Oathin käyttöehdot

Ilmoitimme kesäkuussa 2017, että Yahoo ja AOL olivat liittyneet yhteen ja muodostaneet Oathin, joka on digitaalisen ja mobiilimedian yhtiö sekä osa Verizon-konsernia. Yhdistämme nyt Oathin ja Yahoon näiden käyttöehtojen alaisuuteen. Nämä käyttöehdot astuvat voim aan 25.5.2018 palveluissa ja tuotteissa, joihin ei tarvitse kirjautua sisään. Kirjautumista edellyttävissä tuotteissa ne astuvat voimaan 25.5.2018, ellei sinulle ole muuta ilmoitettu. Löydät vanhat Yahoo-käyttöehdot täältä ja vanhat Oath-käyttöehdot (AOL:lle) täältä. Jos luot uutta tiliä, alla olevat käyttöehdot ovat voimassa rekisteröitymisestä alkaen.
 

Oathin käyttöehdot
 1. Tervetuloa Oathille

  Oath ja kaikki sen tuotemerkit, jotka on lueteltu kohdassa 13 (mukaan lukien Yahoo- ja AOL-tuotemerkit) ja kohdissa 13 ja 14 luetellut yritykset (yhdessä "Oath", "me", "meitä" tai "meidän") ovat osa Verizon-konsernia. Tuotemerkkejä, verkkosivustoja, sovelluksia, tuotteita, palveluita ja tekniikoita (yhteisesti "Palvelut") toimittavat jäljempänä kohdassa 13 mainitut yritykset. Lue huolellisesti kohdat 1–13, 14.1 ja 14.13, jotka ovat sinua koskevat kappaleet. 

  Käyttämällä palveluitamme suostut näihin käyttöehtoihin, Oathin Tietosuojakeskuksen käytänteihin ja mahdollisiin sääntöihin ja lisäehtoihin, joita käyttämäsi palvelut sisältävät (yhteisesti “Ehdot”). Lue käyttöehdot huolellisesti, sillä ne muodostavat koko sopimuksen sinun ja Oathin välillä. 

  NÄMÄ EHDOT SISÄLTÄVÄT RAJOITUKSIA OATHIN VASTUISIIN KOHDASSA 9.

  KÄYTTÄJÄT YHDYSVALLOISSA NÄMÄ KÄYTTÖEHDOT SISÄLTÄVÄT SITOVAT SOPIMUSPYKÄLÄT VÄLIMIESOIKEUDESTA, RYHMÄKANTEESTA JA VALAMIESOIKEUDENKÄYNNISTÄ ALLA OLEVASSA KOHDASSA SECTION 14.2, JOKA KOSKEE KAIKKIA KÄYTTÄJIÄ YHDYSVALLOISSA.
 2. Palveluiden käyttö
  1. Toimivalta Hyväksyt, että saat käyttää palveluita sovellettavan lain puitteissa. Jos käytät palveluita yrityksen, liiketoimintayksikön tai muun vastaavan puolesta, takaat, että sinulla on laillinen valtuutus hyväksyä nämä ehdot kyseisen yksikön puolesta, jolloin kyseinen yksikkö hyväksyy nämä ehdot, ja että "sinä" tarkoittaa kyseistä yksikköä. Jos käytät tiliä tilin omistajan puolesta (esim. järjestelmänvalvojana, konsulttina, analyytikkona jne.), ehdot koskevat toimintaasi tilin omistajan puolesta. 
  2. Korvausvelvollisuus Jos käytät palveluita yrityksen, liiketoimintayksikön tai muun vastaavan puolesta tai jos käytät palveluja kaupallisiin tarkoituksiin, sinä ja yksikkö vapautatte Oath-yhtiöt (määritelty jäljempänä kohdassa 8) vastuusta kaikkien kanteiden, vaateiden tai toimenpiteiden suhteen, jotka johtuvat palveluiden käytöstä tai jotka liittyvät palveluiden käyttöön tai näiden ehtojen noudattamatta jättämiseen, mukaan lukien kaikki vastuut tai kulut, jotka johtuvat kanteista (mukaan lukien laiminlyöntejä koskevat vaateet), menetyksistä, vahingoista, kanteista, tuomioista, oikeudenkäyntikuluista tai asianajopalkkioista. 
  3. Ikä Jos ikäsi on alle vähimmäisiän (kohdan 14 määritysten mukaan), et voi rekisteröidä tiliä. Jos sinulla ei jo ole Yhdysvalloissa tiliä, joka on Yahoo-tuoteperheen tili, palveluiden käytön ehtona on vähintään vähimmäisikä. Tietyt palveluiden osat sisältävät aikuisille suunnattua sisältöä. Älä siirry tällaiseen sisältöön, jos et ole aikuinen (eli vähintään täysi-ikäinen oman maasi määritysten mukaan).
  4. Jäsenen käytös Suostut olemaan käyttämättä palveluita seuraavaan:
   1. palveluihin tai Oathin palvelimille, järjestelmiin verkkoihin tai dataan luvattoman pääsyn hankkiminen tai sen yrittäminen
   2. lapsille haitallisen, uhkaavan, loukkaavan, häiritsevän, väärän, halventavan, julman, mauttoman, säädyttömän,  toisten yksityisyyttä vahingoittavan, vihamielisen sisällön lataaminen tai rodullista tai etnistä taustaa tai muulla tavalla halventavaa sisältöä
   3. voimassa olevien lakien tai määräysten rikkominen
   4. henkilöiden tai yhteisöjen tietojen tai otsikoiden tai tunnisteiden käyttäminen tai manipuloinen palvelun kautta välitetyn sisällön alkuperän häivyttämiseksi 
   5. sellaisen sisällön saataville laittaminen, jota sinulla ei ole oikeutta laittaa saataville tai joka rikkoo minkä tahansa henkilön tai yhteisön patenttia, tavaramerkkiä, liikesalaisuutta, tekijänoikeutta tai muita oikeuksia
   6. sellaisen sisällön julkaiseminen, joka sisältää mainoksia tai muita kaupallista materiaalia ilman etukäteistä kirjallista lupaa
   7. virusten tai muiden tietokonekoodien, tiedostojen,  ohjelmien tai sisältöjen saataville laittaminen, jotka on tarkoitettu keskeyttämään, tuhoamaan tai rajoittamaan palvelun toimivuutta tai vaikuttamaan muihin käyttäjiin tai
   8. palveluiden tai niihin liittyvien palvelimien, järjestelmien tai verkkojen häiritä millä tahansa tavalla.
  5. Palveluiden käyttö Palveluihin liittyviä sääntöjä ja käytänteitä on noudatettava. Et saa väärinkäyttää tai häiritä palveluita tai yrittää käyttää niitä muulla tavalla kuin käyttöliittymällä ja annetuilla ohjeilla. Palveluita saa käyttää vain lain sallimissa puitteissa. Ellei toisin ole nimenomaisesti mainittu, et saa käyttää palveluja tai mitään sen osia mihinkään kaupalliseen tarkoitukseen. 
  6. Vientivalvonta Sitoudut noudattamaan Yhdysvaltojen vientivalvontaa ja kauppaa koskevia määräyksiä ja muiden sovellettavien maiden kauppavalvontatoimenpiteitä, mukaan lukien rajoituksetta Yhdysvaltojen kauppaministeriön sekä Teollisuus- ja turvallisuustoimiston vientivalvonta-asetukset sekä vientikiellot ja kauppasanktio-ohjelmat, joita hallinnoi Yhdysvaltain valtiovarainministeriön ulkoasiainhallintovirasto. Takaat, että sinä: (1) et ole minkään hallituksen vientikiintiöluettelossa mainitun vientikiellon perusteella kielletty osapuoli (katso esim. http://www.bis.doc.gov/complianceandenforcement/liststocheck.htm); (2) et jälleenvie tai käytä palveluja ohjelmiston, tekniikan tai muiden teknisten tietojen siirtämiseksi kiellettyihin maihin tai kielletyille osapuolille  ja (3) et käytä palveluja sotilastoimintaan, ydinaseisiin, ohjuksiin, kemiallisiin tai biologisiin aseisiin liittyvään loppukäyttöön tai suorita muita toimia, jotka rikkovat Yhdysvaltojen tai muiden asianomaisten maiden vienti- ja tuontilakeja. 
  7. Korruption vastaiset lait Sitoudut noudattamaan kaikkia sovellettavia korruption vastaisia lakeja, mukaan lukien lait, jotka kieltävät sääntöjenvastaiset maksut kenellekään korruptiotarkoituksessa näiden ehtojen mukaan. 
  8. Omistusoikeus ja uudelleenkäyttö Palvelujen käyttäminen ei anna sinulle mitään immateriaali- tai muuta omistusoikeutta tai etua palveluun tai käyttämääsi sisältöön. Et saa käyttää palveluissa käytettäviä tuotemerkkejä tai logoja, ellei Oath ole antanut sinulle siihen erillistä kirjallista lupaa. Et saa poistaa, hämärtää tai muuttaa mitään oikeudellisia ilmoituksia, jotka näkyvät palveluissa tai niiden yhteydessä. Ellei sinulla ole nimenomaista kirjallista lupaa, et saa kopioida, muokata, vuokrata, liisata, myydä, jakaa, lähettää, välittää, julkistaa tai tuottaa teoksia, hyödyntää palveluita tai niiden osaa kaupallisiin tarkoituksiin (mukaan lukien sisältö, mainokset, sovellusliittymät ja ohjelmistot). 
  9. Ohjelmiston käyttöoikeus Oath antaa sinulle näiden ehtojen hyväksymisen hetkellä henkilökohtaisen, rojaltivapaan, ei-siirrettävän, ei-siirrettävän, peruuttamattoman ja ei-yksinomaisen käyttöoikeuden, jonka perusteella voit käyttää Oathin tarjoamia ohjelmistoja ja sovellusliittymiä osana palveluja. Tämä käyttöoikeus on annettu vain siihen tarkoitukseen, että voit käyttää ja nauttia Oath tarjoamista palveluista, kuten nämä ehdot ja mahdolliset lisäehdot tai ohjeet sallivat. Et saa takaisinmallintaa tai yrittää purkaa ohjelmiston lähdekoodia, ellei sovellettavissa laeissa kielletä näitä rajoituksia tai ellei sinulla ole nimenomaista kirjallista lupaa. Oathin ohjelmisto voi automaattisesti ladata ja asentaa turva- tai muita päivityksiä ilman etukäteisilmoitusta.
  10. Tuki Jollei toisin nimenomaisesti mainita, Oath ei lupaa tarjota sinulle mitään tukea palveluihin. Jos Oath tarjoaa sinulle tukea, se on Oathin omassa harkinnassa, eikä se tarkoita sitä, että tarjoamme sinulle tukea jatkossakin. 
  11. Maksut Oath pidättää itsellään oikeuden periä maksuja palvelusta (tai mistä tahansa siihen liittyvästä tuesta) niiden käyttöön tai pääsyyn liittyen Oathin harkinnan mukaan riippumatta siitä, ovatko ne olemassa tai eivät. Jos Oath päättää periä maksuja, Oathin maksuehdot ovat voimassa, ja niistä Oath antaa sinulle etukäteen ilmoituksen. 
  12. Palveluiden eri versiot Palvelun eri versiossa saattaa olla erilaisia ominaisuuksia, eivätkä kaikki ominaisuudet ehkä ole käytettävissä maassasi tai alueellasi. Myöskään kaikkia ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla, jos käyttäjä, jonka kanssa olet yhteydessä, käyttää eri versiota palveluista tai käyttää kolmannen osapuolen ohjelmistoja. 
  13. Väärinkäytösten vastaiset toimintatavat Oath kieltää ei-toivottujen sähköpostien tai viestien lähettämisen palveluiden avulla. Et voi palvelujen yhteydessä harjoittaa kaupallista toimintaa ei-kaupallisilla sovelluksilla tai suurella volyymilla ilman Oathin etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Et saa harjoittaa toimintaa, joka häiritsee palveluja tai muiden käyttäjien käyttöä. 
  14. Envrmnt 360 -ehdot USA:n markkinoiden käyttäjät Envrmnt 360 -ehdot koskevat sinua. Ne löytyvät täältä englanniksi ja täältä espanjaksi.   
  15. RSS-syötteet: Jos käytät Oathin tarjoamaa RSS-syötettä (eli Oathin RSS-syötettä), sinulla on ainoastaan oikeus näyttää syötteessä tarjottua sisältöä muokkaamattomana. Lisäksi sinun täytyy kertoa sisällön olevan peräisin Oath-sivustosta sekä linkittää koko lähdeartikkeliin Oath- sivustossa. Et saa poistaa mainintoja siitä, että kyseinen sisältö on peräisin Oathilta, etkä
   linkkejä Oath-sivustoon. Et saa myöskään muokata Oathin RSS-syötteen sisältöä millään muullakaan tavalla.  Et saa sisällyttää mainontaa mihinkään Oathin RSS-syötteeseen. Oath pidättää oikeuden lopettaa mikä tahansa Oathin RSS-syöte milloin tahansa sekä oikeuden vaatia ketä tahansa lopettamaan Oathin RSS-syötteen käyttö milloin tahansa mistä tahansa syystä. Kaikilla Oathin tuotteilla ja palveluilla voi olla lisäksi tarkempia ehtoja Oathin RSS-syötteiden käytölle.
 3. Käyttäjätiliäsi koskevat huomautukset
  1. Tilin tiedot Saatat tarvita tiliä joidenkin palveluiden käyttämiseen. Sinun on varmistettava, että tilitietosi (eli tiedot, jotka annoit kun olet rekisteröitynyt tai tilasit palvelun) ovat edelleen voimassa, täydellisiä, tarkkoja ja totuudenmukaisia. AOL-tilejä lukuun ottamatta kaikki Oath-tilit ovat ei-siirrettävissä, ja kaikki oikeudet niihin päättyvät tilinomistajan kuollessa.
  2. Tiliin pääsy Olet vastuussa kaikesta toiminnasta, joka tapahtuu tililläsi tai tilisi kautta. Suojaa tilisi pitämällä salasana salassa. Älä käytä tilin salasanaa muissa palveluissa. Jos unohdat salasanasi ja muuten se ei muuten voi vahvistaa tiliäsi Oathille, tunnustat ja hyväksyt rajoittamatta lakisääteisiä oikeuksiasi, että tilisi ei ehkä ole käytettävissäsi ja että kaikki tiliin liittyvät tiedot eivät ehkä ole saatavissa. 
  3. Huomautukset Oath voi antaa sinulle ilmoituksia, mukaan lukien palveluilmoitukset ja huomautukset, jotka koskevat näiden ehtojen muuttamista eri tavoilla, mukaan lukien muun muassa sähköposti, tavallinen posti, tekstiviestit tai multimediaviestit, push-viestit tai sovelluksen sisäiset viestit, puhelin tai muut kohtuulliset keinot, jotka tällä hetkellä tunnetaan tai joita myöhemmin kehitetään. Suostut vastaanottamaan nämä ilmoitukset millä tahansa edellä mainituista keinoista. Et ehkä saa ilmoituksia, jos rikot ehtoja kirjautumalla palveluihin luvattomasti. Sinun katsotaan saaneen kaikki ilmoitukset, jotka olisi toimitettu, jos olisit käyttänyt palveluja luvallisella tavalla.
 4. Tietosuoja 

