officer. Hvis du vil kontakte Yahoo India Grievance Officer, må du gå til denne siden.
  4. Klikk her for en viktig høyesterettsordre fra Hon'ble Supreme Court of India angående et forbud mot annonsering under PCPNDT Act, 1994.
 4. Japan (jp):
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: 
    1. For AutoBlog Japan, TechCrunch Japan, Engadget Japan, Aol.jp og AOL Mail er det gjeldende Oath-selskapet Oath Japan KK (Adresse: 2-27-25 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo 10 7-0062 Japan).
    2. For Yahoo Japan-merkede produkter som er tilgjengelige i Japan: Disse produktene leveres av en tredjepart. 
    3. For alle andre tjenester er Oath Inc. det gjeldende Oath-selskapet (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA).
   2. Minstealder: 18 år. (Hvis du er mellom 18 og 19 år, må du imidlertid ha tillatelse fra en forelder eller foresatt for å kunne godta betingelsene og bruke tjenestene.)
  2. Valg av lov. Betingelsene og relasjonen mellom deg og Oath skal styres av lovene i Japan uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover.
  3. Forum. Du og Oath er underordnet den eksklusive jurisdiksjonen til Tokyo District Court, Japan.
  4. Endre tjenestene, endre disse betingelsene
   1. Når vi endrer tjenestene i henhold til avsnitt 7(a), eller når vi endrer disse betingelsene i henhold til avsnitt 12(b), varsler vi deg i rimelig tid i forveien om eventuelle endringer som kan være av betydelig ulempe for deg eller som i stor grad begrenser tilgangen eller bruken din av tjenestene.
   2. Det er ikke sikkert at vi kan varsle deg på forhånd om endringer av disse betingelsene eller tjenestene som vi trenger å foreta av hensyn til sikkerhet, trygghet eller juridiske eller regulatoriske krav, men vi gir deg beskjed så snart som mulig etter at slike endringer er gjort.
  5. Begrensninger av ansvar. Ingenting i disse betingelsene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du har som forbruker i henhold til japansk lov, og som ikke kan kontraktsmessig endres eller fravikes. Hvis kontrakten angående bruken av tjenestene i henhold til disse betingelsene betraktes som en forbrukerkontrakt i henhold til Consumer Contract Act of Japan, blir derfor enkelte av utelukkelsene og begrensningene i avsnitt 9 av disse betingelsene ikke gjeldende for deg for ansvar som stammer fra bevisste forsømmelser eller grov uaktsomhet fra Oaths side.
  6. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden
 5. New Zealand (nz):
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap:
    1. For Yahoo Svar, Yahoo Underholdning, Yahoo Livsstil, Yahoo Mail, Yahoo Nyheter, Yahoo Søk og Yahoo Sport er det gjeldende Oath-selskapet Verizon Media New Zealand Limited (Adresse: Level 1, 22-28 Customs Street East, Auckland 1010 New Zealand), og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Verizon Media New Zealand Limited skal styres av lovene i New Zealand uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og (b) du og Verizon Media New Zealand Limited er enige om å underordne dere jurisdiksjonen til domstolene i New Zealand.
    2. For andre tjenester er det gjeldende Oath-selskapet Oath Inc. (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.
 6. Singapore (sg), Indonesia (id), Malaysia (my), Filippinene (ph), Thailand (th) eller Vietnam (vn)): 
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: 
    1. For Yahoo Svar, Yahoo Kalender, Yahoos kjendissider, Yahoo Finans, Yahoo Grupper, Yahoo Mail, Yahoo Nyheter, Yahoo Søk, Yahoo Style, Yahoo Together, Yahoo Reiser, Yahoo TV, Yahoo Været og Aviate er det gjeldende Oath-selskapet Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Adresse: 60 Anson Road, #12-01 Mapletree Anson, Singapore 079914), og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. skal styres av lovene i Singapore uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og du og Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. er enige om å underordne dere den enerådende jurisdiksjonen til domstolene i Singapore. 
