Propagační akce společnosti Oath

Propagační akce, jako jsou výherní nabídky, soutěže nebo nabízené dárky, jejichž hostitelem je společnost Oath, mohou být sponzorovány společností Oath nebo třetími stranami, případně ve spolupráci s nimi. Společnost Oath se může sponzorsky podílet (plně nebo částečně) na propagačních akcích pořádaných třetími stranami. Pokud se zúčastníte propagační akce, musíte se řídit jejími oficiálními pravidly, která mohou zahrnovat informace o postupech ochrany soukromí platných pro danou akci.

Postupy při shromažďování a používání informací

  • Kromě požadavků pro ověření nároku na účast, které jsou obsaženy v oficiálních pravidlech propagační akce, můžeme od vás jako podmínku pro zapojení do akce vyžadovat poskytnutí dalších informací, jako je vaše jméno, e-mailová adresa, poštovní adresa a telefonní číslo.
  • My nebo naši zástupci vás můžeme v souvislosti s propagační akcí, do které jste se zapojili, kontaktovat, a to pro účely její správy či poskytování aktualizací o stavu nebo pro jiné účely stanovené v oficiálních pravidlech propagační akce.

Postupy při sdílení a sdělování informací

  • V souvislosti s propagační akcí může být pro nás nezbytné sdílet vaše údaje. Podrobnosti si prosím vždy zjistěte v oficiálních pravidlech každé propagační akce.
  • Pokud se rozhodnete informace sdílet, budete před shromažďováním a/nebo sdílením dat upozorněni. Upozornění může být uvedeno na přihlášce a/nebo v oficiálních pravidlech propagační akce.
  • Třetí strany pořádající propagační akce mohou vaše informace shromažďovat a používat samy nebo ve spolupráci se společností Oath. Pokud informace shromažďuje a používá třetí strana, pročtěte si prosím jejích zásady ochrany soukromí, kde se můžete seznámit s jejími postupy zpracování informací.