  Oathin tietosuojakeskus selittää, kuinka käsittelemme henkilötietojasi. Käyttämällä palveluja hyväksyt, että Oath voi käyttää tietojasi tietosuojakäytäntöjemme mukaisesti. Käyttämällä ja hyödyntämällä Oathin palveluita havaitset, että personointi on monien palveluiden ytimessä. Voimme tarjota monia näistä palveluista vain henkilökohtaisten tietojesi avulla tarjotessamme yksilöllistä sisältöä ja mainoksia. Oathin tietosuojakeskus antaa lisätietoja siitä, kuinka käsittelemme henkilötietojasi.
 5. Tekijänoikeuksien tai muiden immateriaalioikeuksien loukkausvaatimusten käsittely

  Oath kunnioittaa muiden immateriaalioikeuksia, ja odotamme käyttäjiemme tekevän samoin. Oath voi soveltuvissa olosuhteissa ja harkintansa mukaan poistaa käytöstä, lopettaa ja/tai toteuttaa muita asianmukaisia toimenpiteitä, jotka liittyvät sellaisten käyttäjien tileihin, jotka rikkovat sääntöjä. Jos uskot, että tekijänoikeuksia tai immateriaalioikeuksia on loukattu, noudata ohjeita, jotka on annettu täällä.
 6. Palveluiden sisältö ja käyttöoikeuden myöntäminen Oathille
  1. Sisältö Palveluissamme on sisältöä, joka ei ole Oathin. Tämä sisältö on yksinomaan sen yksikön tai henkilön vastuulla, joka sen tarjoaa. Oath ei ota vastuuta kolmansien osapuolten käyttäytymisestä, mukaan lukien henkilöt tai yksiköt, joiden kanssa käytät palveluja. Monet palveluista mahdollistavat sisällön lähettämisen. Sinä – ei Oath – olet täysin vastuussa kaikesta sisällöstä, jota lähetät, lataat, lähetät sähköpostilla, siirrät tai muulla tavalla tarjoat palvelujen kautta. Voimme poistaa ja kieltäytyä näyttämästä sisältöä, joka rikkoo ehtoja tai sovellettavia lakeja tai määräyksiä, mutta se ei tarkoita sitä, että seuraisimme palveluja tai valvoisimme mitään sisältöä. Käyttämällä palveluja ymmärrät ja hyväksyt, että saatat joutua alttiiksi loukkaaville, sopimattomille tai säädyttömälle sisällölle. 
  2. IP-osoitteen omistusoikeus ja käyttöoikeuden myöntäminen Ellei palvelun erityisissä Oath-tuotteen ehdoissa tai ohjeissa toisin määrätä, kun lataat, jaat tai lähetät sisältöä palveluihin, sinulla säilyy edelleen omistusoikeus kaikkiin kyseisessä sisällössä oleviin immateriaalioikeuksiin, ja annat Oathille maailmanlaajuisen, rojaltittoman, ei-yksinoikeudellisen, jatkuvan, peruuttamattoman, siirrettävän alilisensioitavan oikeuden (a) käyttää, ylläpitää, tallentaa, jäljentää, muokata, valmistaa johdettuja teoksia (kuten käännöksiä, mukautuksia, tiivistelmiä tai muita muutoksia), kommunikoida, julkistaa, esittää julkisesti ja jakaa sisältöä millä tahansa tavoin tai nyt tunnetuilla välineellä, tai välineillä, jotka kehitetään tulevaisuudessa sekä (b) sallia muiden käyttäjien käyttää, jäljentää, jakaa, näyttää julkisesti, valmistaa johdettuja teoksia ja esittää julkisesti sisältöäsi palvelujen kautta, kuten näiden palveluiden toiminnallisuus voi sallia (esim. käyttäjien blogissa sisältösi uudelleen julkaisemista, uudelleen lähettämistä ja lataamista varten). Osassa palveluita, voi olla erityisiä ehtoja tai asetuksia, jotka mahdollistavat kyseisissä palveluissa lähetetyn sisällön eri käyttötarkoituksen. Sinulla on oltava tarvittavat oikeudet kohdan 6 (b) mukaisen käyttöoikeuden myöntämiseen mille tahansa sisällölle, jota lataat, jaat tai lähetät palveluihin. 
 7. Palvelujen muuttaminen ja lopettaminen, tilien lopettaminen
  1. Kehitämme, muutamme ja parannamme palveluita jatkuvasti. Ellei alueesi kohdalla toisin mainita kohdassa 14, voimme ilman erillistä ilmoitusta lisätä tai poistaa toimintoja tai ominaisuuksia, luoda palveluihin uusia rajoituksia tai keskeyttää tai lopettaa palvelun väliaikaisesti tai pysyvästi. 
  2. Voit lopettaa palveluiden käyttämisen koska tahansa. Voit peruuttaa ja poistaa AOL-tilisi koska tahansa tästä ja voit peruuttaa ja poistaa Yahoo-tilisi tästä. Lisätietoa saat ohjesivustosta. 
  3. Jollei alueesi osalta toisin mainita kohdassa 14, voimme tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää tai lopettaa tilisi tai asettaa rajoituksia tai rajoittaa pääsyäsi palveluun osittain tai kokonaan koska tahansa ilman erillistä ilmoitusta ja mistä tahansa syystä, mukaan lukien muun muassa näiden ehtojen rikkomisen, tuomioistuimen päätökseen tai käytön puutteen takia.
  4. Jos tilisi lopetetaan, tilisi käyttöoikeus, salasana ja kaikki siihen liittyvät tiedot, tiedostot ja sisältö voidaan hävittää ja käyttäjätunnuksesi voidaan kierrättää muiden käyttäjien käytettäväksi. Jos kyseessä on maksullinen palvelu, tutustu Oathin maksuehtoihin, jotka löytyvät täältä.
 8. Takuumme ja vastuuvapauslausekkeemme
  1. OATH, SEN EMOYHTIÖT, TYTÄRYHTIÖT, TOIMIJAT, VIRKAMIEHET, JOHTAJAT, TYÖNTEKIJÄT, ALIHANKKIJAT, AGENTIT, KUMPPANIT, KÄYTTÖOIKEUDEN MYÖNTÄJÄT JA JAKELIJAT (YHTEISELTÄ NIMELTÄÄN "OATH-YKSIKÖT") EIVÄT LAIN SALLIMASSA LAAJIMMASSA MERKITYKSESSÄ ANNA MITÄÄN ESITYKSIÄ, LUPAUKSIA TAI ILMOITETTUJA TAI OLETETTUJA TAKUITA PALVELUISTA. TARJOAMME PALVELUMME SELLAISENAAN, KAIKKINE  VIRHEINEEN JA SELLAISENAAN SAATAVANA. PALVELUJEN SEKÄ NIIDEN SISÄLLÖN KÄYTTÖ TAPAHTUU OMALLA RISKILLÄ, EMMEKÄ ESITÄ, LUPAA TAI TAKAA, ETTEI PALVELU KESKEYDY, TARJOAAN AJALLAAN, TURVALLISESTI JA VIRHEETTÄ. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ MITÄÄN TIEDONSIIRTOA INTERNETIN TAI TALLENNUSVÄLINEIDEN VÄLILLÄ EI VOIDA TAATA TURVALLISEKSI, JA OATH SANOUTUU NIMENOMAISESTI IRTI KAIKISTA ILMOITETUISTA TAI OLETETUISTA TAKUISTA TÄSSÄ SUHTEESSA. EMME ANNA MITÄÄN SITOUMUKSIA, LUPAUKSIA TAI TAKUITA PALVELUJEN SISÄLLÖSTÄ TAI PALVELUSTA LINKITETYSTÄ SISÄLLÖSTÄ, ANTAMASTAMME TUESTA, PALVEUIDEN ERITYISTOIMINNOISTA, TIETOTURVASTA TAI PALVELUN LUOTETTAVUUDESTA, LAADUSTA, TARKKUUDESTA, SAATAVUUDESTA TAI SOPIVUUDESTA TARKOITUKSIISI, TIETTYJEN TUOTTEIDEN TARJOAMISESTA TAI TIETTYJEN TULOSTEN SAAVUTTAMISESTA. 
  2. JOTKUT LAINKÄYTTÖALUEET ANTAVAT TIETTYJÄ EPÄSUORIA TAKUITA, KUTEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA. SANOUDUMME IRTI SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA KAIKISTA EPÄSUORISTA JA VARSINAISISTA TAKUISTA PALVELUITA KOSKIEN. 
 9. Vastuuvapauden rajoitukset 