    2. For andre tjenester:
     1. Det gjeldende Oath-selskapet er det Oath-selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Oath-selskapet skal styres av lovene på det stedet der det gjeldende Oath-selskapet er registrert, eller
     2. Hvis ingen Oath-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Oath-selskapet Oath Inc. (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 
   1. Singapore
   2. Indonesia
   3. Malaysia
   4. Filippinene
   5. Thailand
   6. Vietnam
 7. Taiwan (tw):
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: 
    1. For Yahoo Svar, Yahoo Auksjoner, Yahoo Biler, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo e-sport, Yahoo Finans, Yahoo Spill, Yahoo Grupper, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Filmer, Yahoo Nyheter, Yahoo Søk, Yahoo Shopping, Yahoo Sport, Yahoo Stock, Yahoo Store Marketplace, Yahoo Style, Yahoo Together, Yahoo Reiser, Yahoo TV, Yahoo Været og Aviate er det gjeldende Oath-selskapet Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (Adresse: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan), og følgende vilkår gjelder: (a) Betingelsene og relasjonen mellom deg og Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch skal styres av lovene i Republikken Kina (R.O.C.) uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover, og (b) du og Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch er enige om å underordne dere den enerådende jurisdiksjonen til Taipei District Court lokalisert i Taiwan, R.O.C. 
    2. For andre tjenester:
     1. Det gjeldende Oath-selskapet er det Oath-selskapet som er angitt som leverandør av en spesifikk tjeneste, og betingelsene og relasjonen mellom deg og det gjeldende Oath-selskapet skal styres av lovene på det stedet der det gjeldende Oath-selskapet er registrert, eller
     2. Hvis ingen Oath-selskaper er angitt som leverandør i forbindelse med en spesifikk tjeneste, er det gjeldende Oath-selskapet Oath Inc. (Adresse: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, USA), og for slike tjenester gjelder betingelsene i avsnitt 14.2 (USA).
   2. Minstealder: 13 år gammel 
  2. Kundestøtte. Hvis du vil ha kundestøtte, kan du se denne siden.

Europa, Midtøsten og Afrika

 1. Europa, Midtøsten og Afrika
  1. Definerte betingelser 
   1. Gjeldende Oath-selskap: Oath (EMEA) Limited (Adresse: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Irland)
   2. Minstealder: For EU-medlemsstater er minimumsalderen for å kunne samtykke til behandling av personlige data 16 år eller den laveste alderen en medlemsstat har gitt.  For land utenfor EU er minimumsalderen 13.
  2. Valg av lov. Disse betingelsene og deres bruk, fortolkning eller avtaleinngåelse, og relasjonen mellom partene, inkludert alle krav eller tvister som kan oppstå mellom partene (inkludert ikke-kontraktsrelaterte krav eller tvister) skal styres av lovene i Irland uten hensyn til lovbestemmelser om konflikter mellom lover. 
  3. Domstol. Unntatt i den grad som er angitt i paragraf (d) nedenfor, er du og Oath enige om å underordne dere den enerådende jurisdiksjonen til domstolene i Irland når det gjelder alle krav eller tvister som oppstår som følge av eller i forbindelse med disse betingelsene eller deres bruk, fortolkning eller inngåelse (inkludert ikke-kontraktsrelaterte krav eller tvister). I slike tilfeller er du og Oath enige om å underordne dere den personlige jurisdiksjonen til domstolene i Irland, og er enige om å gi avkall på enhver og alle innsigelser mot anvendelsen av jurisdiksjonen over partene ved disse domstolene og til behandling i disse domstolene.
  4. Hvis du bor i et EU-land, er det ingenting i disse betingelsene, inkludert paragraf (b) og (c) over, som berører din rett til å stole på gjeldende obligatoriske lokale lover eller valg av jurisdiksjon som ikke kan settes til side gjennom en kontrakt. Europakommisjonen tilbyr en nettbasert plattform for løsing av tvister, som du kan gå til på https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Kundestøtte. Nedenfor finner du koblinger til kundestøtte. 
   1. Irland
   2. Storbritannia
   3. Tyskland
   4. Frankrike
   5. Spania
   6. Italia
   7. Alle andre land
  6. Endre tjenestene, endre disse betingelsene
   1. Når vi endrer tjenestene i henhold til avsnitt 7(a), eller når vi endrer disse betingelsene i henhold til avsnitt 12(b), varsler vi deg i rimelig tid i forveien om eventuelle endringer som kan være av betydelig ulempe for brukerne våre eller som i stor grad begrenser tilgangen til eller bruken av tjenestene. Din fortsatte bruk av tjenestene etter den effektive datoen for slike endringer, innebærer at du godtar de endrede tjenestene eller betingelsene. 
