Συχνές ερωτήσεις για υπηρεσίες επικοινωνιών και ανάλυση φωτογραφιών, συνημμένων και άλλου περιεχομένου 

 1. Τι είναι οι «σχετικές διαφημίσεις» όσον αφορά τις υπηρεσίες της Oath;

  Πιστεύουμε ότι οι διαφημίσεις μας μπορούν να αποτελέσουν μέρος μιας συναρπαστικής και πλήρους εμπειρίας και σας δίνουμε τη δυνατότητα να διαμορφώσετε τις διαφημίσεις που βλέπετε ώστε να είναι όσο το δυνατόν πιο σχετικές. Για να καταστήσουμε τις διαφημίσεις μας πιο σχετικές και χρήσιμες για εσάς, κάνουμε υποθέσεις για τα ενδιαφέροντά σας βάσει της δραστηριότητάς σας στις επωνυμίες, τους ιστότοπους, τις εφαρμογές, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή τις τεχνολογίες της Oath (εφεξής θα αναφερόμαστε συλλογικά σε αυτά ως «Υπηρεσίες») και θα παρέχουμε διαφημίσεις με περιεχόμενο σχετικό με τη σελίδα στην οποία διανέμονται. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα της Oath αναλύουν όλο το περιεχόμενο (όπως το περιεχόμενο του Ταχυδρομείου και του Messenger, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μηνυμάτων και των μηνυμάτων SMS) για τον εντοπισμό, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένων λέξεων και φράσεων (τις οποίες ονομάζουμε «λέξεις-κλειδιά») σε αυτές τις επικοινωνίες. Αυτή η ανάλυση πραγματοποιείται σε όλο το περιεχόμενο κατά την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευσή του, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνιών από Υπηρεσίες που είναι συγχρονισμένες με τον λογαριασμό σας. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εμφάνιση διαφημίσεων στις Υπηρεσίες Ταχυδρομείου που σχετίζονται με αυτές τις λέξεις-κλειδιά.  Επιπλέον, αυτές οι λέξεις-κλειδιά ενδέχεται να συμβάλλουν στις κατηγορίες ενδιαφερόντων που αντιστοιχίζουμε σε εσάς, στο πρόγραμμα περιήγησής σας ή στη συσκευή σας για διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων που εμφανίζουμε.
 2. Πώς λειτουργεί η ανάλυση δεδομένων;

