Velkommen til Oaths personvernsenter

I juni 2017 annonserte vi at Yahoo og AOL hadde slått seg sammen i Oath, en digital og mobil medie-organisasjon og en del av Verizon.  Nå bringer vi Oath og Yahoo sammen under samme retningslinjer for personvern.  Enkelte ting har ikke endret seg, slik som kontrollverktøyene som vi stiller til disposisjon for å hjelpe deg med å håndtere dine opplevelser hos oss.  Dersom du har en eksisterende Yahoo- eller AOL-konto, må du gi ditt samtykke til deler av disse retningslinjene for personvern. Hvis du ikke ennå har markert enighet og gitt ditt samtykke til disse retningslinjene for personvern, vil de gamle retningslinjene for personvern hos Yahoo  eller de gamle retningslinjene for personvern hos Oath, (for AOL), fremdeles gjelde for din konto.  For de tjenester og produkter fra Oath som er tilgjengelige uten innlogging til en konto, gjelder disse retningslinjene for personvern for disse produktene og tjenestene med virkning fra 25. mai 2018.  Hvis du oppretter en ny konto, gjelder betingelsene nedenfor fra og med i dag.

Sist oppdatert: May 2018

Vårt personvern-løfte

Vi forplikter oss til å sette brukerne først.  Vi forsøker å være åpne om hvordan vi samler inn og bruker opplysningene dine, vi sørger for at de er trygge og vi gir deg meningsfulle valg.  Meningen med denne personvernerklæringen er å hjelpe deg med å forstå hva slags opplysninger Oath, dets tilknyttede selskaper og utvalget av globale varemerker samler inn, hvorfor vi samler inn disse opplysningene, og hva vi gjør med dem. Hvis du befinner deg i Europa, Midtøsten eller Afrika («EMEA»), gjelder denne erklæringen for deg.  Den beskriver hvordan Oath kontrollerer og behandler dine opplysninger i sine varemerker, på sine nettsider, i sine apper, markedsføringstjenester, produkter, tjenester eller teknologier, (vi vil referere til disse samlet som «Tjenester»).  Bortsett fra som forklart under, mener vi, når vi henviser til «Oath» Oath (EMEA) Limited, selskapet som er etablert i Irland, og som leverer Tjenester til deg, (og som fungerer som datakontroller overfor de personopplysninger som Oath samler inn når du bruker disse Tjenestene). Hvis du er en bruker av HuffPost UK, Sky | Yahoo Mail, BT | Yahoo Mail or TalkTalk News & TV Guide, kan «Oath» henvise til forskjellige enheter relatert til hvem som kontrollerer dine personopplysninger. Brukere avHuffPost UK, Sky | Yahoo Mail, BT | Yahoo Mail eller TalkTalk News & TV Guide kan finne mer informasjon ved å klikke her.  Du finner ytterligere retningslinjer for personvern for enkelte tjenester i Informasjon for spesifikke produkter og tjenester.  

Denne personvernerklæringen gjelder ikke for praksisen til selskaper tilknyttet Oath, eller selskaper som Oath ikke eier eller kontrollerer.

Dine kontroll- og personvernrettigheter

Vi mener du bør ha kontroll over dine egne opplysninger. I enkelte tilfeller kan du gjennomgå eller redigere kontoinformasjonen din, blant annet markedsføringspreferansene dine, stedsdata, mobilvalg, innstillinger og søkehistorikk for annonser og kontroller for sletting av kontoen, ved å gå til Personvernskontroller. Noen av Tjenestene våre har tilleggskontroller.  Se vår Informasjon for spesifikke produkter og tjenester.

I mange tilfeller der vi behandler opplysningene dine, kan du også ha rett til å begrense eller avgrense måtene vi kan bruke opplysningene dine på.  Under visse omstendigheter, slik som de som er beskrevet i «legitime interesser»-avsnittet ovenfor, kan du også ha rett til å motsette deg vår behandling av opplysningene dine.

Du kan også be om korrigering av opplysningene dine hos oss.  Du kan be om at vi sletter informasjonen din, og Oath gjør dette med mindre det foreligger spesielle grunner som gir Oath tillatelse til å beholde visse opplysninger om deg.