  HYVÄKSYT SOVELLETTAVAN LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMISSA RAJOISSA JA YMMÄRRÄT, ETTÄ OATH-YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA SEURAAVISTA: EPÄSUORAT, ERITYISET, SATUNNAISET, VÄLILLISET TAI MUUT VAHINGOT, ESIMERKINOMAISET TAI VÄLILLISET VAHINGOT, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT NÄIHIN PALVELUJENKÄYTTÖEHTOIHIN. OATH-YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN MENETETYISTÄ VOITOISTA, TUOTOISTA, MENETETYISTÄ LIIKETOIMINTAMAHDOLLISUUKSISTA, ARVONALENTUMISESTA, MUKAAN LUKIEN HENKILÖTIETOJEN OLETETUT MENETYKSET JA ARVONALENEMISET TAI MUUT MENETYKSET, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT NÄIHIN EHTOIHIN TAI PALVELUIDEN KÄYTTÖÖN MUKAAN LUKIEN MUUN MUASSA TAPPIOT, JOTKA JOHTUVAT TAI LIITTYVÄT SEURAAVIIN: PALVELUJEN YLLÄPITÄMIEN TAI TOIMITTAMIEN TIETOJEN POISTAMINEN, MUUTOKSET, TOIMITUKSEN EPÄONNISTUMISET TAI TALLENNUSONGELMAT, TILIN RAJOITTAMINEN, PERUUTTAMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN; TIETOJEN LATAUS TAI JAKAMINEN, MUKAAN LUKIEN HENKILÖTIEDOT, PALVELUJEN KAUTTA; LUVATON TILISI KÄYTTÖ TAI PALVELUIDEN VÄLITTÄMÄ TAI SÄILYTTÄMÄ DATA,  PALVELUJEN TAI KOLMANSIEN OSAPUOLIEN ULKOPUOLISILLE SIVUILLE TAI TOIMIJOILLE JOHTAVAT LINKIT; TEHTÄVÄT TAI OSALLISTUMISET PALVELUSSA OLEVAN TAI SIELTÄ LÖYDETTYJEN MAINOSTAJIEN KAMPANJOISSA,  TAI KAIKKI TUOTTEET TAI PALVELUT, JOITA NÄMÄ MAINOSTAJAT MYYVÄT. OATH-YKSIKÖT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MUIDEN AIHEUTTAMISTA ONGELMISTA, KOLMANSIEN OSAPUOLIEN VÄÄRISTÄ TAI LAITTOMISTA TOIMISTA TAI LUONNONMULLISTUKSISTA. RAJOITUKSET JA POIKKEUKSET NÄIHIN EHTOIHIN OVAT VOIMASSA RIIPPUMATTA SIITÄ, ONKO OATH OLLUT TIETOINEN TAI OLISIKO SEN PITÄNYT OLLA TIETOINEN TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA.

  LAIN SALLIMISSA MÄÄRIN JA VAIKKA KOHDASSA 14 OLISI MUUTA ILMOITETTU, OATH-YKSIKÖT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERIMIELISYYKSISTÄ, JOTKA SYNTYVÄT NÄISTÄ EHDOISTA TAI PALVELUISTA SUUREMMALLA SUMMALLA KUIN PALVELUISTA MAKSAMASI HINTA ON.
 10. Palaute

  Hyväksyt, että Oath saa käyttää mitä tahansa antamaasi suositusta, ajatusta, ehdotusta, palautetta tai muuta panosta ("Palaute"), joka liittyy tuotteisiin, palveluihin, verkkosivustoihin, sovelluksiin tai tekniikkaan ilman ilmoitusta, rajoituksia tai korvauksia, ja sinä luovut (tai suostut olemaan täytäntöönpanematta) kaikista tulevaisuudessa mahdollisesti olevista oikeuksista (ml. moraaliset ja vastaavat oikeudet) kaikissa palautteissa.
 11. Maksulliset palvelut ja laskutus Ellei käyttämiesi palvelujen lisäehdoissa ole muuta ilmoitettu, tämän kohdan 11 säännöt koskevat sinua.
  1. Tarjoamme tuotteita ja tilauksia maksusta (maksulliset palvelut). Näihin maksullisiin palveluihin sovelletaan ylimääräisiä ehtoja, joihin suostut, kun rekisteröidyt maksullisen palvelun käyttäjäksi näillä ehdoilla. Jos rekisteröidyt maksulliseen palveluun, sinun on määritettävä maksutapa ja annettava meille tarkat laskutus- ja maksutiedot. Sinulla on jatkuvasti velvollisuus pitää tiedot ajan tasalla. Monet maksulliset palvelut edellyttävät Yahoo- tai AOL-tunnusta tai muuta Oath-tunnusta. Jos olet AOL Dial-Up -asiakas, tutustu lisäehtoihin tästä
  2. Seuraavat tärkeät ehdot koskevat kaikkia maksullisia palveluitamme.
   1. Kolmannen osapuolen tuotteet Jos maksulliset palvelut sisältävät kolmannen osapuolen tuotteita, ymmärrät ja suostut siihen, että ostat ja käytät palvelua, jota koskevat kolmannen osapuolen palveluehdot ja tietosuojatiedot, jotka tulee lukea huolellisesti ennen ehtojen hyväksymistä.
   2. Maksut Ilmoitat olevasi vähintään vähimmäisiän saavuttanut, jota edellytetään juridisen sopimuksen tekemiseen. Sitoudut maksamaan meille kaikista maksullisista palveluista, joista olet ostanut meiltä, samoin kuin kaikista muista tilisi aiheuttamista maksuista, mukaan lukien sovellettavat verot ja maksut Olet vastuussa kaikista tilisi aiheuttamista maksuista, myös ostoksista, jotka olet tehnyt itse tai jotka joku muu on tehnyt käyttäessään tiliäsi tai muita linkitettyjä tai alitilejä (mukaan lukien kaikki henkilöt, joilla on epäsuora, tosiasiallinen tai ilmeinen lupa) tai kuka tahansa, joka on saanut käyttöoikeuden tilisi, koska et ole pystynyt suojaamaan tunnistetietojasi. 
   3. Maksutavat Annat meille luvan käyttää määritettyä maksutapaa näille maksuille ja pyydät meitä käyttämään tätä maksutapaa tai, jos tämä epäonnistuu, käyttämään mitä tahansa muuta maksutapaa, jonka olet määrittänyt tietoihisi, vaikka olisimme saaneet sen muiden maksullisten palveluiden yhteydessä. Olet vastuussa kaikista maksuista myös, vaikka maksutapa hylkäytyisi. Hyväksyt ja ohjaat meitä säilyttämään kaikki tiedot tilisi yhteydessä olevista maksutavoista. Voimme tuoda antamasi maksutiedot ennen ostostasi ja tarjota mahdollisuuden käyttää näitä maksutietoja uuden tuotteen ostamisen yhteydessä. Voit antaa meidän käyttää päivitettyjä tietoja maksutapasi ilmoittajalta kaikkien hyväksyttyjen korttien käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. Voimme joissakin tapauksissa edelleen jatkaa veloitusta maksutavalla viimeisen voimassaolopäivän jälkeen harkintamme mukaan ja edellyttää maksunkäsittelijän tai pankin hyväksyntää. Lisämaksuja voidaan soveltaa, jos käytät tiettyjä maksutapoja, kuten maksua shekki- tai säästötililtäsi.
   4. Maksuehdot Maksullisista palveluista voidaan veloittaa etukäteen, päivittäin, kuukausittain, vuosittain kertakorvauksena tai muulla perusteella ilmoitettujen ehtojen mukaisesti, kunhan tilauksesi on aktiivinen, vaikka et olisi ladannut tai käyttänyt palvelua tai verkkotiliäsi.
   5. Automaattinen uusiminen Käytämme useiden maksullisten palvelujemme automaattista uusimista. Kun maksupalvelun tilaus päättyy, uusimme automaattisesti tilauksesi ja veloitamme luottokorttia tai käytämme muuta maksutapaa, jonka olet antanut meille, paitsi jos peruutat tilauksesi vähintään 48 tuntia ennen kyseisen jakson päättymistä. Jollei kohdassa 14 toisin mainita, tilauksesi uusitaan automaattisesti senhetkisellä hinnalla kampanja- ja alennushinnat vähennettyinä. Voimme oman harkintamme mukaan lähettää maksuja maksutavan mukaan erikseen tai yhdistää maksuja joidenkin muiden maksullisten palvelujen kanssa.
   6. Petoksilta suojautuminen Voimme ryhtyä toimiin varmistaaksemme meille antamiesi luottokorttitietojen oikeellisuuden, mukaan lukien alle 1,00 dollarin summien veloitukset luottokortilta ja välittömästi tehdyt hyvitykset. Valtuutat meidät toimimaan näin varmentamis- ja petostentorjuntatarkoituksissa.
   7. Ilmainen kokeilu Voimme tarjota sinulle ilmaisia kokeiluja, jotta voit kokeilla maksullista palvelua veloituksetta ("maksuton kokeilu"). Jollei toisin mainita ja jos et peru tilaustasi ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä, veloitamme tilausmaksut silloin voimassa olevalla hinnalla. Palvelusta veloitetaan edelleen, kunnes tilaus peruutetaan. Jos et ole tyytyväinen tiettyyn maksulliselle palveluun, sinun on peruutettava tilaus ennen ilmaisen kokeilujakson päättymistä maksujen välttämiseksi. Pidätämme itsellämme oikeuden rajoittaa käytön yhteen maksuttomaan kokeiluun ja estää ilmaisen kokeilun ja uiden tarjouskampanjoiden yhdistämisen.
   8. Ei palautuksia Kaikki maksut eivät ole palautettavissa, ellei rekisteröitymisen yhteydessä hyväksytyissä ehdoissa toisin sovita, ellei alueesi osalta kohdassa 14 tai jäljempänä toisin mainita.
   9. Päättyminen. Voimme harkintamme mukaan muuttaa, keskeyttää tai lopettaa maksullisen palvelun kokonaan tai osittain ilman ennakkoilmoitusta, mukaan lukien pääsy tukipalveluihin, sisältöön ja tähän liittyviin maksullisiin palveluihin sillä edellytyksellä, että asianmukainen palautus kohdistuu määrättyyn, mutta ei enää voimassa olevaan ehtoon. Voit koska tahansa lopettaa maksullisen palvelun käytön koska tahansa kirjautumalla tilillesi ja päättämällä tilauksen.
   10. Muutokset maksuissa ja laskutustavassa Voimme muuttaa maksujamme ja laskutustapaa koska tahansa. Ilmoitamme hinnannoususta vähintään kolmekymmentä (30) päivää etukäteen. Sovellettavan lain mukaan (i) jos et ole samaa mieltä ehdotetuista muutoksista, ainoa keino on peruuttaa maksullinen palvelusi ennen hinnanmuutoksen voimaantuloa ja (ii) palvelun jatkuva käyttö tai tilaaminen hinnanmuutoksen jälkeen tarkoittaa, että sitoudut maksamaan palvelun uuden hinnan. 
   11. Rikkomukset 30 päivän kuluttua maksamattomien maksujen päivämäärästä maksullinen palvelusi katsotaan päättyneeksi, ja voimme lopettaa tai keskeyttää tilisi ja maksullisen palvelun maksuhäiriöiden vuoksi. Olet vastuussa kaikista maksuista, mukaan lukien asianajaja- ja perintämaksut, jotka ovat aiheutuneet pyrkimyksestämme kerätä sinulta jäljellä olevat maksut.
   12. 90 päivän irtisanomisaika Sinun on ilmoitettava meille kaikista laskutusongelmista tai poikkeavuuksista 90 päivän kuluttua siitä, kun ne näkyvät maksutapaotteessa. Jos et tuo ongelmia esiin 90 päivän kuluessa, ole samaa mieltä siitä, että luovut oikeudesta kiistää tällaiset ongelmat tai erimielisyydet.
 12. Lisätietoja käyttöehdoista
  1. Kolmannen osapuolen edunsaajat ja ristiriidat Oathin ja sinun välistäsi suhdetta hallitaan näillä käyttöehdoilla. Ne eivät muodosta kolmannelle osapuolelle  edunsaajan oikeuksia.  Jos tässä asiakirjassa olevien ehtojen ja tiettyyn Palveluun liittyvien lisäehtojen välillä ilmenee ristiriita tai epäjohdonmukaisuus, lisäehdot koskevat vain kyseistä ristiriitaa tai epäjohdonmukaisuutta.
  2. Käyttöehtojen muutokset Ellei alueestasi toisin mainita kohdassa 14, voimme muuttaa ehtoja ajoittain. Ellemme toisin ilmoita, muutokset tulevat voimaan sinä päivänä, jona ne on julkaistu tällä sivulla tai muulle sivulle. Tarkista käyttöehdot säännöllisesti. Ilmoitamme (edellä olevan kohdan 3 c mukaisesti) olennaisista muutoksista. 
  3. Palvelujen jatkuva käyttö Voit lopettaa palvelujen käytön milloin tahansa, mutta palvelun jatkuva käyttö tai tilaaminen muutosten voimaantulopäivämäärän jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt muutetut ehdot. 
  4. Ehdoista luopuminen Jos Oath ei käytä tai valvoa näiden ehtojen mukaisia oikeuksia tai määräyksiä, se ei merkitse tällaisista oikeuksista tai määräyksistä luopumista. Jos näiden käyttöehtojen jokin määräys (tai osa siitä) todetaan pätemättömäksi, Oathin ja sinun on silti noudatettava määräyksiä, ja näiden käyttöehtojen muut määräykset ovat täysin voimassa. 
  5. Oathin oikeussiirto Oath voi vapaasti siirtää nämä käyttöehdot ja kaikki niihin sisältyvät tai viittaavat asiakirjat (mukaan lukien kaikki oikeudet, käyttöoikeudet ja velvoitteet, jotka johtuvat siitä tai niistä), kokonaan tai osittain ja ilman erillistä ilmoitusta mistä tahansa syystä, mukaan lukien sisäiset uudelleenjärjestelyt (esimerkiksi fuusioit tai selvitystila).
 13. Palveluntarjoaja 
  1. Palveluja tarjoaa yritys, joka tarjoaa palveluja alueellasi kohdan 14.13 ("Sovellettava Oath-yritys”) mukaisesti lukuun ottamatta jäljempänä kohdassa 13 (b) esitettyjä palveluja. Kaikkia palveluja tai ominaisuuksia ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa tai kaikilla alueilla. Palveluiden eri versiot saattavat sisältää erilaisia ominaisuuksia. 
  2. Seuraavat palvelut tarjotaan sinulle samasta Oath-yrityksestä kaikkialla maailmassa:
   1. Tämän kohdan 13 b (i) palveluista annetut määräykset kohdassa 14.2 (Yhdysvallat) ovat voimassa. 
    1. Oath Inc. tarjoaa seuraavat palvelut:
     1. Engadget (ellei osiossa 14 muuta määritetä)
     2. TechCrunch (ellei osiossa 14 muuta määritetä)
     3. Rivals
     4. Yahoo View
     5. Yahoo Developer Network
     6. Tanda by Yahoo Finance
    2. Oath (Americas) Inc. tarjoaa seuraavat palvelut:
     1. AOL On. 
     2. Gemini
    3. Yahoo Fantasy Sports LLC tarjoaa seuraavat palvelut:
     1. USA:n markkinoiden Päivittäinen Fantasy
     2. USA:n markkinoiden Fantasy Cash -liigat
     3. USA:n markkinoiden Fantasy Pro -liigat
    4. Muut Fantasy Urheilu -palvelut tarjoaa Oath Inc. 
    5. Style Me Pretty -sisällön tarjoaa Style Me Pretty, LLC.
    6. Ryot Studio -sisällön tarjoaa TheHuffingtonPost.com Inc. 
    7. Flurry-sisällön tarjoaa Flurry, Inc. 
   2. Yahoo Cricket -sisällön tarjoaa Yahoo India Private Limited. 
 14. Sopimuspuoli, sovellettavan lainsäädännön valinta, riita-asioiden ratkaisupaikka ja muut paikalliset ja alueelliset määräykset
  1. Yllä olevasta kohdasta 13 löytyy käyttämiesi palveluiden tarjoaja. Kyseessä on sama palveluntarjoaja, jonka kanssa olet tehnyt palveluista sopimuksen. Sovellettavan lainsäädännön valinta, riitojen ratkaiseminen, tietyt määritellyt ehdot (mukaan lukien sovellettava Oath-yhtiö) ja muut tärkeät alueeseen liittyvät määräykset ovat kohdassa 14. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä asiakaspalveluun käyttämällä alla mainittuja alueita koskevia yhteystietoja.

