Poskytování reklamy

Reklama je klíčovou součástí podnikání společnosti Oath. Přizpůsobená reklama tvoří nedílnou součást služeb, které poskytujeme, včetně smlouvy o poskytování těchto služeb, kterou jsme s vámi uzavřeli.  Mnohé z našich bezplatných značek, webů, aplikací, reklamních služeb, produktů, služeb a technologií (dále jen jako „naše služby“) jsou finančně zajišťovány reklamou a dalším zobrazovaným obsahem.  Dále poskytujeme různé online reklamní služby jiným společnostem, které chtějí do našich služeb nebo na jiná místa umístit své reklamy.  Bez přizpůsobené reklamy by společnost Oath mnohé ze svých služeb nebyla schopna poskytovat. 

Společnost Oath zobrazuje reklamy jak ve vlastních službách, tak ve službách, které provozuje, stejně tak jako na webech, v aplikacích a ve službách, které nevlastní. Společnost Oath předkládá zobrazované reklamy, známé také jako grafické reklamy, které mají formu obrázku, animace nebo videa. Dále společnost Oath předkládá textové reklamy v podobě textových odkazů. Pro inzerenty, agentury, vydavatele a reklamní sítě představují reklamní platformy společnosti Oath prostředek umožňující správu jejich reklamních aktivit.

Výběr a přizpůsobení reklam

 • Reklamy jsou zajímavější a účinnější, pokud se zobrazují lidem s potenciálním zájmem o inzerovaný produkt nebo službu. Z tohoto důvodu využíváme shromážděné a získané informace (včetně informací získaných v rámci našich služeb i mimo ně) k výběru reklam, které vám předložíme.  Další informace týkající se osobních informací, které o vás shromažďujeme, najdete na stránce Zásady pro ochranu soukromí u společnosti Oath.
   
 • Tyto reklamy vybíráme například podle obsahu stránek nebo aplikací, ve kterých se objevují.  Pokud si například prohlížíte aktuální zprávu o nedávno vydaném albu, společnost Oath zobrazí reklamu obchodu prodávajícího hudební alba. Podobně reklamy u finančního obsahu se mohou týkat finančních služeb. Těmto druhům reklam se někdy říká „kontextová reklama“.  
   
 • Další námi vybrané reklamy mohou vycházet z informací, které jsme o vašich aktivitách a zájmech shromáždili nebo získali na webech a v aplikacích použitých ve vašich propojených zařízeních (například v počítačích, mobilních telefonech, tabletech apod.) jak v rámci našich služeb, tak mimo ně. Těmto reklamám se někdy říká „reklamy na základě zájmů“, protože jsou přizpůsobené právě vám. Některé reklamy na základě zájmů vycházejí pouze z izolované online aktivity, například pokud jste navštívili nějaké konkrétní knihkupectví a prohlíželi si konkrétní knihu.  Knihkupec může mít zájem na tom, aby se vám zobrazila reklama na danou knihu, protože o její nákup máte zřejmě větší zájem než běžný uživatel internetu. Tomuto druhu reklamy na základě zájmů se někdy říká „cílení na dřívější zákazníky“ nebo „remarketing“.   
   
 • Jiné reklamy na základě zájmů se zobrazují podle vaší aktivity online v průběhu času a napříč různými weby a aplikacemi používanými ve vašich zařízeních jak v rámci našich služeb, tak mimo ně. Tímto způsobem můžeme shromažďovat informace o vašich aktivitách online proto, abychom dokázali odhadnout, jaké produkty nebo služby by vás mohly zajímat. Na základě našich odhadů vás pak můžeme my i jiné společnosti zařadit do určitého „segmentu“ uživatelů, kterému inzerenti chtějí své reklamy ukazovat. Pokud jste například nedávno navštívili stránku prodejce aut, budete zřejmě zařazeni do segmentu „Potenciální koupě auta“. Prodejce aut, který u nás zadá reklamu, bude chtít, abychom jeho inzerát ukázali vám a dalším uživatelům ze stejného segmentu. Zde najdete seznam našich standardních kategorií pro zobrazování reklam.  Upozorňujeme, že uvedené kategorie neobsahují vlastní kategorie, které si vytváří konkrétní inzerent.
   
