Νομικά ερείσματα

Προκειμένου να σας παραδώσουμε τις Υπηρεσίες μας, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με διάφορους τρόπους και με διάφορους σκοπούς. Παρακάτω, παραθέτουμε λεπτομερώς τους σκοπούς για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας, καθώς και τα βασικά νομικά ερείσματα για τον καθένα.τα για τον καθένα.

Η Oath θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, όπου είναι απαραίτητο, προκειμένου για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης. Η Oath θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, προκειμένου να θέσει σε λειτουργία και να παράσχει τις υπηρεσίες που ζητήθηκαν από εσάς. Για παράδειγμα, η εξατομίκευση βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών από τις Υπηρεσίες μας. Μπορούμε μόνο να παρέχουμε πολλές από αυτές τις υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σας για να προσφέρουμε μια τέτοια εξατομίκευση, όπως το περιεχόμενο που βασίζεται στη δραστηριότητα της συσκευής σας, τα συναγόμενα συμφέροντα, την τοποθεσία και άλλες πληροφορίες που έχουμε σχετικά με εσάς.

Η Oath θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας με διαφορετικούς τρόπους, όπου έχουμε την συγκατάθεσή σας.

Για παράδειγμα, με τη συναίνεση και συγκατάθεσή σας, πρόκειται να προβούμε στις εξής ενέργειες:

  • Παροχή εξατομικευμένων διαφημίσεων προς εσάς, βάσει της δραστηριότητας της συσκευής σας, των τεκμαρτά συναγόμενων ενδιαφερόντων σας, της τοποθεσίας σας, καθώς και άλλων πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας σχετικά με εσάς.

  • Παραχώρηση άδειας στους έμπιστους, αξιόπιστους συνεργάτες μας, προκειμένου να παράσχουν εξατομικευμένες διαφημίσεις προς εσάς, στο πλαίσιο των Υπηρεσιών μας.

  • Χρήση αυτοματοποιημένης τεχνολογίας για ανάλυση του περιεχομένου σας και άλλων πληροφοριών (συμπεριλαμβανομένων των εισερχόμενων και εξερχόμενων μηνυμάτων e-mail, άμεσων μηνυμάτων, δημοσιεύσεων, φωτογραφιών, συνημμένων και άλλων επικοινωνιών), προκειμένου να εξατομικεύσουμε περαιτέρω το περιεχόμενο, τις Υπηρεσίες και τις διαφημίσεις που σας παρέχουμε (εκτός από τοBT | Ταχυδρομείο Yahoo).

  • Επεξεργασία δεδομένων με πρόβλεψη ειδικής προστασίας, όπως στοιχεία σχετικά με την υγεία σας.

Η Oath θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας, όποτε αυτό απαιτείται για συμμόρφωση με τις νομικές της υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, ενδέχεται να απαιτηθεί από την Oath υπό ορισμένες περιστάσεις, βάσει νόμου, να αποκαλύψει δεδομένα σας σε κυβερνητικές υπηρεσίες, σύμφωνα με δεσμευτική νόμιμη διαδικασία.

Η Oath θα επεξεργαστεί τα δεδομένα σας όπου αυτό είναι απαραίτητο, για σκοπούς που αφορούν τα νόμιμα συμφέροντά της ή τα νόμιμα συμφέροντα τρίτων μερών, εκτός από τις περιπτώσεις εκείνες όπου τέτοια συμφέροντα υποσκελίζονται από τα δικά σας δικαιώματα, ελευθερίες ή συμφέροντα. Για παράδειγμα, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας για ενέργειες όπως οι εξής:

  • Εκτέλεση αναλύσεων στις Υπηρεσίες μας, για τα νόμιμα συμφέροντά μας ως προς τη βελτιστοποίηση των Υπηρεσιών μας και τη βελτίωση και ανάπτυξη καινοτόμων και σχετικών δυνατοτήτων, χαρακτηριστικών και λειτουργιών.

  • Εντοπισμός και προστασία σας από δόλια, καταχρηστική ή παράνομη δραστηριότητα και για το νόμιμο συμφέρον μας ως προς τη διατήρηση της ασφάλειας των Υπηρεσιών μας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με την ασφάλεια, ανατρέξτε στο θέμα Ασφάλεια στην Oath.

  • Επικοινωνία μαζί σας με πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή με απευθείας μηνύματα μάρκετινιγκ για το νόμιμο συμφέρον μας ως προς την προώθηση των Υπηρεσιών μας σε εσάς.

  • Δημιουργία αναφορών σχετικά με την αφοσίωση των χρηστών, καθώς και τάσεις όσον αφορά τις Υπηρεσίες μας για το νόμιμο συμφέρον μας ως προς το να καταστήσουμε τις Υπηρεσίες μας περισσότερο ελκυστικές στους συνεργάτες μας στον χώρο της διαφήμισης.

  • Συνδυασμός των πληροφοριών που διαθέτουμε για εσάς με τις πληροφορίες που λαμβάνουμε από επιχειρηματικούς συνεργάτες ή άλλες εταιρείες, όπως σχετικά με τις δραστηριότητές σας σε άλλους ιστότοπους και εφαρμογές, για το νόμιμο συμφέρον μας ως προς τη διασφάλιση του ότι οι Υπηρεσίες που σας παρέχουμε είναι πιο κατάλληλες για τα ενδιαφέροντά σας.

Η Oath ενδέχεται να στηρίζεται σε άλλα νομικά ερείσματα για την προστασία των πληροφοριών σας, όπως για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων κάποιου χρήστη (για παράδειγμα όταν υπάρχει κίνδυνος επικείμενης βλάβης).

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων, έχετε διαφορετικά δικαιώματα όσον αφορά τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τον τρόπο χρήσης των δεδομένων σας από την Oath, επισκεφτείτε το Κέντρο απορρήτου μας. Για να επανεξετάσετε και να διαχειριστείτε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας, επισκεφτείτε τον Πίνακα εργαλείων απορρήτου μας.