  Τα αυτοματοποιημένα συστήματα που χρησιμοποιούμε αναλύουν όλο το περιεχόμενο των επικοινωνιών (όπως το περιεχόμενο του Ταχυδρομείου και του Messenger, συμπεριλαμβανομένων των άμεσων μηνυμάτων και των μηνυμάτων SMS), καθώς και όλες τις φωτογραφίες και το άλλο περιεχόμενο που αποστέλλεται στον λογαριασμό σας με τους εξής σκοπούς:
  • Παροχή, διατήρηση και βελτίωση των χαρακτηριστικών, του περιεχομένου και των Υπηρεσιών στα προϊόντα.
  • Εκπλήρωση των αιτημάτων σας και, όταν μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεση. 
  • Βελτίωση των υπηρεσιών μας. 
  • Αντιστοίχιση και διανομή στοχευμένων διαφημίσεων (σε όλες τις συσκευές, εντός και εκτός των Υπηρεσιών που παρέχουμε), καθώς και παροχή σχετικών διαφημίσεων με βάση τις δραστηριότητες της συσκευής σας, τα ενδιαφέροντα που συνάγουμε και τις πληροφορίες τοποθεσίας.  Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφθείτε το εργαλείο ελέγχου για διαφημίσεις βασισμένες σε ενδιαφέροντα.  
  • Διενέργεια έρευνας και υποστήριξη της καινοτομίας στις ενδιαφέρουσες Υπηρεσίες. 
  • Παροχή αναφορών σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων είναι συνεργάτες, τρίτα μέρη και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, ανώνυμων αναφορών σχετικά με τάσεις και δημοφιλές περιεχόμενο (όπως δημοφιλείς νέες ιστορίες εντός του Ταχυδρομείου Yahoo) και αναλύσεων δεδομένων αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και των διαφημίσεών μας. 
  • Παροχή υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία, διαφημίσεων, αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλου περιεχομένου που σας ενδιαφέρει, σύμφωνα με την τοποθεσία σας.
  • Βελτίωση της δυνατότητας των συστημάτων ασφαλείας μας να εντοπίζουν και να σας προστατεύουν από δόλια ή καταχρηστική δραστηριότητα.
  • Αυτή η ανάλυση μπορεί να πραγματοποιείται σε όλο το περιεχόμενο κατά την αποστολή, τη λήψη και την αποθήκευσή του, συμπεριλαμβανομένου του περιεχομένου επικοινωνιών από Υπηρεσίες που είναι συγχρονισμένες με τον λογαριασμό σας. Για παράδειγμα, μετά την αυτόματη διαγραφή οποιωνδήποτε πληροφοριών που θα μπορούσαν από μόνες τους να υποδεικνύουν ευλόγως την ταυτότητα του παραλήπτη, ενδέχεται να επανεξετάσουμε μη αυτόματα ορισμένες εμπορικές επικοινωνίες, προκειμένου να αναπτύξουμε εργαλεία για την υποβοήθηση της αυτοματοποιημένης διαδικασίας σάρωσης, να βελτιώσουμε την τμηματοποίηση και άλλες αυτοματοποιημένες λειτουργίες και να δημιουργήσουμε γενικευμένα πρότυπα για τέτοιου τύπου έγγραφα (π.χ. χρησιμοποιώντας κοινή γλώσσα για τον προσδιορισμό των στοιχείων μιας απόδειξης αεροπορικής εταιρείας). Οι υπάλληλοι της Oath ενδέχεται να ελέγξουν τα πρότυπα, για να βελτιώσουν τις υπηρεσίες μας και την εξατομίκευση της εμπειρίας σας από μέρους μας.
  • Η αυτόματη ανάλυση και αποθήκευση όλου του περιεχομένου μπορεί να περιέχει πληροφορίες στο περιεχόμενο που παρέχετε ή σχετικά με αυτό, όπως φωτογραφίες, συνημμένα και άλλες επικοινωνίες.  Ενδέχεται να συλλέξουμε πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που αποστέλλονται, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων EXIF. Τα δεδομένα μορφής Exchangeable Image File Format («EXIF») αποτελούν καταγραφή των ρυθμίσεων και άλλων σχετικών μεταδεδομένων που έχουν εισαχθεί από κάμερα ή συσκευή κατά τη λήψη φωτογραφίας ή βίντεο όπως είναι οι πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της κάμερας ή της συσκευής, το διάφραγμα, την ταχύτητα κλείστρου, την εστιακή απόσταση και την τοποθεσία, μεταξύ άλλων πληροφοριών.
  • Λαμβάνουμε και αποθηκεύουμε τα δεδομένα μορφής EXIF, αν δεν τα απενεργοποιήσετε στην κάμερα ή τη συσκευή σας ή αν δεν τα καταργήσετε από την εικόνα πριν από την αποστολή, την επισύναψη ή την κοινοποίηση,  Ορισμένες κάμερες ή συσκευές μπορούν να αποθηκεύουν τις συντεταγμένες GPS (τοποθεσία) στην επικεφαλίδα των δεδομένων μορφής EXIF μιας φωτογραφίας. 
  • Επίσης, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους αναγνώρισης εικόνων για τους σκοπούς που αναφέρονται παραπάνω σε μορφή καταλόγου. Για παράδειγμα, οι αλγόριθμοι ενδέχεται να προσδιορίζουν και να επισημαίνουν σκηνές, χρώμα, βέλτιστες συντεταγμένες περικοπής, κείμενο, ενέργειες, αντικείμενα ή δημόσια πρόσωπα.
 3. Πώς μεταχειρίζεται η Oath πληροφορίες από χρηματοοικονομικά ιδρύματα;

  Η Oath στοχεύει να προσφέρει προϊόντα και υπηρεσίες ενδιαφέροντος στους χρήστες μας και, με αυτόν τον σκοπό, η Oath ενδέχεται να αναλύει περιεχόμενο των χρηστών που αφορά ορισμένες συναλλαγές με χρηματοοικονομικά ιδρύματα.  Έτσι δίνεται η δυνατότητα στην Oath να δημιουργεί χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την αλληλεπίδραση με τέτοιου είδους ιδρύματα, καθώς και να προσφέρει περισσότερο σχετικές υπηρεσίες όταν στους χρήστες διανέμονται διαφημίσεις από το δίκτυο της Oath.  Η Oath ενδέχεται να αξιοποιεί πληροφορίες που είναι επιτρεπτό να αποστέλλονται από τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μέσω μηνυμάτων e-mail (οι οποίες διέπονται από κανονισμούς αναφορικά με το τι μπορούν να στέλνουν τα χρηματοοικονομικά ιδρύματα μέσω e-mail, ώστε να διασφαλίζεται το απόρρητο των χρηστών).  Ορισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα απαιτείται να στέλνουν ευαίσθητες πληροφορίες με άλλα μέσα, όπως χρηματιστηριακές αναφορές.
 4. Πώς σχετίζονται τα χαρακτηριστικά του Ταχυδρομείου Yahoo με τον Yahoo Messenger;

  Γνωρίζουμε ότι καθώς παραμένετε συνδεδεμένοι στα δίκτυα, στην καθημερινή σας ζωή, αλλάζετε συχνά συσκευές, καθώς και μέσα επικοινωνιών. Σε αυτό το πλαίσιο, το Ταχυδρομείο Yahoo και ο νέος Yahoo Messenger (για να βρείτε την έκδοση που έχετε, μεταβείτε στην περιοχή Βοήθεια -> Σχετικά με) συνεργάζονται καλύτερα από κάθε άλλη φορά. Το Ταχυδρομείο Yahoo και ο Yahoo Messenger χρησιμοποιούν μια κοινή πλατφόρμα αναζήτησης. Αυτό σημαίνει ότι μπορείτε τώρα να αρχειοθετείτε τα άμεσα μηνύματα, μαζί με τα μηνύματα αλληλογραφίας στους διακομιστές της Oath και να τα αναζητάτε μαζί (συμπεριλαμβανομένων των μηνυμάτων φωνητικού ταχυδρομείου, SMS και άλλων) από μεγάλο εύρος συσκευών και συστημάτων υπολογιστή.
 5. Το Ταχυδρομείο Yahoo κοινοποιεί αυτόματα τα μηνύματά μου σε οποιονδήποτε;