 • Přizpůsobené reklamy vám dále předkládáme podle informací, které nám poskytnete nebo které shromáždíme z jiných zdrojů, například podle vašeho pohlaví, věku nebo polohy, podle hledaných výrazů, případně podle toho, co vám doporučují vaši přátelé a osoby, s nimiž jste v kontaktu, podle aplikací v zařízení nebo podle jiných zájmů. Podrobnosti o tom, jaké informace o vás získáváme z jiných zdrojů, najdete v Zásadách pro ochranu soukromí u společnosti Oath.  

Využití dat k poskytování odpovídající reklamy

Jak už bylo vysvětleno výše, data, která shromažďujeme nebo od vás získáme, používáme k tomu, abychom vám zobrazovali reklamy na produkty nebo služby, o které můžete mít zájem. Díky tomu jsou zobrazované reklamy účinnější.  

Společnost Oath může vámi poskytnuté nebo jinak získané informace, včetně informací, které vás samy o sobě přiměřeně identifikují, použít k přizpůsobení reklam zobrazovaných při vašem používání našich služeb nebo služeb jiných poskytovatelů. Společnost Oath může rovněž analyzovat vaše používání našich služeb, včetně vaší interakce s inzeráty, které vám předkládáme, ke zlepšení účinnosti našich reklamních platforem, k omezení počtu zobrazení stejného inzerátu a k měření účinnosti konkrétních zobrazovaných inzerátů.
 

 • Při zobrazování reklam na stránce s výsledky hledání můžeme k zobrazení konkrétnějších inzerátů použít informace o způsobech, jakými procházíte internet, a obsah vašeho vyhledávacího dotazu. Další informace o využívání vašich vyhledávacích dotazů k zobrazení konkrétnějších inzerátů najdete na stránce Ochrana soukromí při vyhledávání.
 • Automatizované systémy společnosti Oath mohou analyzovat veškerý obsah (včetně e-mailů a zpráv v messengeru) ke sladění a předložení cílené reklamy. Další informace o způsobech analýzy obsahu v těchto službách najdete na stránce Komunikační služby a v častých dotazech ke komunikačním službám a analýze fotografií, příloh a dalšího obsahu. 
 • Společnost Oath může reklamy přizpůsobit podle polohy. Další informace o tom, jak společnost Oath využívá informace o poloze, najdete na naší stránce věnované ochraně informací o poloze.
 • Společnost Oath může vámi poskytnuté informace, například váš věk nebo pohlaví, použít k přizpůsobení reklamy zobrazované během doby, kdy jste přihlášení, nebo pokud jste tyto informace uložili ve službě společnosti Oath (i v době, když jste odhlášení). Společnost Oath může dále tyto informace použít k přizpůsobení reklamy při vašem používání našich služeb.
 • Na podporu reklamních služeb používá společnost Oath různé nástroje a datové body, zejména například IP adresy, webové značky, sady SDK, soubory cookie a podobné technologie. Další informace se zobrazí po kliknutí na jednotlivé odkazy.
 • Společnost Oath může přizpůsobovat reklamu podle lidí, se kterými jste propojení, a jejich prokázaných nebo oznámených zájmů.
 • Společnost Oath může přizpůsobit reklamu podle aktivity na vašem účtu a v zařízeních s vámi spojených.
 • Data, která získáváme z jiných zdrojů, používáme k poskytování účinnější reklamy.  Pro tyto účely můžeme například využívat data dostupná z veřejných nebo komerčních zdrojů a kombinovat je s jinými daty, které jsme nasbírali nebo získali od uživatele nebo z jeho zařízení.  
 • Nepoužíváme a neumožňujeme jiným používat finanční údaje (propojené s vaším účtem) ani citlivé údaje (podle definice v samoregulačních programech uvedených níže) ke zjištění nároků na zdravotní pojištění, životní pojištění nebo zaměstnatelnost. Reklamu dále necílíme na uživatele na základě citlivých údajů ani speciálních kategorií citlivých údajů, jako jsou údaje o zdravotním stavu, sexuální život uživatele nebo sexuální orientace. 

Další informace

Vaše volby a možnosti kontroly

Další informace o volbách a způsobech, kterými můžete kontrolovat informace, najdete na stránce Možnosti ovládání ochrany soukromí.

OTÁZKY A NÁVHRY

V případě dotazů, návrhů nebo stížností vyplňte formulář pro zpětnou vazbu nebo nás kontaktujte na adrese:

Péče o zákazníky – problematika ochrany soukromí
Oath (EMEA) Limited
5-7 Point Square
North Wall Quay
Dublin 1