Du har også rett til å få en kopi av informasjonen din i et lett tilgjengelig format.  I noen tilfeller kan du også be oss om å overføre noe av informasjonen til tredjeparter.  Oath vil hjelpe deg å utøve disse viktige rettighetene. Be oss om «tilbakemeldingsskjemaet» som er tilgjengelig i  Spørsmål og Forslags- seksjonen under for å lære mer om hvordan du kan motta assistanse for å utøve disse rettighetene.

Tilbaketrekking av samtykke

Du kan når som helst trekke tilbake samtykket ditt angående vår håndtering av informasjonen din og din bruk av tjenestene våre. Du kan utøve denne rettigheten ved å gå til Personvernkontrollene, eller du kan benytte «tilbakemeldingsskjemaet» som er tilgjengelig i Spørsmål og Forslags- seksjonen under for å ta imot assistanse for å utøve denne rettigheten. På tilsvarende måte som du kan gi samtykke ved å samhandle med tjenestene våre, kan du også trekke tilbake samtykket ditt via våre tjenester. Du kan velge å slette Oath-kontoen via kontoinnstillingene dine. Vi vil da slette informasjonen din.

Dersom du trekker tilbake samtykket ditt til å bruke eller dele informasjonen din for de formålene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern, kan det være at du ikke vil ha tilgang til alle (eller noen) av tjenestene våre, og vi vil kanskje ikke være i stand til å levere deg alle (eller noen) av tjenestene i tjenestebetingelsene under disse retningslinjene for personvern og tjenestebetingelsene våre. I visse tilfeller kan vi fortsette å behandle informasjonen din etter at du har trukket tilbake samtykke, dersom vi har et juridisk grunnlag for dette, eller dersom tilbaketrekkingen av samtykket var begrenset til visse behandlingsaktiviteter. For eksempel kan vi beholde informasjon om vi trenger dette for å opptre i samsvar med en juridisk forpliktelse, for å løse tvister eller for å håndheve avtalene våre.

Innsamling og bruk av informasjon – generelt

Visse typer informasjon samlet av Oath er nødvendige for å bruke tjenestene våre, slik som den informasjonen du må levere når du registrerer deg for noen tjenester.  Vi kan samle og kombinere informasjon når du samhandler med Oaths tjenester, inkludert informasjonen som er beskrevet nedenfor.