  ​Τα μηνύματά σας κοινοποιούνται μόνο στα άτομα που θέλετε. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ανώνυμα συγκεκριμένα αντικείμενα από ένα μήνυμα σε κάποιον τρίτο, προκειμένου:
  • Να παρέχουμε, να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε τα σχετικά χαρακτηριστικά προϊόντων, το περιεχόμενο και τις Υπηρεσίες.
  • Εκπλήρωση των αιτημάτων σας και, όταν μας παρέχετε τη σχετική συγκατάθεση. 
  • Να βελτιώσουμε τις Υπηρεσίες που παρέχουμε, 
  • Να βοηθήσουμε τους διαφημιστές και τους εκδότες να διασυνδεθούν, προκειμένου να προσφέρουν σχετικές διαφημίσεις στις εφαρμογές και τους ιστότοπους που παρέχουν,
  • Να αντιστοιχίσουμε και να διανέμουμε στοχευμένες διαφημίσεις (σε όλες τις συσκευέ σχετικές διαφημίσεις με βάση τις δραστηριότητες της συσκευής σας, τα ενδιαφέροντα που συνάγουμε και τις πληροφορίες τοποθεσίας. Για να μάθετε περισσότερα, μπορείτε να επισκεφθείτε το εργαλείο ελέγχου για διαφημίσεις βασισμένες σε ενδιαφέροντα.  
  • Να διεξάγουμε έρευνα και να υποστηρίζουμε την καινοτομία στα ενδιαφέροντα προϊόντα και τις Υπηρεσίες, 
  • Να παρέχουμε μη εξατομικευμένες αναφορές σε εσωτερικούς και εξωτερικούς εταίρους, μεταξύ των οποίων είναι συνεργάτες, τρίτα μέρη και το κοινό, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμούς, ανώνυμων αναφορών σχετικά με τάσεις και δημοφιλές περιεχόμενο (όπως δημοφιλείς νέες ιστορίες εντός του Ταχυδρομείου Yahoo) και αναλύσεων δεδομένων αναφορικά με τη χρήση των Υπηρεσιών και των διαφημίσεών μας, 
  • Παροχή υπηρεσιών με βάση την τοποθεσία, διαφημίσεων, αποτελεσμάτων αναζήτησης και άλλου περιεχομένου που σας ενδιαφέρει, σύμφωνα με την τοποθεσία σας.
  • Βελτίωση της δυνατότητας των συστημάτων ασφαλείας μας να εντοπίζουν και να σας προστατεύουν από δόλια ή καταχρηστική δραστηριότητα.
 6. Μπορώ να χρησιμοποιώ το Ταχυδρομείο Yahoo αλλά να εξαιρεθώ από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων;

  Ναι. Το Ταχυδρομείο Yahoo σέβεται την επιλογή σας να εξαιρεθείτε από τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων. Να έχετε υπόψη σας ότι η εξαίρεσή σας θα ισχύσει και για ορισμένα άλλα προϊόντα που προσφέρουμε, όπως ανάλυση του περιεχομένου επικοινωνιών για διαφημιστικούς σκοπούς και λήψη περιεχομένου βάσει ενδιαφερόντων. Ανάλογα με τις τοπικές σας ρυθμίσεις, μπορείτε εύκολα να προχωρήσετε σε αυτήν την επιλογή εδώ ή να τη βρείτε μέσω συνδέσμων στο Ταχυδρομείο Yahoo, καθώς και μέσω συνδέσμων σε υποσέλιδα και εικονίδια που εμφανίζονται σε όλες τις υπηρεσίες της Oath.
 7. Τι κάνει η λειτουργία Mobile Uploader;

  Αν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Mobile Uploader, όλες οι φωτογραφίες και τα βίντεο από την κάμερα της κινητής σας συσκευής/ή άλλες δυνατότητες αποθήκευσης φωτογραφιών θα στέλνονται αυτόματα στο Ταχυδρομείο Yahoo. Αυτές οι φωτογραφίες και τα βίντεο θα αποθηκεύονται στο Ταχυδρομείο Yahoo ως απόρρητα, έως ότου επιλέξετε να τα κοινοποιήσετε. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Uploader ανά πάσα στιγμή από τις ρυθμίσεις της εφαρμογής. Η λειτουργία Mobile Uploader ενδέχεται να συλλέγει πληροφορίες σχετικά με τις φωτογραφίες και τα βίντεο που αποστέλλονται στο Ταχυδρομείο Yahoo, όπως αναφέρεται παραπάνω, στη ενότητα «Πώς λειτουργεί η ανάλυση;».