הודעה נגדית

על פי חוק זכויות היוצרים של המילניום הדיגיטלי ("DMCA"), הודעה נגדית היא אמצעי חוקי שנועד להצהיר על התנגדותך ל-DMCA/אזהרה על הפרת זכויות יוצרים שקיבלת מ-Yahoo, בנוגע לדיווח על הפרה לכאורה של חומר המוגן בזכויות יוצרים בחשבונך.

אם קיבלת מ-Yahoo אזהרה שלפי DMCA/אזהרה על הפרת זכויות יוצרים לגבי דיווח על הפרה לכאורה של זכויות יוצרים על חומרים המצויים בחשבון ה-Yahoo שלך, או ש-Yahoo יידעה אותך בדרך אחרת כי חשבונך הינו נשוא אזהרה שלפי DMCA/הודעה על הפרת זכויות יוצרים, ואתה מאמין כי פרסום החומר נבע מטעות או מזיהוי שגוי, או שהשימוש שלך בחומר הנדון מהווה "שימוש הוגן" ושלא הפרת את זכויות היוצרים שבידי בעל זכויות היוצרים, תוכל להגיש הודעה נגדית. אם לא ברור לך אם מצבך תואם לאחד ממצבים אלו, ייתכן שתרצה ליצור קשר ישירות עם בעל זכויות היוצרים (ברוב המקרים, אנו נספק לך את פרטי הקשר). לחילופין, ייתכן שתרצה לדון עם יועץ משפטי או עורך דין בנוגע למצבך הספציפי, מכיוון ש-Yahoo אינה יכולה למלא תפקיד זה בעבורך.

לאחר שתגיע לידי Yahoo הודעה נגדית תקפה, אנו נעביר עותק של הודעה זו, יחד עם כל פרטי הקשר שציינת (הדבר נחוץ לצורכי ההליך המשפטי), לבעלי זכויות היוצרים, ונודיע להם ש-Yahoo מתכוונת להחליף או לאפשר מחדש את הגישה לחומר הנדון בתוך עשרה עד ארבעה עשר (10-14) ימי עסקים מתאריך קבלת ההודעה הנגדית, אלא אם נציג זכויות היוצרים של Yahoo יקבל הודעה שבעל זכויות היוצרים פתח בהליך משפטי (תביעה וכו') נגדך כדי למנוע ממך להעלות שוב את החומר.

Yahoo מחויבת להחליף או לאפשר מחדש את הגישה לחומר הנדון; אף שבנסיבות מסוימות,ייתכן שתצטרך להעלות שוב את החומר, לדוגמה, אם החומר כבר לא קיים בשרתינו. אם נקבל ממך הודעה נגדית, ו-Yahoo לא תקבל כל הודעה על הגשת הליך משפטי כמתואר לעיל, אנו נחריג את העבודות המתוארות בהודעה הנגדית ממדיניות ההפרה החוזרת שלנו, ולא נקבל הודעות נוספות מאותו בעל זכויות יוצרים לגבי אותם החומרים הנדונים בדפים שדווח עליהם.

כדי שהודעה נגדית תחשב לתקפה במובני ה-DMCA, יש להגישה בכתב ועליה לכלול את הדברים הבאים (לקוחים מתוך 17 U.S.C. § 512(g)(3)):

  1. זיהוי של החומר שהוסר או שהגישה אליו נשללה, לרבות המיקום שבו הופיע החומר לפני הסרתו או לפני שהגישה אליו נשללה;
  2. הצהרה, בכפוף לעונש בגין מסירת עדות שקר, שהנך מאמין בתום לב כי החומר הוסר או נוטרל כתוצאה מטעות או מזיהוי שגוי;
  3. השם, הכתובת ומספר הטלפון שלך, יחד עם הצהרה שהנך מסכים לסמכות השיפוטית של בית המשפט הפדראלי שבו נמצאת הכתובת שסיפקת (או אם הכתובת שסיפקת נמצאת מחוץ לארה"ב, שהנך מסכים לסמכות השיפוטית של בית המשפט הפדראלי עבור כל מחוז שיפוטי שבו עשויה Yahoo להימצא), ושאתה תקבל כתבי בית-דין מהאדם שסיפק את ההודעה הנגדית או מנציג של אדם כזה; וגם
  4. החתימה הפיזית או האלקטרונית שלך על ההודעה הנגדית.

    *כדי לעמוד בדרישות החתימה, יש לתחום את החתימה האלקטרונית בעזרת הקלדת לוכסן הנוטה קדימה לפני ואחרי שמך (למשל: /ישראל ישראלי/). תבנית זו נועדה לייצג חתימה ושם מודפס, כפי שנהוג למצוא אותם באיזור החתימה של התכתבות עסקית המועברת בעותק מודפס.

חובה להגיש כל הודעה נגדית לנציג Yahoo להפרת זכויות יוצרים, בהתאם לפרטי הקשר שנמצאים ב-https://policies.yahoo.com/us/he/yahoo/ip/index.html.

אם יש לך שאלות כלשהן בנוגע להליך זה, אנו נשמח להמשיך לדון בהן אתך.