 • Informasjon du gir oss. Vi samler inn den informasjonen du gir oss, slik at vi kan drive og levere tjenestene våre, inkludert:          
  • Når du setter opp en konto med en tjeneste eller et merke fra Oath. (merk at når du bruker tjenestene våre, kan vi gjenkjenne deg eller enhetene dine selv om du ikke er logget inn på tjenestene våre.)  
  • Oath kan bruke enhets-ID-er, informasjonskapsler eller andre signaler, inkludert informasjon ervervet fra tredjeparter, til å assosiere kontoer og/eller enheter med deg.  
  • Når du bruker tjenestene våre for å kommunisere med andre eller legge ut, laste opp eller lagre innhold (slik som kommentarer, bilder, stemme-input, videoer, e-poster, meldingstjenester og vedlegg).
  • Når du ellers bruker tjenestene våre, for eksempel viser innholdet vi gjør tilgjengelig, foretar søk og installerer Oath-programvare som f.eks. programtillegg.
  • Når du registrerer deg for betalte tjenester, bruker tjenester som krever finansiell informasjon fra deg, eller fullfører transaksjoner med oss eller forretningspartnerne våre, kan vi samle inn betalings- og faktureringsinformasjon for å levere deg de betalte tjenestene. Vi kan huske betalingsinformasjonen du oppga under et tidligere kjøpt av betalte tjenester og gi deg mulighet til å bruke denne betalingsinformasjonen når du gjør et nytt kjøp.             
 • Enhetsinformasjon. Vi samler inn informasjon fra enhetene dine (datamaskiner, mobiltelefoner, nettbrett og så videre) for å levere tjenestene våre til deg, blant annet informasjon om hvordan du samhandler med tjenestene våre og tjenestene til tredjepartspartnerne våre, og informasjon som gir oss mulighet til å gjenkjenne og tilknytte aktiviteten din på tvers av enheter og tjenester.  Denne informasjonen inkluderer enhetsspesifikke identifikatorer og slik informasjon som IP-adresse, informasjon fra informasjonskapsler, mobilenheter og annonseidentifikatorer, nettleserversjoner, typer og versjoner av operativsystem, informasjon om mobilt nettverk, enhetsinnstillinger og programvaredata.  
 • Stedsinformasjon. Vi samler stedsinformasjon fra et bredt utvalg av kilder.  Du kan lære mer om og styre stedstillatelsene dine på vår stedsside og ved å gå til stedsinnstillingsverktøyet på enhetene dine.  
 • Informasjon fra informasjonskapsler og andre teknologier.          
  • Vi samler inn informasjon når du bruker innhold, annonser, nettsteder, interaktive miniprogrammer, apper og andre produkter (både i og utenfor tjenestene våre) der Oaths teknologier for datainnsamling (blant annet web beacons, utviklingsverktøy, informasjonskapsler og annen teknologi) er til stede. Disse teknologiene for datainnsamling gjør det mulig for oss å forstå aktivitetene dine i og utenfor tjenestene våre, og samle inn og lagre informasjon om deg når du samhandler med tjenestene vi tilbyr partnere.
  • Denne informasjonen omfatter typer innhold eller annonser som er levert, vist eller klikket på, frekvensen og varigheten av aktivitetene dine, nettstedene og appene du brukte før bruken av tjenestene våre og hvor du gikk etterpå, hvilket innhold eller hvilke annonser du engasjerte deg i, om du gikk videre til nettstedet til en annonsør, lastet ned appen til en annonsør, kjøpte et produkt eller en tjeneste som var annonsert, eller gjorde andre ting.       
 • Informasjon fra andre. Vi samler informasjon om deg når vi mottar den fra andre brukere, tredjeparter og tilknyttede selskaper, slik som:          
  • Når du kobler kontoen din til tredjepartstjenester eller logger på ved hjelp av en tredjepartspartner (for eksempel Facebook eller Twitter).
  • Fra offentlig tilgjengelige kilder.
  • Fra annonsører angående erfaringene dine eller samhandlingen din med tilbudene deres.
  • Når vi mottar informasjon fra tredjeparter eller andre selskaper, for eksempel de som bruker tjenestene våre. Dette kan inkludere aktivitetene dine på andre nettsteder og apper så vel som informasjon tredjeparter leverer til deg eller oss.
  • Informasjon vi mottar fra Verizon, blir brukt i samsvar med Verizons retningslinjer for personvern.     

Hvordan vi bruker denne informasjonen

For å levere, tilpasse og forbedre tjenestene våre kombinerer og bruker vi informasjonen vi har om deg (blant annet informasjon vi mottar i og utenfor tjenestene våre) for å forstå hvordan du bruker og samhandler med tjenestene våre og personene eller tingene du er knyttet til og interessert i. Vi kan også bruke informasjonen vi har om deg på følgende måter og for følgende formål:

