Ορισμοί

Συνδεδεμένες εταιρείες

Μια «συνδεδεμένη εταιρεία» είναι οποιαδήποτε εταιρεία που ελέγχεται από ή από κοινού με την Oath Inc. Η Oath είναι μέλος της οικογένειας εταιρειών Verizon, η οποία περιλαμβάνει τη Yahoo Inc. Για μια λίστα των μεγαλύτερων επωνυμιών παροχής περιεχομένου της Oath, παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση Επωνυμίες Oath. Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις πληροφορίες σας σε Εταιρείες συνδεδεμένες με την Oath διεθνώς, για τους σκοπούς που περιγράφονται στην Πολιτική απορρήτου. Ορισμένες υπηρεσίες που παρέχονται από εταιρείες που έχουν εξαγοραστεί εξακολουθούν να υπόκεινται στους όρους ή/και τις πολιτικές απορρήτου των αντίστοιχων εταιρειών. Για πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές προστασίας ιδιωτικού απορρήτου που εφαρμόζονται από εταιρείες που έχουν εξαγοραστεί και από συνδεδεμένες εταιρείες που λειτουργούν εφαρμόζοντας τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, επισκεφτείτε τους παρακάτω συνδέσμους:

Διαφημιστικές υπηρεσίες ONE by AOL

Οι διαφημιστικές μας υπηρεσίες, με την υποστήριξη της ONE by AOL, περιλαμβάνουν χιλιάδες ιστότοπους, εφαρμογές και άλλες διαδικτυακές υπηρεσίες που συνεργάζονται μαζί μας για διαφημιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαφημιστικές υπηρεσίες ONE by AOL, παρακαλούμε επισκεφθείτε την ενότητα Διαφήμιση, ανάλυση και απόρρητο.

Αναγνωριστικά συσκευής

Τα αναγνωριστικά συσκευών είναι συμβολοσειρές γραμμάτων και αριθμών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διάκριση μιας συγκεκριμένης συσκευής από άλλες. Αυτά τα αναγνωριστικά (τα οποία ενδέχεται να θεωρούνται προσωπικά σας δεδομένα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν με διάφορους τρόπους και για διάφορους σκοπούς και μπορούν να συνδυάζονται προκειμένου να συνδεθούν διαφορετικές συσκευές. Για παράδειγμα, αναγνωριστικά συσκευών μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να θυμάστε τις προτιμήσεις σας αναφορικά με κάποιον ιστότοπο ή εφαρμογή, για σκοπούς ανάλυσης ή για την παροχή σχετικών διαφημίσεων στις διάφορες συσκευές. Παραδείγματα αναγνωριστικών συσκευών είναι το iOS Advertising Identifier (IDFA) της Apple, το Android Advertising ID της Google και το Verizon Wireless's UIDH. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Συμπληρωματικοί όροι παροχής υπηρεσιών για κινητές συσκευές και Πολιτική απορρήτου.

Ψευδώνυμες πληροφορίες

Οι ψευδώνυμες πληροφορίες είναι πληροφορίες που συνδέονται με ένα συγκεκριμένο αναγνωριστικό.  Σε αυτές ενδέχεται να συγκαταλέγεται η αντικατάσταση του ονόματος και άλλων προσδιοριστικών χαρακτηριστικών ενός προσώπου που αφορούν τα δεδομένα με άλλο αναγνωριστικό, προκειμένου να αποκρυφθεί η ταυτότητα του προσώπου που αφορούν τα δεδομένα.

Aποπροσωποποιημένες πληροφορίες

Οι αποπροσωποποιημένες πληροφορίες είναι πληροφορίες που αρχικά περιλάμβαναν ορισμένα προσωπικά στοιχεία τα οποία η Oath έχει επεξεργαστεί, προκειμένου να διασφαλίσει ότι τα πρόσωπα που αφορούν τα δεδομένα δεν μπορούν πλέον να ταυτοποιηθούν ή δεν υπάρχει δυνατότητα να ταυτοποιηθούν με βάση αυτές.