Διεύθυνση ΙΡ

Όταν η συσκευή σας υποβάλλει αιτήματα σε άλλον υπολογιστή στο διαδίκτυο, δίνει αυτόματα σε αυτόν τον υπολογιστή τη διεύθυνση όπου πρέπει να αποσταλούν οι πληροφορίες. Αυτό λέγεται «Διεύθυνση IP» της συσκευής σας (IP σημαίνει «Internet Protocol» ή διαδικτυακό πρωτόκολλο) και ενδέχεται να θεωρείται προσωπικό δεδομένο.  

Πρακτικές συλλογής και χρήσης πληροφοριών

 • Γενικά, η Oath λαμβάνει διευθύνσεις IP από όλους τους χρήστες ή όλες τις επωνυμίες, τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τις διαφημιστικές υπηρεσίες, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις τεχνολογίες (εφεξής «Υπηρεσίες»)
 • Η διεύθυνση IP σας ενδέχεται να αποθηκεύεται επίσης στις βάσεις δεδομένων εγγραφής χρηστών που τηρούμε, όταν εγγράφεστε στην Oath.
 • Οι διευθύνσεις IP ενδέχεται να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, όπως για: 
  • Διάγνωση προβλημάτων στην παροχή των υπηρεσιών ή τεχνικών προβλημάτων που αναφέρονται από τους χρήστες ή τους μηχανικούς και συσχετίζονται με τις διευθύνσεις IP τις οποίες χειρίζεται συγκεκριμένη εταιρεία web ή Υπηρεσία παροχής Internet.
  • Αποστολή των πλέον κατάλληλων διαφημίσεων σε εσάς, ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή ή τις πληροφορίες που προέρχονται από τη διεύθυνση IP σας.
  • Συσχετισμός χρηστών, συσκευών και λογαριασμών μεταξύ τους ή με εκείνους που βρίσκονται σε παρόμοια τοποθεσία, για παράδειγμα σε ένα σπίτι.
  • Αναφορά συγκεντρωτικών στοιχείων ή άλλων πληροφορών που προέρχονται από τις διευθύνσεις IP στους διαφημιστές.  Δεν κοινοποιούμε πληροφορίες οι οποίες από μόνες τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύλογη ταυτοποίησή σας ή την επικοινωνία μαζί σας (όπως είναι το όνομα ή η διεύθυνση e-mail σας).
  • Εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών που επισκέπτονται τις Υπηρεσίες Oath από συγκεκριμένες χώρες ή περιοχές του κόσμου.
  • Υποστήριξη στους εμπόρους των καταστημάτων μας και στις Υπηρεσίες αγορών, ώστε να ελέγχουν την επισκεψιμότητα και την κίνηση στα καταστήματά τους.
  • Συμβολή στην απόφαση για τον προσδιορισμό των χρηστών που θα αποκτήσουν προνομιακή πρόσβαση σε ορισμένο περιεχόμενο που φιλοξενούμε.
  • Εντοπισμός και πρόληψη απάτης και κατάχρησης.
  • Εντοπισμός και διερεύνηση ενδεχόμενης εγκληματικής δραστηριότητας.

Άλλα

 • Όταν υποβάλλεται ένα αίτημα για μια Υπηρεσία Oath, το αίτημα αυτό καταγράφεται στους διακομιστές μας, συμπεριλαμβάνοντας πληροφορίες όπως η διεύθυνση IP της συσκευής από όπου έχει σταλεί το αίτημα.
 • Το Yahoo Mail συμπεριλαμβάνει διευθύνσεις IP στις επικεφαλίδες των εξερχόμενων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όπως ορίζει το τυπικό διαδικτυακό πρωτόκολλο.
 • Το Yahoo Messenger μερικές φορές χρησιμοποιεί ομότιμες (peer-to-peer) συνδέσεις κατά τη λειτουργία του, όπως όταν χρησιμοποιείται για ανταλλαγή άμεσων μηνυμάτων (συζητήσεις μέσω κειμένου), κοινή χρήση αρχείων και αναπαραγωγή μέσω ροής (streaming) με κάμερα web. Ομότιμη σύνδεση σημαίνει ότι η συσκευή σας συνδέεται άμεσα με τη συσκευή του συνομιλητή σας χωρίς να χρειάζεται να μεσολαβήσουν οι διακομιστές της Oath. Ως εκ τούτου, η διεύθυνση IP σας είναι διαθέσιμη στους χρήστες με τους οποίους μοιράζεστε μια ομότιμη σύνδεση.