 • For å levere, vedlikeholde, forbedre og utvikle relevante funksjoner, innhold og tjenester.  
 • For å analysere ditt innhold og annen informasjon (inkludert innkommende og utgående e-poster, meldinger, poster bilder, vedlegg og annen kommunikasjon) for å holde tjenestene våre trygge og sikre. Denne analysen hjelper oss også når vi lager det innhold, de tjenester og annonser slik at de blir mer tilpasset (bortsett fra i BT | Yahoo Mail).  Du kan gjennomgå og kontrollere visse typer informasjon knyttet til Oath-kontoen ved å bruke personvernkontroller.
 • For å innfri forespørslene dine, og når fullmakt er gitt av deg.
 • For å hjelpe annonsører og utgivere å tilby relevant annonsering i appene og på nettstedene deres.
 • For å avstemme og levere målrettet annonsering (på tvers av enheter og både i og utenfor tjenestene våre) og tilby målrettet annonsering basert på aktiviteter på enheter, interesser du har som vi har avledet og stedsinformasjon.  
 • Kontakte deg med informasjon om kontoen din eller med markedsføringsmeldinger, som du kan styre.  
 • For å knytte sammen aktivitetene dine på tvers av tjenestene våre og de forskjellige enhetene dine, så vel som å knytte enhver konto du kan bruke på tvers av Oaths tjenester sammen. Vi kan knytte sammen aktiviteter og kontoer under én enkelt bruker-ID.
 • For å utføre eller støtte kampanjer.
 • For å gjennomføre undersøkelser og støtte innovasjon.
 • For å lage analyser og rapporter for eksterne parter, blant annet partnere, utgivere, annonsører, apper, tredjeparter og allmennheten, angående bruken av og trendene i tjenestene og annonsene våre, inkludert det å vise partnere trender i forbindelse med generelle preferanser, annonseeffektivitet og informasjon om brukeropplevelser. Slike analyser og rapporter kan inkludere samlet eller pseudonymisert informasjon.
 • For å levere stedsbaserte tjenester, annonser, søkeresultater og annet innhold som samsvarer med stedsinnstillingene dine.
 • For å slå sammen informasjon vi har om deg, med informasjon vi får fra forretningspartnere eller andre selskaper, for eksempel aktivitetene dine på andre nettsteder og apper, slik at vi kan sikre at annonsene, tjenestene og innholdet vi leverer til deg, er mer i samsvar med interessene dine.
 • For å oppdage og forsvare mot aktiviteter som svindel, ulovligheter eller fornærmende atferd og holde tjenestene våre trygge og sikre.     

Vi gir deg kontroller slik at du kan administrere opplevelsen din hos oss. For å gjennomgå og endre dine personverninnstillinger, gå til Personvernkontroller.  

Hva er vårt juridiske grunnlag for bruk av informasjonen

Behandlingen vår av informasjonen din hviler i hovedsak på tre lovmessige grunnlag. For det første, at vi trenger å behandle informasjonen din på bestemte måter for å levere tjenestene dine til deg i samsvar med tjenestebetingelsene. Denne behandlingen er nødvendig for å iverksette kontrakten mellom deg og oss, og tjenestebetingelsene våre gjør det klart at behandling av informasjonen din for å levere persontilpasset innhold og annonser er en nødvendig del av tjenestene vi leverer. For det andre, at du har gitt oss ditt samtykke til å bruke informasjonen på bestemte måter, og at vi er avhengige av samtykket ditt. For det tredje, må vi i visse tilfeller behandle informasjonen din der det er nødvendig for å fremme våre legitime interesser, eller de legitime interesser til tredjeparter, der hvor disse legitime interessene ikke blir opphevet av dine rettigheter og interesser.  Noen ganger må Oath stole på andre juridiske grunnlag for å håndtere informasjonen din, for eksempel for å beskytte en brukers vitale interesser (blant annet der det er overhengende fare for skade) eller for å opptre i samsvar med en juridisk forpliktelse. Se våre Juridiske Grunnlag side.

Hvordan vi deler denne informasjonen

Oath deler informasjon innen sine tilknyttede merker og selskaper og med Verizon. Vi deler også informasjon vi har om deg i samsvar med disse retningslinjene for personvern, bl.a. for å levere tjenester som du har forespurt (inkludert når du kobler til med tredjeparters apper og miniprogrammer). Vi selger, lisensierer eller deler ikke informasjon som identifiserer kundene våre, til selskaper, organisasjoner eller enkeltpersoner utenfor Oath med mindre en av følgende omstendigheter gjelder:

