Έρευνα

Κατά καιρούς, η Oath μπορεί να προσκαλεί τους χρήστες να συμμετέχουν σε μελέτες χρηστικότητας, δημοσκοπήσεις και άλλους τύπους ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε το σχεδιασμό του ιστότοπού μας, να σχεδιάζουμε και να προσθέτουμε νέα χαρακτηριστικά στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, καθώς και να κατανοούμε τις επιθυμίες και τις ανάγκες των χρηστών μας. Η Oath διεξάγει επίσης έρευνα χρησιμοποιώντας στοιχεία από τα εσωτερικά μας αρχεία.

Δείγματα έρευνας

  • Η Oath βρίσκει τους συμμετέχοντες με διάφορους τρόπους, όπως με διαφημίσεις, μηνύματα e-mail, καθώς και μέσω εταιρειών έρευνας αγοράς.
  • Συχνά απαιτείται από τους συμμετέχοντες στις έρευνες να υπογράφουν ξεχωριστά συμφωνητικά περί εμπιστευτικότητας και προστασίας ιδιωτικού απορρήτου και ενδέχεται να αποζημιώνονται για το χρόνο που αφιερώνουν. 

Εσωτερικά στοιχεία

  • Πληροφορίες που αφορούν εσάς και διαφορετικούς τύπους κοινού, καθώς και την κυκλοφορία και προέρχονται από τα αρχεία καταγραφής και τις βάσεις δεδομένων χρηστών της Oath ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν επίσης για ερευνητικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχουμε.

Πρακτικές κοινοποίησης και αποκάλυψης πληροφοριών

  • Τα στατιστικά δεδομένα που προέρχονται από την έρευνα ενδέχεται να κοινοποιηθούν στους συνεργάτες μας, σε δυνητικούς συνεργάτες μας ή σε διαφημιστές, αφού αυτά τα στοιχεία συγκεντρωθούν, αποπροσωποποιηθούν ή εξαχθούν μέσοι όροι για πολλούς χρήστες.