   2. Det er ikke sikkert at vi kan varsle deg på forhånd om endringer av disse betingelsene eller tjenestene som vi trenger å foreta av hensyn til sikkerhet, trygghet eller juridiske eller regulatoriske krav, men vi gir deg beskjed så snart som mulig.
  7. Varsel om kansellering, avbrudd eller begrensning i tjenestene eller kontoen din
   1. Til tross for underavsnitt (f) ovenfor, og uten at det berører de lovbestemte rettighetene dine, kan vi, uten varsel, midlertidig eller permanent, avbryte eller kansellere kontoen din eller innføre begrensninger for eller begrense tilgangen din til deler av eller hele kontoen din eller tjenestene:
    1. hvis du bryter, eller vi tror du er i ferd med å bryte, betingelsene, inkludert innlemmede avtaler, retningslinjer eller veiledninger
    2. som svar på forespørsler fra rettsinstanser eller andre offentlige myndigheter som del av en valid juridisk prosess
    3. på grunn av uforutsette tekniske eller sikkerhetsmessige problemstillinger eller problemer
    4. hvis kontoen din viser lange perioder med inaktivitet i henhold til retningslinjene våre for sletting av kontoer
  8. Dersom vi permanent suspenderer eller terminerer kontoen din, vil vi varsle deg på forhånd og gi deg rimelig tid til å få tilgang til og lagre informasjon, filer og innhold knyttet til kontoen din med mindre vi har grunn til å tro at ytterligere tilgang til kontoen din vil krenke klausuler, forespørsler fra rettsinstanser eller andre offentlige myndigheter som kommer til anvendelse, eller forårsake skade for oss eller tredjeparter.
  9. Avkjølingsperiode for forbrukere i EU. Følgende klausuler er et supplement til avsnitt 11 (Betalingsbaserte tjenester og fakturering).
   1. Hvis du er en forbruker bosatt i et EU-land, kan du kansellere den betalingsbaserte tjenesten din, uten å gi noe grunn for det, innen 14 dager fra dagen avtalen utløper.Du kan informere oss ved å fylle ut og sende inn dette skjemaet, eller ved å sende oss dette skjemaet i vanlig post dersom du ikke har andre muligheter.Du må sende meldingen til oss før utløpet av kanselleringsperioden på 14 dager. 
   2. Unntak. Dersom du kjøper digitalt innhold som ikke leveres som et konkret medium fra oss, aksepterer du at kanselleringsperioden utløper umiddelbart i det øyeblikk du begynner å laste ned eller strømme det digitale innholdet.
   3. Refundering. Vi refunderer alle betalinger mottatt fra deg for den betalingsbaserte tjenesten senest 14 dager etter den dagen vi mottok kanselleringsvarsel fra deg. Med mindre du eksplisitt er enig i noe annet, vil vi bruke den samme betalingsmåter som ble brukt for den første transaksjonen. Du er enig i at dersom du begynner å bruke en betalingsbasert tjeneste før avslutningen av kanselleringsperioden, er du ansvarlig for alle utgifter som påløper frem til datoen for kansellering.
  10. Automatisk fornyelse. I tillegg til artikkel 11(b)(v), skal følgende gjelde: Hvis abonnementet ditt fornyes automatisk og prisen har økt, blir du varslet om den nye prisen, og du får anledning til å avslutte abonnementet ditt innen 14 dager etter at du har mottatt varselet. I dette tilfellet trer ikke den nye prisen i kraft, og abonnementet ditt avsluttes når abonnementsperioden utløper.
  11. Utelukkelser og begrensninger av ansvar. Ingenting i disse betingelsene påvirker eventuelle juridiske rettigheter du har som forbruker i henhold til irsk lov eller EU-lov, og som ikke kan kontraktsmessig endres eller fravikes. Noen av utelukkelsene og begrensningene i avsnitt 8 og 9 i betingelsene kommer derfor ikke til å gjelde for deg hvis du er en forbruker som bor i et EU-land. 
  12. Vårt ansvar. Til tross for avsnitt 9 aksepterer vi ansvar for falske representasjoner fra vår side eller hvis du blir skadet eller dør som en direkte følge av vår uaktsomhet i forbindelse med tjenestene. 
  13. Tilleggsbetingelser for italienske brukere finner du her
  14. Tilleggsbetingelser for tyske brukere finner du her

Sist oppdatert:  Mai 2019