 • Med ditt samtykke. Vi deler informasjon med selskaper, organisasjoner eller individer utenfor Oath når vi har ditt samtykke.
 • Med Verizon. Som en del av Verizon kan Oath dele informasjon med Verizon og selskaper tilknyttet Verizon, i den grad loven tillater det og det er i samsvar med brukerkontrollene. Denne informasjonen vil bli brukt i henhold til Verizons personvernerklæring.    
 • Innen Oath. Informasjon kan også deles internt i Oath, blant annet med andre Oath-tjenester og tilknyttede selskaper. Selskaper tilknyttet Oath kan bruke informasjonen i samsvar med sine retningslinjer for personvern.
 • Med partnere. Vi kan dele informasjonen din med selskaper som ikke er tilknyttet, som er:          
  • Klarerte leverandører. Vi deler brukerinformasjon med klarerte leverandørpartnere som arbeider på vegne av Oath, basert på våre forskrifter og i samsvar med formålstjenlige tiltak for å sikre konfidensialitet.. Finn ut mer.
  • Annonse-, analyse- og forretningspartnere. Vi kan dele innsamlet eller anonymisert informasjon (blant annet demografisk informasjon) med partnere, for eksempel utgivere, annonsører, analysetjenester, apper eller andre selskaper. For eksempel kan vi fortelle en annonsør hvor godt annonsene deres har fungert, eller rapportere hvor mange personer som installerte en app etter å ha sett en kampanje. Vi deler ikke informasjon som identifiserer deg personlig (personlig identifiserbar informasjon, for eksempel navn eller e-postadresse) med disse partnerne, slik som utgivere, annonsører, analysetjenester, apper eller andre selskaper.
  • Når du bruker tredjepartsapper, nettsteder eller andre produkter som er integrert med tjenestene våre, kan de samle informasjon om aktivitetene dine i samsvar med deres egne tjenestebetingelser og personvernretningslinjer.
  • Vi gir andre selskaper som viser annonser på nettsidene eller appene våre, tillatelse til å samle inn informasjon fra nettleserne eller enhetene dine. Disse selskapenes bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier er underlagt deres egne retningslinjer for personvern, ikke denne. I likhet med mange andre selskaper kan vi tillate avstemming av informasjonskapsler med utvalgte partnere. Disse partene har imidlertid ikke tilgang til Oaths informasjonskapsler.                  
 • For juridiske formål. Vi kan få tilgang til, bevare og offentliggjøre informasjon for å undersøke, forebygge eller iverksette tiltak i forbindelse med følgende: (i) juridiske prosesser og forespørsler fra offentlige myndigheter; (ii) håndhevelse av tjenestebetingelsene; (iii) rettskrav om ethvert innhold som krenker tredjeparters rettigheter; (iv) forespørsler om kundestøtte; (v) tekniske problemer; (vi) beskyttelse av rettighetene, eiendommene og den personlige sikkerheten til Oath, Oaths brukere eller allmennheten; (vii) etablere eller utøve våre juridiske rettigheter eller forsvare oss mot rettskrav; eller (viii) slik lovene ellers måtte kreve.                       
 • Nytt eierskap.  Hvis eierskapet eller kontrollen over hele eller deler av Verizon, Oath eller en bestemt tjeneste endres som et resultat av sammenslåing, oppkjøp eller salg av eiendeler, kan vi overføre informasjonen din til den nye eieren.

Informasjon for spesifikke produkter og tjenester

Du finner ytterligere retningslinjer for personvern for enkelte Oath-tjenester her.

Informasjonssikkerhet og bevaring av data

Oath har iverksatt tekniske, administrative og fysiske beskyttelsestiltak som beskyttelse mot uautorisert tilgang, bruk eller offentliggjøring av kundeinformasjon som vi samler eller lagrer.

Hvis du vil vite mer om sikkerhet, inkludert sikkerhetstiltak som vi har tatt og skritt du kan ta, kan du lese om sikkerhet hos Oath.

Oath vil beholde informasjonen din bare så lenge det er nødvendig av de grunnene som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern, så lenge Oath-kontoen din er aktiv eller i den grad det er nødvendig for å levere deg tjenestene.  Hvis du ikke lenger ønsker at Oath skal bruke informasjonen din til å levere deg tjenestene, kan du avslutte kontoen din, og Oath vil da slette den informasjonen selskapet har om deg med mindre Oath trenger å beholde og bruke informasjonen din for å etterkomme legale forpliktelser, løse tvister og håndheve avtaler.

Beskyttelse av barns personvern

Tjenestene våre er ment for et generelt publikum.  Vi samler ikke inn, bruker ikke og deler ikke med vitende informasjon som med sannsynlighet kan brukes til å identifisere barn under 16 år, uten at dette er i samsvar med gjeldende lover.

Databehandling og overføringer

Når du bruker eller samhandler med enhver av våre tjenester, samtykker du i databehandling, deling, overføring og bruk av informasjonen din som beskrevet i disse retningslinjene for personvern.   Uansett hvilket land du bor i, gir du oss fullmakt til å overføre, behandle, lagre og bruke informasjonen din i andre land enn ditt eget i samsvar med disse retningslinjene for personvern og for å levere deg tjenestene.  Noen av disse landene har kanskje ikke de samme datavernreglene som landet du bor i.

