Signály a sady SDK

Weby, aplikace, videa, e-maily a další služby mohou obsahovat menší fragmenty kódu označované jako signál. V mobilních aplikacích se může jednat o sady SDK (Software Development Kit). V nejjednodušší podobě umožňují signály a sady SDK ve službě přenos nebo sběr informací na základě serverového požadavku. Služby mohou využívat signály a sady SDK k následujícím účelům: k měření, vytváření sestav, například při zjišťování počtu uživatelů, kteří navštívili webovou stránku, stáhli si aplikaci nebo si přečetli e-mail, k analýze využití webu a k nabídce konkrétnějšího, zajímavějšího a osobnějšího obsahu a reklamy.

Postupy společnosti Oath týkající se signálů a sad SDK

Prostřednictvím signálů a sad SDK v rámci značek, webů, aplikací, reklamních služeb, produktů, služeb nebo technologií společnosti Oath (dále jen „naše služby“) i mimo ně může společnost Oath shromažďovat informace o vašich online aktivitách, jako jsou naše služby, jejichž stránky navštívíte, adresa odkazující stránky webu, kterou jste navštívili předtím, čas návštěvy stránky naší služby a nastavení procházení nebo zařízení. Informace shromážděné prostřednictvím signálů a sad SDK můžeme používat k těmto účelům:

  • k pochopení vzorců vašeho chování na internetu a způsobu, jakým používáte produkty a služby společnosti Oath a jak s nimi pracujete,
  • k údržbě a zdokonalování příslušných funkcí a ke zlepšování produktů a služeb společnosti Oath,
  • k optimalizaci prostředí, ve kterém s našimi službami pracujete,
  • za účelem provádění auditu, výzkumu, vytváření modelů a sestav pro naše inzerenty a další partnery, 
  • za účelem nabídky služeb Oath Analytics, včetně služby Flurry,
  • k poskytování relevantní reklamy a obsahu,
  • k účelům vyjmenovaným v našich Zásadách pro ochranu soukromí u společnosti Oath.
  • Vaše volby

Přečtěte si další informace o svých volbách.

Signály a sady SDK jiných společností na webech Oath

  • Společnost Oath používá signály a sady SDK ve své vlastní síti webů a aplikací, nicméně také umožňujeme některým třetím stranám, aby do našich webů a aplikací vkládali své signály a sady SDK. Používání takových signálů a sad SDK ze strany těchto společností se řídí jejich zásadami pro ochranu soukromí, nikoli Zásadami pro ochranu soukromí společnosti Oath.
  • Některé třetí strany mohou používat technologie, které jim umožňují fungovat jako „kontejnery“ dalších signálů. V angličtině se obvykle označují jako „piggyback beacons“. Společnost Oath si nemusí být signálů piggyback beacons vždy vědomá, nicméně existenci různých typů signálů na webové stránce můžete zjistit pomocí nástrojů na ochranu soukromí.