ALUEIDEN PIKAVALINTA
Pohjois- ja Etelä-Amerikka
Aasian-Tyynenmeren alue
Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

 1. Yhdysvallat (us): 
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: 
    1. Yahoo-haun kohdalla sovellettava Oath-yhtiö on Oath Holdings Inc. (Osoite: 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089).
    2. Kaikkien muiden palveluiden kohdalla sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166). 
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. SITOVA VÄLIMIESSOPIMUS VÄLIMIESSOPIMUS KÄYTTÄJILLE USA:SSA. SINÄ JA OATH SOVITTE MOLEMMAT SIITÄ, ETTÄ KAIKKI ERIMIELISYYDET, RISTIRIIDAT TAI KANTEET, JOTKA SYNTYVÄT MISTÄ NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN KOHDASTA TAI MISTÄ TAHANSA PALVELUSTA JOTKA SAAT MEILTÄ (TAI MUULTA TÄLLAISIA PALVELUITA MAINOSTAVALTA), MUKAAN LUKIEN RISTIRIIDAT SINUN JA TYÖNTEKIJÖIDEMME TAI AGENTTIEN VÄLILLÄ (“RIIDAT”), RATKAISTAAN YKSITELLEN VÄLIMIESMENETTELYLLÄ TAI VOUTIOIKEUDESSA. YMMÄRRÄT, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, VÄLIMIESMENETTELY TAI VOUTIOIKEUS ON AINOA JA YKSISELITTEINEN RATKAISU RATKAISEMAAN KAIKKI RIIDAT VÄLILLÄMME. YMMÄRRÄT MYÖS, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, SINÄ JA OATH LUOVUTTE OIKEUDESTA NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMEEN TAI VALAMIEHISTÖLLE (LUKUUN OTTAMATTA ASIOITA, JOITA VOI KÄSITELLÄ VOUTIOIKEUDESSA) JA ETTÄ SINÄ JA OATH LUOVUTTE OIKEUDESTA JATKAA MITÄÄN TOIMIA TAI MUITA VAATIMUKSIA. VAIKKA VÄLIMIESMENETTELYT SAATTAVAT OLLA ERILAISIA KUIN TUOMIOISTUIMESSA, VÄLIMIES VOI TUOMITA TAI VAPAUTTAA SAMOISTA VAHINGOISTA KUIN TUOMIOISTUIN,  JA VÄLIMIEHEN ANTAMA TUOMIO VOIDAAN VIEDÄ JA VAHVISTAA MISSÄ TAHANSA TUOMIOISTUIMESSA, JOLLA ON TOIMIVALTA SEN KÄSITTELEMISEKSI. OSAPUOLET YMMÄRTÄVÄT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ PAKOLLISTA VAATIMUSTA HEILLÄ ON OIKEUS SAATTAA ASIAN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JA SAADA OIKEUDENKÄYNTI. HE YMMÄRTÄVÄT LISÄKSI, ETTÄ JOISSAKIN TAPAUKSISSA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMEN KUSTANNUKSET VOIVAT YLITTÄÄ KORVAUKSET JA SELVILLESAAMISOIKEUS VOI OLLA RAJOITETUMPAA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMESSA KUIN TUOMIOISTUIMESSA. Hyväksymme myös seuraavan:
   1. Ilmoitus erimielisyydestä Jos joko sinä tai Oath hakee välimiesmenettelyä näiden ehtojen mukaisesti, välimiesmenettelyä hakevan osapuolen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään 30 päivää ennen välimiesmenettelyn aloittamista. Ilmoitus Oathille tulee lähettää joko postitse osoitteella Oath, Attn: Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089; tai disputes@oath.com. Ilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteeseesi ja katuosoitteeseesi, jos sellainen on annettu ja joka Oathilla on ollut hallussaan ilmoituksen lähettämishetkellä. Ilmoituksessa on kuvattava vaatimuksen luonne ja haettava hyvitys. Jos emme pysty ratkaisemaan riita-asiaa 30 päivän kuluessa, jompikumpi osapuoli voi sitten hakea välimiesmenettelyyn. 
   2. Välimiesmenettely Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Federal Arbitration Act -lakia. Lukuun ottamatta pieniä vaatimuksia tuomioistuimissa, kaikki riidat ratkaistaan välimiesmenettelyllä, jonka hallinnoi American Arbitration Association ("AAA"). AAA soveltaa kaupallista välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä välimiesmenettelyyn näiden ehtojen mukaisesti, ellei olet yksityishenkilö ja käytät palveluja henkilökohtaisessa tai kotitalouskäytössä, jolloin voimassa ovat AAA:n Kuluttajien välimiesmenettelysäännöt (lukuun ottamatta sääntöjä tai menettelyjä, jotka koskevat ryhmäkanteita). Saat menettelytapoja (mukaan lukien välimiesmenettelyn aloittaminen) koskevat säännöt ja maksutiedot AAA:sta (www.adr.org). Nämä ehdot ovat voimassa silloin, jos ne ovat ristiriidassa AAA:n kaupallisen välimiesmenettelyn sääntöjen tai kuluttajavalitussääntöjen kanssa. 
   3. Voutioikeus VAIHTOEHTONA VÄLIMIESMENETTELYLLE VOIT HAKEA HENKILÖKOHTAISTA KÄSITTELYÄ ASUINMAASI (TAI LIIKETOIMINTAPAIKKASI TAI YRITYKSEN KOTOIPAIKAN) VOUTIOIKEUDESSA TAI SANTA CLARAN PIIRIKUNNASSA KALIFORNIASSA EDELLYTTÄEN, ETTÄ RIITA TÄYTTÄÄ VOUTIOIKEUDEN VAATIMUKSET.
   4. Välimiestuomioistuimen sijainti Ellette sinä ja Oath toisin sovi, välimiesmenettely on suoritettava tai voutioikeutta koskeva hakemus on jätettävä ensisijaisessa asuinmaassa tai Kalifornian Santa Claran piirikunnassa. 
   5. Välimiesoikeuden maksut ja kulut Korvaamme kaikki arkistointimaksut, jotka AAA veloittaa sinulta riita-asioiden välimiesmenettelystä. Jos annat meille allekirjoitetun kirjallisen ilmoituksen siitä, että et voi maksaa arkistointipalkkiota, maksamme maksun suoraan AAA:lle. Jos välimiesmenettely jatkuu, maksamme myös myöhemmin veloitettavat hallinnolliset ja välimiespalkkiot. 
   6. Sovintosopimustarjous Voimme, mutta emme ole velvollisia tekemään kirjallista sovintosopimustarjousta milloin tahansa ennen välimiesmenettelyä tai sen aikana. Minkä tahansa selvitysmaksun määrää tai ehtoja ei saa paljastaa välimiehelle, ellei välimies anna korvausta vaatimuksesta. Jos et hyväksy tarjousta ja välimiehet tarjoavat sinulle rahaa, joka on enemmän kuin tarjouksemme, mutta alle 5 000 dollaria, suostumme: (a) maksamaan 5 000 dollaria alhaisemman  summan sijaan, (b) maksamaan kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut ja (c) korvaamaan välimiesmenettelyä koskevat arkistointimaksut ja välimiespalkkiot, jotka aiheutuvat riita-asiasi välimiesmenettelystä. Jos välimies myöntää sinulle yli 5000 dollaria emmekä haasta summaa, maksamme sinulle myönnetyn summan.
   7. Ositettavuus Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että jokin tämä sopimuksen osista ei ole toimeenpanokelpoinen, tuomioistuimen on muutettava sopimusta siinä määrin kuin toimeenpanokelvottomien kohtien suhteen tarpeen,  ja osapuolet sovittelevat riitojaan viittaamatta toimeenpanokelvottomiin osiin. Jos kuitenkin jostain syystä alla alakohdassa 14.2 c esitettyä ryhmäkanteesta luopumista ei voida panna täytäntöön osittain tai kokonaan, sopimusta koskeva välimiesmenettely ei koske kyseistä riitaa tai sen osaa. Kaikki ryhmäkanteen toimeenpanokelvottomiksi tuomitut riidat voidaan käsitellä vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa, mutta muu osa välimiessopimuksesta on sitova ja täytäntöönpanokelpoinen. Epäselvyyksien ja epävarmuuksien välttämiseksi osapuolet eivät suostu ryhmäkannevälimiesmenettelyyn mihinkään toisten puolesta tehtyihin vaateiden välimiesmenettelyyn.
  3. RYHMÄKANNE KÄYTTÄJILLE YHDYSVALLOISSA. NÄMÄ EHDOT EIVÄT SALLI RYHMÄKANTEITA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMEEN, VAIKKA AAA-MENETTELYT TAI -MÄÄRÄYKSET NIIN TEKISIVÄTKIN. RIIPPUMATTA MISTÄÄN MUISTA EHTOJEN SÄÄNNÖSTÄ, VÄLIMIES VOI MYÖNTÄÄ RAHAA TAI KIELTOMÄÄRÄYKSEN VAPAUTUKSEN AINOASTAAN YKSITTÄISEN OSAPUOLEN EDUKSI, JOKA SITÄ HAKEE JA VAIN SIINÄ MÄÄRIN, KUN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TUON OSAPUOLEN YKSITTÄISEN VAATEEN OSALTA. NÄIDEN EHTOJEN MUKAISTA VÄLIMIESMENETTELYÄ EI VOIDA SUORITTAA, YLLÄPITÄÄ TAI RATKAISTA RYHMÄKANTEEN PUOLESTA, YKSITYISTÄ SYYTTÄJÄN AVULLA TAI MISSÄÄN EDUSTUSOMINAISUUDESSA. MYÖSKÄÄN YKSIKKÄISIÄ KÄSITTELYJÄ EI VOIDA YHDISTÄÄ ILMAN  KAIKKIEN OSAPUOLTEN SUOSTUMUSTA. KAIKKI TÄMÄN KAPPALEEN TOIMEENPANOSTA JA TULKINNASTA SYNTYVÄT KYSYMYKSET RATKAISTAAN TUOMIOISTUIMESSA, EI VÄLIMIEHEN TAHOLTA.
  4. KANNE VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KÄYTTÄJILLÄ YHDYSVALLOISSA. JOS ERIMIELISYYS MISTÄÄN SYYSTÄ ETENEE TUOMIOISTUIMEEN VÄLIMIESOIKEUDEN SIJAAN, SINÄ JA OATH HYVÄKSYTTE, ETTÄ VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIÄ EI TULE. SINÄ JA OATH LUOVITTE EHDOITTA OIKEUDESTANNE VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKISSA KÄSITTELYSSÄ JA VASTAKANTEISSA, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN. RIITATILANTEESSA TÄTÄ KOHTAA VOIDAAN TÄYDENTÄÄ OSOITTAMAAN KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUOMIOISTUIMEN KÄSITTELYYN.
  5. Sovellettavan lainsäädännön valinta Nämä ehdot ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet, olivat ne syntyneet sopimuksesta, vahingossa tai muulla tavoin, ovat New Yorkin osavaltion lakien alaisia ristiriitaohjeesta riippumatta. Osapuolet eivät missään tapauksessa voi esittää vaatimuksia toisiltaan toisen lainkäyttövallan nojalla. 