Oath kan behandle personlig informasjon knyttet til enkeltpersoner i EU/EØS og kan overføre denne informasjonen fra EU/EØS gjennom ulike samsvarsmekanismer, blant annet databehandlingsavtaler basert på EUs/EØSs standardavtaleklausuler.   Ved å bruke tjenestene våre, samtykker du i at vi kan overføre data om deg til disse landene. Gå til vår dataoverføring-side for mer informasjon.

Oath er del av en global tjeneste som deler informasjon med tilknyttede selskaper og andre selskaper basert utenfor Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS») for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene for personvern.

USA og andre ikke-EØS-land har forskjellige lover for databeskyttelse og regler angående offentlige myndigheters tilgang til informasjon.  Dersom du er basert i EØS, og når dataene dine flyttes fra hjemlandet ditt til et tredjeland utenfor EØS, kan det være at noen av disse landene ikke har de samme sikkerhetsprosedyrene som hjemlandet ditt.

I den grad Oath anses å overføre informasjon om deg utenfor EØS, hviler Oaths handlinger separat, alternativt og uavhengig på følgende lovmessige grunnlag for overføring av informasjonen din:

Standardkontraktsklausuler. Europakommisjonen har tatt i bruk standardklausuler for databeskyttelse som angir sikkerhetstiltak for personlige data som overføres ut fra EØS.  Vi bruker ofte disse klausulene når vi overfører personlige data ut fra EØS, inkludert til våre tilknyttede selskaper.

Kontraktsmessig nødvendighet. Du kan velge om du ønsker å bruke tjenestene våre eller ikke. Dersom du imidlertid ønsker å bruke tjenestene, må du akseptere tjenestebetingelsene våre, som inneholder vilkårene i kontrakten mellom oss og deg. Siden vi opererer i land over hele verden (inkludert USA), og bruker teknisk infrastruktur i disse landene for å kunne levere tjenestene våre til deg, kan vi trenge å overføre informasjonen din til andre jurisdiksjoner når nødvendig, i samsvar med kontrakten mellom oss.  Vi kan ikke levere tjenestene våre til deg uten å flytte data rundt i verden.  

Privacy Shield. Noen selskap som vi kan overføre informasjonen din til i USA kan være sertifisert til å motta informasjonen din i henhold til Privacy Shield-programmet.  Gå til vår dataoverføring-side for mer informasjon.

Annen viktig informasjon

Disse retningslinjene for personvern gjelder bare for Oath. Disse retningslinjene for personvern gjelder ikke praksisen til selskaper som Oath ikke eier eller har kontroll over, eller for personer som Oath ikke har ansatt eller har ansvaret for.  I tillegg kan noen tilknyttede produkter(slik som Tumblr) ha forskjellige retningslinjer for personvern og praksis som ikke er underlagt disse retningslinjene for personvern.

Endringer

Vi kan endre eller oppdatere disse retningslinjene for personvern fra tid til annen, så du bør sjekke dem regelmessig.   Dersom vi gjør endringer som er av avgjørende betydning, vil vi varsle deg i rimelig tid før slike endringer iverksettes.  

Spørsmål og forslag

Hvis du har spørsmål eller forslag relatert til din informasjon, eller ønsker å klage, fyll ut et tilbakemeldingsskjema, eller ta kontakt med oss på:

Kundeservice – Spørsmål rundt retningslinjene for personvern

Oath (EMEA) Limited
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin, 1

For spørsmål relatert behandling av dine opplysninger, kan du også ta kontakt med vårt Personvernombud på:

Oath (EMEA) Limited
Merk: Personvernombud
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin, 1

Uten at det berører eventuelle andre rettigheter du måtte ha, har du også rett til å sende inn en klage mot oss til den irske databeskyttelseskommissæren, som er Oaths tilsynsmyndighet. Du kan også sende klage til tilsynsmyndigheten i det EU-medlemslandet der du er basert. Klikk her for å finne din lokale tilsynsmyndighet.