  6. Foorumi Jos jossakin syystä jokin riita jatkuu tuomioistuimessa eikä välimiesmenettelyn kautta, kaikki tällaiset näihin ehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät riidat (teosta riippumatta) tai sinun ja Oathin väliseen suhteeseen liittyvät riidat käsitellään yksinomaan tuomioistuimissa, joiden toimipaikka on New Yorkin New York tai Yhdysvaltojen New Yorkin eteläisen alueen käräjäoikeudessa. Näissä tapauksissa sinä ja Oath sovitte toimittavanne henkilökohtaisen toimivaltanne New Yorkin New Yorkissa tai New Yorkin eteläisessä piirissä sijaitsevien tuomioistuinten tuomiovaltaan ja suostutte luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten toimintaa tällaisissa tuomioistuimissa.
  7. Asiakastuki Alla on annettu linkit asiakastukeen. 
   1. AOL-tuotteiden asiakastuki
   2. ACCT-Asiakastuki muille tuotteille (englanti)
   3. Asiakastuki muille tuotteille (espanja)
  8. Yhteisön ohjeet Oath-yhteisöä koskevat ohjeet on annettu alla:
   1. English version
   2. Spanish version
  9. Palvelut ovat "kaupallisia tietokoneohjelmia" ja "kaupallisia nimikkeitä”, koska näitä termejä käytetään liittovaltion hankintamenettelyjärjestelmässä ja Yhdysvalloissa oikeudet ovat vain niitä oikeuksia, jotka myönnetään kaikille muille loppukäyttäjille näiden ehtojen mukaisesti, eivätkä ne ylitä FAR 52.227-19:ssa määriteltyjä vähimmäisoikeuksia.
  10. Tekstitys Oath noudattaa sovellettavia liittovaltion viestintäkomission sääntöjä ja sääntöjä, jotka koskevat videosisällön tekstitystä. Osoitteesta https://policies.yahoo.com/us/en/yahoo/cc/index.htm saat lisätietoa ja siellä voit ilmaista huolesi tai tehdä valituksen Yahoo-verkon kautta käyttöön saatavasta videosisällöstä.
  11. New Jerseyssä sovelletaan kaikkia kohdassa 9 mainittuja vastuuta koskevia rajoituksia, paitsi että näissä ehdoissa ei suljeta pois tai rajoiteta vastuuta tahallisista vahingoista, tahallisista teoista, törkeästä laiminlyönnistä tai lainvastaisen velvollisuuden rikkomisesta. 
  12. Sitoudut olemaan käyttämättä palveluita antaaksesi materiaali- tai resurssitukea (tai piilottaaksesi tai peittääksesi materiaalisen tuen tai resurssien luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistusta) mille tahansa organisaatiolle, jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt ulkomaiseksi terroristiorganisaatioksi maahanmuutto- ja kansalaisuuslain pykälän 219 mukaisesti.
 2. Argentiina (ar), Chile (cl), Kolumbia (co), Meksiko (mx), Peru (pe) ja Venezuela (ve): 
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: Oath Hispanic Americas LLC (osoite: One Alhambra Plaza, 8th Floor, Coral Gables, FL 33134)
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. SITOVA VÄLIMIESSOPIMUS SOPIMUS VÄLIMIESOIKEUDEN KÄYTÖSTÄ SINÄ JA OATH SOVITTE MOLEMMAT SIITÄ, ETTÄ KAIKKI ERIMIELISYYDET, RISTIRIIDAT TAI KANTEET, JOTKA SYNTYVÄT MISTÄ NÄIDEN KÄYTTÖEHTOJEN KOHDASTA TAI MISTÄ TAHANSA PALVELUSTA JOTKA SAAT MEILTÄ (TAI MUULTA TÄLLAISIA PALVELUITA MAINOSTAVALTA), MUKAAN LUKIEN RISTIRIIDAT SINUN JA TYÖNTEKIJÖIDEMME TAI AGENTTIEN VÄLILLÄ (“RIIDAT”), RATKAISTAAN YKSITELLEN VÄLIMIESMENETTELYLLÄ TAI VOUTIOIKEUDESSA. YMMÄRRÄT, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, VÄLIMIESMENETTELY TAI VOUTIOIKEUS ON AINOA JA YKSISELITTEINEN RATKAISU RATKAISEMAAN KAIKKI RIIDAT VÄLILLÄMME. YMMÄRRÄT MYÖS, ETTÄ HYVÄKSYMÄLLÄ NÄMÄ EHDOT, SINÄ JA OATH LUOVUTTE OIKEUDESTA NOSTAA KANNE TUOMIOISTUIMEEN TAI VALAMIEHISTÖLLE (LUKUUN OTTAMATTA ASIOITA, JOITA VOI KÄSITELLÄ VOUTIOIKEUDESSA) JA ETTÄ SINÄ JA OATH LUOVUTTE OIKEUDESTA JATKAA MITÄÄN TOIMIA TAI MUITA VAATIMUKSIA. VAIKKA VÄLIMIESMENETTELYT SAATTAVAT OLLA ERILAISIA KUIN TUOMIOISTUIMESSA, VÄLIMIES VOI TUOMITA TAI VAPAUTTAA SAMOISTA VAHINGOISTA KUIN TUOMIOISTUIN,  JA VÄLIMIEHEN ANTAMA TUOMIO VOIDAAN VIEDÄ JA VAHVISTAA MISSÄ TAHANSA TUOMIOISTUIMESSA, JOLLA ON TOIMIVALTA SEN KÄSITTELEMISEKSI. OSAPUOLET YMMÄRTÄVÄT, ETTÄ ILMAN TÄTÄ PAKOLLISTA VAATIMUSTA HEILLÄ ON OIKEUS SAATTAA ASIAN TUOMIOISTUIMEN KÄSITELTÄVÄKSI JA SAADA OIKEUDENKÄYNTI. HE YMMÄRTÄVÄT LISÄKSI, ETTÄ JOISSAKIN TAPAUKSISSA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMEN KUSTANNUKSET VOIVAT YLITTÄÄ KORVAUKSET JA SELVILLESAAMISOIKEUS VOI OLLA RAJOITETUMPAA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMESSA KUIN TUOMIOISTUIMESSA. Hyväksymme myös seuraavan:
   1. Ilmoitus erimielisyydestä Jos joko sinä tai Oath hakee välimiesmenettelyä näiden ehtojen mukaisesti, välimiesmenettelyä hakevan osapuolen on ilmoitettava asiasta kirjallisesti toiselle osapuolelle vähintään 30 päivää ennen välimiesmenettelyn aloittamista. Ilmoitus Oathille tulee lähettää joko postitse osoitteella Oath, Attn: Disputes, 701 First Avenue, Sunnyvale, CA 94089; tai disputes@oath.com. Ilmoitus lähetetään sähköpostiosoitteeseesi ja katuosoitteeseesi, jos sellainen on annettu ja joka Oathilla on ollut hallussaan ilmoituksen lähettämishetkellä. Ilmoituksessa on kuvattava vaatimuksen luonne ja haettava hyvitys. Jos emme pysty ratkaisemaan riita-asiaa 30 päivän kuluessa, jompikumpi osapuoli voi sitten hakea välimiesmenettelyyn. 
   2. Välimiesmenettely Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Federal Arbitration Act -lakia. Lukuun ottamatta pieniä vaatimuksia tuomioistuimissa, kaikki riidat ratkaistaan välimiesmenettelyllä, jonka hallinnoi American Arbitration Association ("AAA"). AAA soveltaa kaupallista välimiesmenettelyä koskevia sääntöjä välimiesmenettelyyn näiden ehtojen mukaisesti, ellei olet yksityishenkilö ja käytät palveluja henkilökohtaisessa tai kotitalouskäytössä, jolloin voimassa ovat AAA:n Kuluttajien välimiesmenettelysäännöt (lukuun ottamatta sääntöjä tai menettelyjä, jotka koskevat ryhmäkanteita). Saat menettelytapoja (mukaan lukien välimiesmenettelyn aloittaminen) koskevat säännöt ja maksutiedot AAA:sta (www.adr.org). Nämä ehdot ovat voimassa silloin, jos ne ovat ristiriidassa AAA:n kaupallisen välimiesmenettelyn sääntöjen tai kuluttajavalitussääntöjen kanssa. 
   3. Voutioikeus VAIHTOEHTONA VÄLIMIESMENETTELYLLE VOIT HAKEA HENKILÖKOHTAISTA KÄSITTELYÄ ASUINMAASI (TAI LIIKETOIMINTAPAIKKASI TAI YRITYKSEN KOTOIPAIKAN) VOUTIOIKEUDESSA TAI SANTA CLARAN PIIRIKUNNASSA KALIFORNIASSA EDELLYTTÄEN, ETTÄ RIITA TÄYTTÄÄ VOUTIOIKEUDEN VAATIMUKSET.
   4. Välimiestuomioistuimen sijainti Ellette sinä ja Oath toisin sovi, välimiesmenettely on suoritettava tai voutioikeutta koskeva hakemus on jätettävä ensisijaisessa asuinmaassa tai Kalifornian Santa Claran piirikunnassa. 
   5. Välimiesoikeuden maksut ja kulut Korvaamme kaikki arkistointimaksut, jotka AAA veloittaa sinulta riita-asioiden välimiesmenettelystä. Jos annat meille allekirjoitetun kirjallisen ilmoituksen siitä, että et voi maksaa arkistointipalkkiota, maksamme maksun suoraan AAA:lle. Jos välimiesmenettely jatkuu, maksamme myös myöhemmin veloitettavat hallinnolliset ja välimiespalkkiot. 
   6. Sovintosopimustarjous Voimme, mutta emme ole velvollisia tekemään kirjallista sovintosopimustarjousta milloin tahansa ennen välimiesmenettelyä tai sen aikana. Minkä tahansa selvitysmaksun määrää tai ehtoja ei saa paljastaa välimiehelle, ellei välimies anna korvausta vaatimuksesta. Jos et hyväksy tarjousta ja välimiehet tarjoavat sinulle rahaa, joka on enemmän kuin tarjouksemme, mutta alle 5 000 dollaria, suostumme: (a) maksamaan 5 000 dollaria alhaisemman  summan sijaan, (b) maksamaan kohtuulliset asianajopalkkiot ja kulut ja (c) korvaamaan välimiesmenettelyä koskevat arkistointimaksut ja välimiespalkkiot, jotka aiheutuvat riita-asiasi välimiesmenettelystä. Jos välimies myöntää sinulle yli 5000 dollaria emmekä haasta summaa, maksamme sinulle myönnetyn summan.
   7. Ositettavuus Jos jokin toimivaltainen tuomioistuin toteaa, että jokin tämä sopimuksen osista ei ole toimeenpanokelpoinen, tuomioistuimen on muutettava sopimusta siinä määrin kuin toimeenpanokelvottomien kohtien suhteen tarpeen,  ja osapuolet sovittelevat riitojaan viittaamatta toimeenpanokelvottomiin osiin. Jos kuitenkin jostain syystä alla alakohdassa 14.3.c esitettyä ryhmäkanteesta luopumista ei voida panna täytäntöön osittain tai kokonaan, sopimusta koskeva välimiesmenettely ei koske kyseistä riitaa tai sen osaa. Kaikki ryhmäkanteen toimeenpanokelvottomiksi tuomitut riidat voidaan käsitellä vain toimivaltaisessa tuomioistuimessa, mutta muu osa välimiessopimuksesta on sitova ja täytäntöönpanokelpoinen. Epäselvyyksien ja epävarmuuksien välttämiseksi osapuolet eivät suostu ryhmäkannevälimiesmenettelyyn mihinkään toisten puolesta tehtyihin vaateiden välimiesmenettelyyn.
  3. RYHMÄKANNE NÄMÄ EHDOT EIVÄT SALLI RYHMÄKANTEITA VÄLIMIESTUOMIOISTUIMEEN, VAIKKA AAA-MENETTELYT TAI -MÄÄRÄYKSET NIIN TEKISIVÄTKIN. RIIPPUMATTA MISTÄÄN MUISTA EHTOJEN SÄÄNNÖSTÄ, VÄLIMIES VOI MYÖNTÄÄ RAHAA TAI KIELTOMÄÄRÄYKSEN VAPAUTUKSEN AINOASTAAN YKSITTÄISEN OSAPUOLEN EDUKSI, JOKA SITÄ HAKEE JA VAIN SIINÄ MÄÄRIN, KUN ON VÄLTTÄMÄTÖNTÄ TUON OSAPUOLEN YKSITTÄISEN VAATEEN OSALTA. NÄIDEN EHTOJEN MUKAISTA VÄLIMIESMENETTELYÄ EI VOIDA SUORITTAA, YLLÄPITÄÄ TAI RATKAISTA RYHMÄKANTEEN PUOLESTA, YKSITYISTÄ SYYTTÄJÄN AVULLA TAI MISSÄÄN EDUSTUSOMINAISUUDESSA. MYÖSKÄÄN YKSITTÄISIÄ KÄSITTELYJÄ EI VOIDA YHDISTÄÄ ILMAN  KAIKKIEN OSAPUOLTEN SUOSTUMUSTA. KAIKKI TÄMÄN KAPPALEEN TOIMEENPANOSTA JA TULKINNASTA SYNTYVÄT KYSYMYKSET RATKAISTAAN TUOMIOISTUIMESSA, EI VÄLIMIEHEN TAHOLTA.
  4. KANNE VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIÄ VARTEN JOS ERIMIELISYYS MISTÄÄN SYYSTÄ ETENEE TUOMIOISTUIMEEN VÄLIMIESOIKEUDEN SIJAAN, SINÄ JA OATH HYVÄKSYTTE, ETTÄ VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIÄ EI TULE. SINÄ JA OATH LUOVITTE EHDOITTA OIKEUDESTANNE VALAMIESOIKEUDENKÄYNTIIN KAIKISSA KÄSITTELYSSÄ JA VASTAKANTEISSA, JOTKA JOHTUVAT NÄISTÄ EHDOISTA TAI LIITTYVÄT NIIHIN. RIITATILANTEESSA TÄTÄ KOHTAA VOIDAAN TÄYDENTÄÄ OSOITTAMAAN KIRJALLINEN SUOSTUMUS TUOMIOISTUIMEN KÄSITTELYYN. 
  5. Sovellettavan lainsäädännön valinta Nämä ehdot ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet, olivat ne syntyneet sopimuksesta, vahingossa tai muulla tavoin, ovat New Yorkin osavaltion lakien alaisia ristiriitaohjeesta riippumatta. Osapuolet eivät missään tapauksessa voi esittää vaatimuksia toisiltaan toisen lainkäyttövallan nojalla. 
  6. Foorumi Jos jossakin syystä jokin riita jatkuu tuomioistuimessa eikä välimiesmenettelyn kautta, kaikki tällaiset näihin ehtoihin perustuvat tai niihin liittyvät riidat (teosta riippumatta) tai sinun ja Oathin väliseen suhteeseen liittyvät riidat käsitellään yksinomaan tuomioistuimissa, joiden toimipaikka on New Yorkin New York tai Yhdysvaltojen New Yorkin eteläisen alueen käräjäoikeudessa. Näissä tapauksissa sinä ja Oath sovitte toimittavanne henkilökohtaisen toimivaltanne New Yorkin New Yorkissa tai New Yorkin eteläisessä piirissä sijaitsevien tuomioistuinten tuomiovaltaan ja suostutte luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten toimintaa tällaisissa tuomioistuimissa.
  7. Asiakastuki Alla on annettu linkit asiakastukeen. 
   1. Argentiina
   2. Chile
   3. Kolumbia
   4. Meksiko
   5. Peru
   6. Venezuela
  8. Yhteisön ohjeet Oath-yhteisön ohjeet löydät täältä
  9. Palvelut ovat "kaupallisia tietokoneohjelmia" ja "kaupallisia nimikkeitä”, koska näitä termejä käytetään liittovaltion hankintamenettelyjärjestelmässä ja Yhdysvalloissa oikeudet ovat vain niitä oikeuksia, jotka myönnetään kaikille muille loppukäyttäjille näiden ehtojen mukaisesti, eivätkä ne ylitä FAR 52.227-19:ssa määriteltyjä vähimmäisoikeuksia.
  10. Tekstitys Oath noudattaa sovellettavia liittovaltion viestintäkomission sääntöjä ja sääntöjä, jotka koskevat videosisällön tekstitystä. Osoitteesta https://policies.yahoo.com/us/es/yahoo/cc/index.htm saat lisätietoa ja siellä voit ilmaista huolesi tai tehdä valituksen Yahoo-verkon kautta käyttöön saatavasta videosisällöstä.
  11. New Jerseyssä sovelletaan kaikkia kohdassa 9 mainittuja vastuuta koskevia rajoituksia, paitsi että näissä ehdoissa ei suljeta pois tai rajoiteta vastuuta tahallisista vahingoista, tahallisista teoista, törkeästä laiminlyönnistä tai lainvastaisen velvollisuuden rikkomisesta. 
  12. Sitoudut olemaan käyttämättä palveluita antaaksesi materiaali- tai resurssitukea (tai piilottaaksesi tai peittääksesi materiaalisen tuen tai resurssien luonnetta, sijaintia, lähdettä tai omistusta) mille tahansa organisaatiolle, jonka Yhdysvaltain hallitus on nimennyt ulkomaiseksi terroristiorganisaatioksi maahanmuutto- ja kansalaisuuslain pykälän 219 mukaisesti.
 3. Brasilia (br): 
  1. Määritetyt käyttöehdot
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: Oath do Brasil Internet Ltda. (Osoite: Av. Brigadeiro Faria Lima, 3.600 - 9o andar, São Paulo/SP, 04538-132, Brasil)
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta (kuitenkin, jos olet 13
   3. -18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa, jotta voimme sopia ehdoista ja palveluiden käytöstä).
  2. Tarjottavat palvelut Yahoo Answers, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo Search, Yahoo News, Yahoo Finance, Yahoo Sports, Yahoo LifeStyle and Yahoo Together.
   1. Yllä olevia palveluita tarjoaa vain Oath do Brasil Internet Ltda. (i) jos  ehdot on toimitettu sinulle portugaliksi, kun olet rekisteröitynyt palveluun ja (ii) jos palvelu ei edellytä tilaamista, ehdot annetaan nähtäviksi portugaliksi palvelua käytettäessä.
   2. Palvelua ei tarjoa Oath do Brasil Internet Ltda. (i) jos ehtoja ei toimitettu sinulle portugaliksi, kun rekisteröidyit palveluun, (ii) jos palvelu ei edellytä tilaamista ja ehtoja ei anneta sinulle luettavaksi portugaliksi palvelua käytettäessä tai (iii) jos palvelua ei mainita yllä olevassa osiossa 14.4.b. Näissä tapauksissa Oath do Brasil Internet Ltda ei ole vastuussa palvelusta eikä sillä ole toimivaltaa tai kykyä ryhtyä mihinkään palveluun liittyvään toimenpiteeseen, mukaan lukien käyttäjätietojen käyttö tai paljastaminen ja käyttäjän luoman sisällön poistaminen.
  3. Sovellettavan lainsäädännön valinta Brasilian tarjoamiin palveluihin liittyvät ehdot ja suhde sinun ja Oathin välillä määräytyvät Brasilian liittovaltion lain mukaan ristiriitaohjetta huomioon ottamatta.
  4. Asiakastuki Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
  5. Omien järjestelmiemme ja käyttäjiemme tietojen suojaaminen on olennaista, jotta Yahoo voi varmistaa turvallisen käytön käyttäjille ja käyttäjien luottamuksen säilymisen. Saat lisätietoja tietoturvasta sekä suorittamistamme toimista ja toimista, joihin voit itse ryhtyä, tutustumalla Oathin suojaustietoihin.
  6. YMMÄRRÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ PALVELUIDEN KÄYTTÖTARKOITUS JA TARJOAMINEN EDELLYTTÄVÄT TIETOJEN JA KÄYTTÖTIETOJEN KERÄÄMISTÄ, TALLENTAMISTA, KÄSITTELYÄ, KÄYTTÖÄ JA JULKISTAMISTA, MUKAAN LUKIEN NÄIDEN TIETOJEN SIIRTÄMINEN MUILLE YRITYKSILLE JA ALUEILLE, JOTKA ON MAINITTU YKSITYISYYDENSUOJAPOLITIIKASSA.
 4. Kanada (ca ja cf): 
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: Oath (Canada) Corp. (Osoite: 99 Spadina Avenue, Suite 200, Toronto, Ontario M5V 3P8). 
   2. Vähimmäisikä: Laillinen ikä solmia sitova sopimus omassa asuinterritoriossasi.
  2. Sovellettavan lainsäädännön valinta Nämä ehdot ja osapuolten väliset suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet, olivat ne syntyneet sopimuksesta, vahingossa tai muulla tavoin, ovat Ontarion lakien alaisia riippumatta niiden ristiriidasta lainsäädännön kanssa. Osapuolet eivät missään tapauksessa voi esittää vaatimuksia toisiltaan toisen lainkäyttövallan nojalla. 
  3. Foorumi Oathia vastaan esitetyt vaatimukset on tuotava Kanadan Ontarion provinssissa sijaitseville tuomioistuimille. Näissä tapauksissa sinä ja Oath sovitte toimittavanne henkilökohtaisen toimivaltanne Ontarion provinssissa sijaitsevien tuomioistuinten tuomiovaltaan ja suostutte luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten toimintaa tällaisissa tuomioistuimissa.
  4. Asiakastuki Alla on annettu linkit asiakastukeen. 
   1. Asiakastuki (englanti)
   2. Asiakastuki (ranska)
  5. Päivitykset Oath voi ladata ja asentaa palveluiden uusimman version automaattisesti laitteellesi, kun uusi versio tai ominaisuus on käytettävissä.
  6. Osa provinsseista ja territorioista ei salli takuiden rajoitusta (muun muassa Quebec). Näissä provinsseissa ja territorioista ovat voimassa vain takuut, joita voimassaoleva laki edellyttää.
  7. Osa provinsseista ja territorioista ei salli vastuuvapauden rajoituksia minkään tyyppisten vahinkojen osalta (muun muassa Quebec). Näissä provinsseissa Oath on vastuussa vain vahingoista, joiden vastuussa olemisesta voimassaoleva laki edellyttää.

Aasian ja Tyynenmeren alue

 1. Australia (au):
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö:
    1. Yahoo Answers, Yahoo Lifestyle, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo TV ja Yahoo Weather: Oath-yhtiö on Verizon Media Australia Pty Ltd (osoite: Level 4 West, 8 Central Avenue, Eveleigh NSW 2015, Australia), ja sitä koskevat seuraavat tiedot: (a) käyttöehtojen ja sinun ja Verizon Media Australia Pty Ltd:n ehtojen välistä suhdetta säännellään New South Walesin osavaltion lakien mukaisesti ilman, että se on ristiriidassa lain säännösten kanssa, ja (b) sinä ja Verizon Media Australia Pty Ltd sovitte asian kuulumisesta New South Walesin osavaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Muiden palveluiden kohdalla sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. Asiakastuki Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
 2. Hong Kong (hk):
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: 
    1. Yahoo Answers, Yahoo Auctions, Yahoo Celebrity, Yahoo Charity, Yahoo Deals, Yahoo Dictionary, Yahoo Education, Yahoo Finance, Yahoo Food, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo Movie, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Sports, Yahoo Store, Yahoo Style, Yahoo Stylemen, Yahoo Together, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate: sovellettava Oath-yhtiö on Yahoo! Hong Kong Limited (osoite: 15/F Lee Garden Two, 28 Yun Ping Road, Causeway Bay, Hong Kong) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) käyttöehtojen ja sinun ja Yahoo! Hong Kong Limitedin ehtojen välistä suhdetta säännellään New South Walesin osavaltion lakien mukaisesti ilman, että se on ristiriidassa lain säännösten kanssa, ja (b) sinä ja Yahoo! Hong Kong Limited sovitte asian kuulumisesta New South Walesin osavaltion tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Oath-yhtiö on Oath-yritys, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtoja sekä sinun että sovellettavan Oath-yhtiön välillä hallitaan lainsäädännöllä, joka on voimassa sovellettavan Oath-yhtiön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Oath-yhtiötä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. Asiakastuki Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
 3. Intia (in):
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: 
    1. Yahoo Answers, Yahoo Celebrity, Yahoo Cricket, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Travel ja Yahoo Weather: sovellettava Oath-yhtiö on Yahoo India Private Limited (CIN: U72900MH2000PTC138698) (osoite: Unit No. 304, 3rd Floor, Satellite Gazebo, East Wing, Guru Hargovindji Marg, (A G Link Road), Andheri (East), Mumbai – 400093, India) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: a) "Vähimmäisikä" tarkoittaa 15 vuotta edellyttäen kuitenkin , että jos olet 15–18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa käyttää palveluita tai rekisteröidä tili, b) sinun on oltava vähintään 15-vuotias, jotta voimme sopia ehdoista edellyttäen kuitenkin, että jos olet 15–18-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa, (c) ehtoihin ja suhteisiin sinun ja Yahoo India Private Limited -yhtiön välillä sovelletaan Intian lakeja ottamatta huomioon lainsäädännön ristiriitoja ja (d) sinä ja Yahoo India Private Limited hyväksytte yksinomaisen toimivallan Mumbaissa Intiassa sijaitseville tuomioistuimille.
    2. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Oath-yhtiö on Oath-yritys, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtoja sekä sinun että sovellettavan Oath-yhtiön välillä hallitaan lainsäädännöllä, joka on voimassa sovellettavan Oath-yhtiön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Oath-yhtiötä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot. 
  2. Asiakastuki Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
  3. Yahoo Indian valitusvastaava: Yahoo Indian valitusvastaavan yhteystiedot löytyvät tältä sivulta.
  4. Napsauttamalla tästä pääset näkemään tärkeän mainostamiskieltoihin liittyvän Intian korkeimman oikeuden lain PCPNDT Act, 1994.
 4. Japani (jp):
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: 
    1. AutoBlog Japan, TechCrunch Japan, Engadget Japan, Aol.jp ja AOL Mail: sovellettava Oath-yhtiö on Oath Japan KK (osoite: 2-27-25 Minamiaoyama, Minato-ku, Tokyo 10 7-0062 Japan).
    2. Yahoo Japan -tuotteet, joita ovat saatavilla Japanissa: nämä tuotteet ovat kolmannen osapuolen tarjoamia. 
    3. Kaikkien muiden palveluiden kohdalla sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166).
   2. Vähimmäisikä: 18 vuotta (kuitenkin, jos olet 18-19-vuotias, sinulla on oltava vanhempien tai laillisen huoltajan lupa, jotta voimme sopia ehdoista ja palveluiden käytöstä).
  2. Sovellettavan lainsäädännön valinta Säännöt ja suhde sinuun ja Oathin välillä määräytyvät Japanin lakien mukaan ristiriitaohjetta huomioon ottamatta.
  3. Foorumi. Sinä ja Oath jätätte asian Japanin Tokion käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan.
  4. Palveluiden ja näiden käyttöehtojen muokkaaminen
   1. Jos muokkaamme palveluja kohdassa 7 (a) esitetyllä tavalla tai muokkaamme näitä käyttöehtoja kohdan 12 (b) mukaisesti, ilmoitamme sinulle siitä kohtuullisesti etukäteen ennen muutoksia, jotka aiheuttavat sinulle olennaisia haittoja tai rajoittavat olennaisesti palveluiden tai materiaalien käyttöä.
   2. Muutoksista näihin ehtoihin tai palveluihin, joita meidän on tehtävä turvallisuuden, tietoturvan vaatimusten sekä lakisääteisten tai lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseksi, emme välttämättä pysty ilmoittamaan etukäteen, mutta ilmoitamme sinulle asiasta mahdollisimman pian tällaisen muutoksen jälkeen.
  5. Vastuunrajoitukset Mikään näissä ehdoissa ei rajoita mitään laillisia oikeuksia, joita sinulla on japanilaisen oikeuden mukaan kuluttajana ja joita ei voida sopimussuhteen perusteella muuttaa tai joista luopua. Näin ollen, jos palvelujen käyttöä näiden ehtojen mukaisen sopimuksen perusteella pidetään kuluttajasopimuksena Japanin kuluttajasopimuslain nojalla, jotkut näiden ehtojen kohdassa 9 tarkoitetuista poikkeuksista ja rajoituksista eivät koske sinua vastuun osalta, joka johtuu Oathin tahallisesta rikkomuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
  6. Asiakaspalvelu Lue lisää asiakaspalvelusta tältä sivulta
 5. Uusi-Seelanti (nz):
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö:
    1. Yahoo Answers, Yahoo Entertainment, Yahoo Lifestyle, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search ja Yahoo Sport: sovellettava Oath-yhtiö on Verizon Media New Zealand Limited (osoite: Level 1, 22-28 Customs Street East, Auckland 1010 New Zealand) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) käyttöehtojen ja sinun ja Verizon Media New Zealand Limitedin ehtojen välistä suhdetta säännellään Uuden-Seelannin lakien mukaisesti ilman, että se on ristiriidassa lain säännösten kanssa, ja (b) sinä ja Verizon Media New Zealand Limited sovitte asian kuulumisesta Uuden-Seelannin tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
    2. Muiden palveluiden kohdalla sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. Asiakaspalvelu Lue lisää asiakastuesta tältä sivulta.
 6. Singapore (sg), Indonesia (id), Malesia (my), Filippiinit (ph), Thaimaa (th) tai Vietnam (vn)): 
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: 
    1. Yahoo Answers, Yahoo Calendar, Yahoo Celebrity, Yahoo Finance, Yahoo Groups, Yahoo Mail, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Style, Yahoo Together, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate: sovellettava Oath-yhtiö on Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. (Osoite: 60 Anson Road, #12-01 Mapletree Anson, Singapore 079914) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) ehtoja ja ja suhteita sinun ja Yahoo! Asia Pacific Pte:n Ltd. välillä koskevat Singaporen lait huomioimatta sen lainvalintaperiaatteita, ja (b) sinä sekä Yahoo! Asia Pacific Pte. Ltd. suostutte jättämään asian ainoastaan Singaporen tuomioistuinten toimivaltaan. 
    2. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Oath-yhtiö on Oath-yritys, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtoja sekä sinun että sovellettavan Oath-yhtiön välillä hallitaan lainsäädännöllä, joka on voimassa sovellettavan Oath-yhtiön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Oath-yhtiötä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. Asiakaspalvelu Alla on annettu linkit asiakastukeen. 
   1. Singapore
   2. Indonesia
   3. Malesia
   4. Filippiinit
   5. Thaimaa
   6. Vietnam
 7. Taiwan (tw):
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: 
    1. Yahoo Answers, Yahoo Auctions, Yahoo Autos, Yahoo Charity, Yahoo Dictionary, Yahoo Esports, Yahoo Finance, Yahoo Games, Yahoo Groups, Yahoo House, Yahoo Mail, Yahoo Money, Yahoo Movies, Yahoo News, Yahoo Search, Yahoo Shopping, Yahoo Sports, Yahoo Stock, Yahoo Store Marketplace, Yahoo Style, Yahoo Together, Yahoo Travel, Yahoo TV, Yahoo Weather ja Aviate: sovellettava Oath-yhtiö on Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwan Branch (osoite: 14F, No.66 Sanchong Rd, Nangang District, Taipei, 115, Taiwan) ja seuraavat ehdot ovat voimassa: (a) ehtoihin ja suhteisiin sinun ja Yahoo! Taiwan Holdings Limitedin Taiwanin sivuliikkeen välillä sovelletaan Kiinan (R.O.C.)  tasavallan lakeja ristiriitaohjetta huomioimatta ja (b) sinä ja Yahoo! Taiwan Holdings Limited, Taiwanin sivuliike suostutte jättämään asiat Taiwanin Taipein R.O.C käräjäoikeuden yksinomaiseen toimivaltaan. 
    2. Muut palvelut:
     1. Sovellettava Oath-yhtiö on Oath-yritys, joka on määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, ja käyttöehtoja sekä sinun että sovellettavan Oath-yhtiön välillä hallitaan lainsäädännöllä, joka on voimassa sovellettavan Oath-yhtiön sijaintipaikassa tai
     2. jos mitään Oath-yhtiötä ei ole määritelty palveluntarjoajaksi tiettyyn palveluun, sovellettava Oath-yhtiö on Oath Inc. (Osoite: 22000 AOL Way, Dulles, VA 20166), ja näissä palveluissa ovat voimassa kohdan 14.2 (USA) ehdot.
   2. Vähimmäisikä: 13 vuotta 
  2. Asiakaspalvelu Lue lisää asiakaspalvelusta tältä sivulta.

Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka

 1. Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka
  1. Määritetyt käyttöehdot 
   1. Sovellettava Oath-yhtiö: Oath (EMEA) Limited (osoite: 5-7 Point Square, North Wall Quay, Dublin 1, Ireland)
   2. Vähimmäisikä: EU-jäsenmaissa vähimmäisikä on 16 vuotta tai sitä alhaisempi ikä, jonka jäsenvaltio on hyväksynyt suostumuksen antamiseksi henkilötietojesi käsittelyä varten.  EU:n ulkopuolisissa maissa vähimmäisikä on 13 vuotta.
  2. Sovellettavan lainsäädännön valinta Nämä ehdot ja niiden käyttö, tulkinta tai muotoilu ja osapuolten väliet suhteet, mukaan lukien osapuolten väliset mahdolliset vaateet tai erimielisyydet (mukaan lukien sopimukseen liittymättömät vaateet ja riidat), ovat Irlannin lakien alaisia ristiriitaohjeesta riippumatta. 
  3. Foorumi Lukuun ottamatta alla olevassa kappaleessa (d) mainittua laajuutta, sinä ja Oath sovitte antavanne Irlannin tuomioistuimille yksinomaisen toimivallan kaikissa riidoissa tai vaatimuksissa, jotka johtuvat näiden ehtojen käytöstä tai tulkinnasta tai muotoilusta (mukaan lukien sopimuksen ulkopuoliset vaatimukset tai riidat). Näissä tapauksissa sinä ja Oath sovitte toimittavanne henkilökohtaisen toimivaltanne Irlannissa sijaitsevien tuomioistuinten tuomiovaltaan ja suostutte luopumaan kaikista vastalauseista, jotka koskevat tällaisten tuomioistuinten toimintaa tällaisissa tuomioistuimissa.
  4. Jos asutte Euroopan unionin maassa, mikään näissä ehdoissa, mukaan lukien edellä mainitut kohdat (b) ja (c), ei myöskään vaikuta oikeuteen vedota mihinkään sovellettavaan pakolliseen paikalliseen lakiin tai toimivaltaan, jota ei voida muuttaa sopimuksella. Euroopan komissiolla on verkossa oma riitojenratkaisufoorumi, jonne pääset osoitteesta https://ec.europa.eu/consumers/odr/
  5. Asiakastuki. Alla on annettu linkit asiakastukeen. 
   1. Irlanti
   2. Yhdistynyt kuningaskunta
   3. Saksa
   4. Ranska
   5. Espanja
   6. Italia
   7. Kaikki muut maat
  6. Palveluiden ja näiden käyttöehtojen muokkaaminen
   1. Jos muokkaamme palveluja kohdassa 7 (a) esitetyllä tavalla tai muokkaamme näitä käyttöehtoja kohdan 12 (b) mukaisesti, ilmoitamme sinulle siitä kohtuullisesti etukäteen ennen muutoksia, jotka aiheuttavat käyttäjille olennaisia haittoja tai rajoittavat olennaisesti palveluiden tai materiaalien käyttöä. Palveluiden jatkuva käyttö tällaisten muutosten voimaantulopäivän jälkeen tarkoittaa, että hyväksyt palvelut tai ehdot muutettuina. 
   2. Muutoksista näihin ehtoihin tai palveluihin, joita meidän on tehtävä turvallisuuden, tietoturvan vaatimusten sekä lakisääteisten tai lainsäädännöllisten vaatimusten täyttämiseksi, emme välttämättä pysty ilmoittamaan etukäteen, mutta ilmoitamme sinulle asiasta mahdollisimman pian.
  7. Ilmoitus palveluiden tai tilisi peruuttamisesta, keskeyttämisestä tai rajoittamisesta
   1. Edellä olevasta alakohdasta (f) huolimatta ja rajoittamatta lakisääteisiä oikeuksiamme, voimme ilman erillistä ilmoitusta tilapäisesti tai pysyvästi keskeyttää tai peruuttaa tilisi tai asettaa rajoituksia tai rajoittaa pääsysi tiliisi tai palveluihin osittain tai kokonaan:
    1. jos olet rikkonut tai uskomme sinun loukkaavan ehtoja, mukaan lukien mahdollisesti tehdyt sopimukset, käytännöt tai ohjeet
    2. vastauksena lainvalvontaviranomaisten tai muiden valtion virkamiesten pyyntöihin voimassa olevan oikeudenkäynnin yhteydessä
    3. odottamattomien teknisten tai turvallisuusongelmien tai ongelmien vuoksi tai
    4. jos tiliäsi ei ole käytetty pitkään aikaan tilin poistamisperiaatteiden mukaisesti.
  8. Jos suljemme tai lopetamme tilisi pysyvästi, ilmoitamme sinulle siitä etukäteen ja jätämme sinulle kohtuullisen ajan käyttää ja tallentaa tiliisi liittyviä tietoja, tiedostoja ja sisältöä, ellei meillä ole syytä uskoa, että tilisi jatkuva käyttö loukkaa sovellettavia määräyksiä, lainvalvontaviranomaisten tai muiden viranomaisten pyyntöjä tai vahingoittaa meitä tai kolmansia osapuolia.
  9.  EU-kuluttajien peruutusaika Seuraavat määräykset täydentävät kohtaa 11 (maksulliset palvelut ja laskutus)
   1. Jos olet EU:ssa asuva kuluttaja, voit perua maksulliset palvelut ilman syytä 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä.Voit ilmoittaa tästä meille täyttämällä ja lähettämällä tämän lomakkeen. Jos sinulla ei ole muuta vaihtoehtoa, voit myös lähettää meille tämän lomakkeen postitse.Sinun on lähetettävä ilmoitus ennen 14 päivän peruutusajan umpeutumista.
   2. Poikkeukset Jos hankit digitaalista sisältöä, jota ei ole toimitettu konkreettisella välineellä, hyväksyt sen, että peruutusaika päättyy välittömästi, kun aloitat digitaalisen sisällön lataamisen tai lähettämisen.
   3. Hyvitykset Hyvitämme kaikki maksullisista palveluista saamamme maksut viimeistään 14 päivän kuluttua siitä päivästä, jona saimme peruutusilmoituksesi. Ellet nimenomaan toisin sovi, käytämme samaa maksutapaa kuin alkuperäisessä tapahtumassa. Hyväksyt, että jos aloitat maksullisen palvelun käytön ennen peruutuskauden päättymistä, olet vastuussa kaikista maksuista, jotka ovat syntyneet peruutuspäivään mennessä.
  10. Automaattinen uusiminen: Osion 11(b)(v) lisäksi voimassa ovat seuraavat ehdot: Jos tilauksesi uusitaan automaattisesti ja hinta on noussut, sinulle ilmoitetaan sovellettavasta uudesta hinnasta. Sinulla on oikeus irtisanoa tilauksesi 14 päivän kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta. Tässä tapauksessa uusi hinta ei astu voimaan, vaan tilauksesi päättyy nykyisen tilausjakson päättyessä.
  11. Poikkeukset ja vastuun rajoitukset Mikään näissä ehdoissa ei rajoita mitään laillisia oikeuksia, joita sinulla on irlantilaisen ja EU-oikeuden mukaan kuluttajana ja joita ei voida sopimussuhteen perusteella muuttaa tai joista luopua. Näin ollen eräät kohtien 8 ja 9 mukaisista poikkeuksista ja rajoituksista eivät koske sinua, jos olet kuluttaja, joka asuu Euroopan unioniin kuuluvassa maassa. 
  12. Vastuumme Kohdasta 9 huolimatta me otamme vastuun tekemistämme vääristä ilmoituksista tai jos olet loukkaantunut tai kuolet suorana seurauksena palveluihimme liittyvästä huolimattomuudesta. 
  13. Lisäehtoja käyttäjille Italiassa löydät täältä
  14. Lisäehtoja käyttäjille Saksassa löydät täältä

Viimeksi päivitetty: toukokuu 2019